WARS.ZAM

Zamówienia publiczne w obliczu nowej ustawy Pzp


Konferencja stacjonarna + transmisja online na żywo
Adgar Plaza | Warszawa
20-22 października 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

 

Panel 1

Zagraniczni przedsiębiorcy w polskich przetargach – najistotniejsze kwestie, kluczowe zmiany
9.00 – 9.45Łukasz Goniak

 • Najistotniejsze zmiany dotyczące zagranicznych wykonawców na gruncie nowego PZP;
 • Problemy i wyzwania, z jakimi mierzą się zagraniczni wykonawcy po zmianie ustawy zamówieniowej;
 • Doświadczenie wykonawców – apekt międzynarodowy. Jak sobie z tym radzić?

Analiza potrzeb i wymagań krok po kroku – case study
9.45 – 10.30
Anna Banaszewska

Panel 2

Elektronizacja zamówień publicznych – błędy wykonawców i zamawiających, najnowsze orzecznictwo i interpretacje
11.00 – 11.45 – Andrzela Gawrońska-Baran

 • Komunikacja elektroniczna, postać elektroniczna a forma elektroniczna – problemy wciąż aktualne 
 • Błędy zamawiających w zapewnieniu środków komunikacji elektronicznej na przykładzie wezwania do uzupełnień podmiotowych środków dowodowych, wyjaśnień rażąco niskiej ceny – case study z orzecznictwa KIO 
 • Błędy wykonawców – przykłady z praktyki 

Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych – wybrane zagadnienia praktyczne, problemy i kontrowersje
11.45 – 12.30Adam Głocki

 • PŚD w postępowaniach unijnych i zamówieniach klasycznych poniżej progów
 • Istotne różnice pomiędzy rozporządzeniami dotyczącymi dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia dla starej i nowej ustawy
 • Sytuacje braku pełnej możliwości potwierdzenia braku podstaw wykluczenia – studium przypadku

Panel 3

Zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
13.15-14.00Dariusz Koba

Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa w nowej ustawie Pzp – najnowsze orzecznictwo i błędy wykonawców 
14.00-14.45 – Paulina Sawicka 

Procedura uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów i ofert w nowej ustawie Pzp – wybrane zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje
14.45 – 15.30Wojciech Piórkowski

Problemy związane z samooczyszczeniem w nowej ustawie Pzp
15.30 – 16.00 – Rafał Świerzbiński 

 • Samooczyszczenie – warunki formalne 
 • Moment złożenia samooczyszczenia 
 • Przedawnienie a samooczyszczenie 

DZIEŃ 2

 

Panel 1

Procedura odwrócona – wybrane zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje
9.00 – 9.45  

Taryfikator korekt finansowych za naruszenie przepisów nowej ustawy PZP
9.45 – 10.30Paweł Skrodzki

Panel 2

Największe problemy praktyczne zamawiających po niespełna roku obowiązywanie nowej ustawy Pzp 
11.00 – 11.45Natalia Miłostan

 • Problemy z publikacją ogłoszeń na platformie ezamowienia -awarie i limity w polach 
 • Błędnie przekazane oferty w postępowaniach – w tym problemy Wykonawców z Miniportalem 
 • Podmiotowe środki dowodowe a przedmiotowe środki dowodowe – czyli Wykonawca załącza wszystkie znane sobie pliki 

Największe problemy praktyczne wykonawców po niespełna roku obowiązywanie nowej ustawy Pzp 
11.45 – 12.30Piotr Kunicki

 • Fakultatywność większości przesłanek wykluczenia;
 • Wykluczenie za wprowadzenie w błąd w kolejnych postępowaniach i self-cleaning;
 • Zmiany w katalogu podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych;
 • Poleganie na zasobach podmiotów trzecich i ich zmiana;
 • Uzupełnianie dokumentów pod nowymi przepisami;
 • Nowe zasady udziału konsorcjów w przetargach

Panel 3

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście nowej ustawy Pzp
13.15 – 14.00 

Warunki udziału w postępowaniu i poleganie na potencjale podmiotów trzecich w nowej ustawie Pzp
14.00 – 14.45 – Karol Kamiński 

Pozacenowe kryteria oceny ofert w nowej ustawie Pzp
14.45 – 15.30 – Mateusz Brzeziński 

 • Korzyści płynące z wykorzystania pozacenowych kryteriów oceny ofert 
 • Zagrożenia 
 • Przykładowe kryteria 

DZIEŃ 3

Panel 1

Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp – zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje
9.00 – 9.45 – Joanna Presz-Król / Agnieszka Bartczak-Żuraw

Udział konsorcjum wykonawców w przetargu w nowej ustawie Pzp
9.45 – 10.30 – Mateusz Brzeziński

 • Istota konsorcjum 
 • Środki dowodowe związane z konsorcjum 
 • Wykorzystanie zasobów członków konsorcjum 

Panel 2

Podwykonawca w zamówieniach publicznych – zagadnienia praktyczne
11.00 – 11.30Piotr Mazuro

Tryb podstawowy – zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje 
11.30 – 12.30 – Kamila Mizeracka

Panel 3

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zagadnienia praktyczne
13.15-13.45Sebastian Pietrzyk

 • Wnoszenie wadium
 • Forma wadium
 • Wadium w przypadku konsorcjum
 • Zatrzymanie wadium
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Opis przedmiotu zamówienia według nowej ustawy Pzp
13.45 – 14.15 – Piotr Schmidt

 • Zasady opisywania przedmiotu zamówienia 
 • Równoważność 
 • Opis przedmiotu Zamówienia na roboty budowlane  
 • Szczególne właściwości przedmiotu zamówienia

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
14.15-15.00 – Marcin Boczek 

Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp
15.00-15.45 – Rafał Baczewski 

 • Składanie ofert 
 • Niektóre aspekty kwalifikacji podmiotowej wykonawców 
 • Otwarcie ofert 
 • Ocena ofert 
 • Wybór oferty 

Prelegenci

Paulina Sawicka

DWF Poland Jamka

Piotr Schmidt

Prezes zarządu w Prudens Pdp sp. z o. o.

Rafał Świerzbiński

Radca prawny w Kancelarii Siedlecki

Marcin Boczek

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Jarosław Jerzykowski

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Natalia Miłostan

Członek zarządu w Prudens Pdp sp. z o. o.

Kamila Mizeracka

Kancelaria Zamówień Publicznych Kamila Mizeracka

Rafał Baczewski

Ekspert w zakresie zamówień publicznych

Mateusz Brzeziński

Partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Dariusz Koba

Właściciel Koba Consulting Group

Sebastian Pietrzyk

Partner w act BSWW legal & tax

Adam Głocki

Radca prawny w FUJIFILM Poland sp. z o.o.

Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny (właściciel) AGB Kancelaria Radcy Prawnego

Karol Kamiński

Radca prawny, Partner w Krynicki, Dajczer, Kamiński, Heromiński Spółka Partnerska Radców Prawnych

Paweł Skrodzki

Radca prawny w kancelarii Pieróg & Partnerzy

Joanna Presz-Król

Radca prawny, partner zarządzający w PIERÓG & Partnerzy

Piotr Mazuro

Partner zarządzający w Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k.

Wojciech Piórkowski

Radca prawny w Kancelarii | WPKRP

Piotr Kunicki

Partner w DWF Poland

Agnieszka Bartczak-Żuraw

Radca prawny w Kancelarii Pieróg & Partnerzy

Anna Banaszewska

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro sp. k.

Łukasz Paweł Goniak

Adwokat w Zespole Zamówień Publicznych, Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespole Infrastruktury w JDP Drapała & Partners

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa
Wskazówki dotyczące dojazdu i parkingu

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakoś obrazu (full HD)

Możliwość zadawania na żywo pytań (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Partner

Partner medialny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Jak dbamy o bezpieczeństwo uczestników konferencji?

Obowiązkowe maseczki

Każdy z uczestników konferencji obowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta

Dystans między uczestnikami

Każdy uczestnik konferencji będzie siedział przy osobnym stole, oddalonym o min. 2 m. od innych uczestników.

Środki dezynfekujące

Przed salą każdy uczestnik obowiązkowo musi dezynfekować ręce.

Catering i przerwy kawowe

Ośrodek w którym organizowana jest konferencja serwuje catering z zachowaniem wszelkich norm higieny i bezpieczeństwa

Zgłoszenia

Udział stacjonarny

3 dni konferencji

(całe wydarzenie)

899 zł + VAT

(1 105,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Udział on-line

3 dni konferencji

(całe wydarzenie)

799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch (udział stacjonarny)
 • Przerwa kawowa (udział stacjonarny)
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału
 • Magazyn MyCompany Polska

 

 

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4.Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Sposób uczestnictwa

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl