II Polski Kongres Compliance


Transmisja on-line na żywo

26-27 maja 2022 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Wykorzystanie technologii w compliance

9.00 – 9.45 – Marcin Daniecki

Corporate courage – czyli dlaczego warto podejmować się trudnych tematów z zakresu compliance wewnątrz organizacji

9.45- 10.30 – Bartosz Tomanek

 • dlaczego nie warto zamiatać nieprawidłowości pod dywan?
 • jak postępować, gdy nieprawidłowości dokonuje top menedżer?
 • wynik finansowy vs prawidłowa kultura organizacji – perspektywa krótko-, średnio- i długoterminowa.

Panel 2

Compliance by design/Compliance by default – postulat vs rzeczywistość

11.00 – 11.45 – Paweł Ludwiczak

Zarządzanie postawami etycznymi: strachem, ryzykiem i przez wartości

11.45 – 12.30 – Maciej Wnuk

Metody zarządzania postawami etycznymi:

 • zarządzanie przez strach,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie przez wartości,
 • kultura organizacyjna

Panel 3

Compliance w łańcuchach dostaw. Ze szczególnym uwzględnieniem wymogów w zakresie weryfikacji partnerów biznesowych, wykonawców, podwykonawców

13.15 – 14.00 – Piotr Żyłka

Mapowanie ryzyka korupcji w organizacji

14.00 – 14.45 – Kamil Furman

Ocena ryzyka Compliance w organizacji

 • Czym jest ryzyko compliance?
 • Metody pomiaru ryzyka
 • Mapa ryzyka a ocena poszczególnych zdarzeń
 • Rola poszczególnych komórek organizacyjnych w ocenie ryzyka
 • Wykorzystanie oceny ryzyka

14.45-15.30  Paweł Napiórkowski

 

DZIEŃ 2

Panel 1

Jak być zgodnym z regulacjami w świecie NFT

9.00 – 9.45 – Marcin Golec

Transfery danych osobowych poza EEA, UK oraz Szwajcarię

9.45 – 10.30 – Marlena Wach

 • Co wynika z orzeczenia z lipca 2020 r. TSUE  Schrems II w zakresie transferów
 • Transfer Impct Assesment (TIA), co to jest I dlaczego, kiedy jest wymagane
 • Konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń, tzw. supplementary measure
 • Nowe Standardowe Klauzule Korporacyjne oraz postanowienia opcjonaln
 • Case study:  Austriacki Organ Ochrony Danych stwierdził, że korzystanie z Google Analytics narusza decyzję TSUE Schrems II (101 skarg  złożonych przez noyb w następstwie tzw. decyzji Schrems II)

Panel 2

Czym są działania następcze na gruncie Dyrektywy o sygnalistach i jak je prowadzić?

11.00 – 11.45 – Paweł Sawicki

Compliance w zarządzaniu projektami – czyli jak wdrożyć compliance w sposób, który nie przeszkadza w realizacji celów

11.45 – 12.30 – Michał Jezierski

Panel 3

Ryzyka compliance w obszarze HR

13.15 – 14.00 – Anna Grykin

Compliance investigations – postępowanie compliance po zgłoszeniu naruszenia

14.00-14.45 – Marta Jasińska

Dane osobowe w procedurach dotyczących ochrony sygnalistów

14.45-15.30 – Piotr Zawadzki

Prelegenci

Anna Grykin

Grykin Law Firm

Oskar Filipowski

Chief Compliance Officer w Polpharma

Paweł Sawicki

adwokat, Szef Działu Prawa Karnego i Compliance w Kancelarii Kopeć Zaborowski

Paweł Bronisław Ludwiczak

Radca prawny, IOD, compliance officer

Dr Marlena Wach

Radca prawny, Privacy & Compliance expert

Bartosz Tomanek

Adwokat, Pcslegal.

Maciej Wnuk

Praktycy Compliance Stowarzyszenie

Piotr Żyłka

ItsAllAboutCompliance.com

Marcin Daniecki

Kancelaria JBW

Marcin Golec

JWMS JAKUBOWSKI WIESE MAZGAJ STASZEK radcowie prawni sp.p.

Kamil Furman

Dyrektor Dział Prawnego i Compliance, Eurovia

Michał Jezierski

CEO & Ekspert @ Susumi: ESG | Sygnaliści | Compliance | Strategia | Zrównoważony Rozwój | Zarządzanie Ryzykiem i Zmianą | KPI | OKR | Procesy

Marta Jasińska

Prawnik, specjalista ds. zgodności i zgłaszania nieprawidłowości.

Paweł Napiórkowski

Lider Rynku Zarządzania w Grupie TMF

Piotr Zawadzki

Radca prawny | Rzecznik patentowy kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Partner medialny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

1 dzień

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

2 dni

Cena: 899 + VAT

(1105,77 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.: 531 671 326)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl