IV Polski Kongres Compliance

Ogólnopolskie spotkanie praktyków compliance


Online (na żywo)
29-30 maja 2023 r.

Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Zawsze aktualna wiedza
Podczas konferencji dowiesz się na temat najnowszego orzecznictwa oraz aktualnych interpretacji przepisów prawa przez sądy, instytucje kontrolne i wybitnych ekspertów.
100% praktyka
Nasi prelegenci to praktycy a konferencja skierowana jest do osób praktycznie zajmujących się tematyką compliance. Nie interesuje nas teoria a jedynie praktyka!
Wybitni eksperci
Prelegentami podczas konferencji są najlepsi eksperci w zakresie compliance w kraju, autorzy książek i komentarzy, oraz szefowie działów compliance.
Networking
Dzięki konferencji poznasz wielu ekspertów compliance z sektora prywatnego i publicznego, oraz będziesz miał możliwość wymiany swoich doświadczeń i wzbogacenia wiedzy.

Program

Dzień 1

Panel 1

Jak zorganizować system compliance w organizacjach różnej wielkości? – kwestie praktyczne

9.30 – 10.15 – Aleksandra Ossowska

Zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z perspektywy compliance

10.15 – 11.00 – Krzysztof Witek

Tworzenie procedur wewnętrznych w zakresie zgodności i dobre praktyki ich wdrażania

11.00 – 11.45 – Anna Lotkowska-Szarecka

Panel 2

Procedury due dilligence – zasady weryfikacji dostawcy przez system compliance

12.15 – 13.15 – Patryk Poskrobko

Postępowania wewnętrzne i Forensic – kwestie praktyczne

13.15 – 14.15 – Michał Kaczmarski

Social media i compliance w branży regulowane

14.15 – 15.00 – Katarzyna Kęska

Dzień 2

Panel 1

Obowiązki compliance w zakresie zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

9.30 – 10.15 – Piotr Żelek

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności 

10.15 – 11.00 – Piotr Żyłka

Sygnaliści w organizacji z perspektywy compliance

11.00 – 11.45 – Szymon Sieniewicz

Panel 2

Compliance w administracji publicznej

12.15 – 13.15 – Mariza Aleksandrowicz

System compliance w zakresie przeciwdziałania korupcji w organizacji

13.15 – 14.15 – Małgorzata Zimna

Prelegenci

Piotr Żyłka

Compliance & AML Officer / Associate w DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy

Patryk Poskrobko

Ekspert wywiadowni Verificators Sp. z o.o.

Krzysztof Witek

Adwokat w Traple Konarski Podrecki & Partners

dr Michal Kaczmarski

Kaczmarski - Legal Compliace Hub

Szymon Sieniewicz

Szef praktyki IP/TMT w Linklaters

Aleksandra Ossowska

Managing Partner w FinLegalTech

Piotr Żelek

Radca Prawny, Managing Partner w FinLegalTech

Anna Lotkowska-Szarecka

Szef działu prawnego, OANDA

dr Mariza Aleksandrowicz

Compliance Officer w Deloitte

Katarzyna Kęska

Adwokat, Kancelaria prawna KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Edycja on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Partnerzy instytucjonalny

Partner LegalTech

Partnerzy merytoryczni

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Średnia ocena naszych konferencji w 2022 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Konferencja on-line (na żywo)

2 dni

(cała konferencja)

Cena: 899 + VAT

(1 105,77 zł brutto)

1 dzień

(do wyboru)

Cena: 699 + VAT

(859,77 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.: 535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl