Konferencja WARS.ZAM

Zamówienia publiczne w obliczu nowej ustawy Pzp


Transmisja online na żywo

20-22 października 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

 

Panel 1

Analiza potrzeb i wymagań krok po kroku – case study
9.00 – 9.45 – Anna Banaszewska

Zagraniczni przedsiębiorcy w polskich przetargach – najistotniejsze kwestie, kluczowe zmiany
9.45 – 10.30- Łukasz Goniak

 • Najistotniejsze zmiany dotyczące zagranicznych wykonawców na gruncie nowego PZP;
 • Problemy i wyzwania, z jakimi mierzą się zagraniczni wykonawcy po zmianie ustawy zamówieniowej;
 • Doświadczenie wykonawców – apekt międzynarodowy. Jak sobie z tym radzić?

Panel 2

Elektronizacja zamówień publicznych – błędy wykonawców i zamawiających, najnowsze orzecznictwo i interpretacje
11.00 – 11.45 – Andrzela Gawrońska-Baran

 • Komunikacja elektroniczna, postać elektroniczna a forma elektroniczna – problemy wciąż aktualne 
 • Błędy zamawiających w zapewnieniu środków komunikacji elektronicznej na przykładzie wezwania do uzupełnień podmiotowych środków dowodowych, wyjaśnień rażąco niskiej ceny – case study z orzecznictwa KIO 
 • Błędy wykonawców – przykłady z praktyki 

Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych – wybrane zagadnienia praktyczne, problemy i kontrowersje
11.45 – 12.30Adam Głocki

 • PŚD w postępowaniach unijnych i zamówieniach klasycznych poniżej progów
 • Istotne różnice pomiędzy rozporządzeniami dotyczącymi dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia dla starej i nowej ustawy
 • Sytuacje braku pełnej możliwości potwierdzenia braku podstaw wykluczenia – studium przypadku

Panel 3

Rażąco niska cena w praktyce zamówień publicznych – wybrane zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje
13.15 – 14.00Piotr Loretański

Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa w nowej ustawie Pzp – najnowsze orzecznictwo i błędy wykonawców 
14.00-14.45 – Paulina Sawicka 

Procedura uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów i ofert w nowej ustawie Pzp – wybrane zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje
14.45 – 15.30Wojciech Piórkowski

Problemy związane z samooczyszczeniem w nowej ustawie Pzp
15.30 – 16.00 – Rafał Świerzbiński 

 • Samooczyszczenie – warunki formalne 
 • Moment złożenia samooczyszczenia 
 • Przedawnienie a samooczyszczenie 

DZIEŃ 2

 

Panel 1

Zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
9.00-9.45 – Dariusz Koba

 • Czy współpraca jest wyrazem dobrej woli?
 • Czy współpraca polega na ustępowaniu?
 • Jak współpracować nie dając się wykorzystać?
 • Jak współpracować bezpiecznie, nie narażając się kontroli?

Taryfikator korekt finansowych za naruszenie przepisów nowej ustawy PZP
9.45 – 10.30Paweł Skrodzki

Panel 2

Największe problemy praktyczne zamawiających po niespełna roku obowiązywanie nowej ustawy Pzp 
11.00 – 11.45Natalia Miłostan

 • Problemy z publikacją ogłoszeń na platformie ezamowienia -awarie i limity w polach 
 • Błędnie przekazane oferty w postępowaniach – w tym problemy Wykonawców z Miniportalem 
 • Podmiotowe środki dowodowe a przedmiotowe środki dowodowe – czyli Wykonawca załącza wszystkie znane sobie pliki 

Największe problemy praktyczne wykonawców po niespełna roku obowiązywanie nowej ustawy Pzp 
11.45 – 12.30Piotr Kunicki

 • Fakultatywność większości przesłanek wykluczenia;
 • Wykluczenie za wprowadzenie w błąd w kolejnych postępowaniach i self-cleaning;
 • Zmiany w katalogu podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych;
 • Poleganie na zasobach podmiotów trzecich i ich zmiana;
 • Uzupełnianie dokumentów pod nowymi przepisami;
 • Nowe zasady udziału konsorcjów w przetargach

Panel 3

Zasada efektywności w nowym Prawie zamówień publicznych
13.15 – 14.00Dariusz Ziembiński

Warunki udziału w postępowaniu i poleganie na potencjale podmiotów trzecich w nowej ustawie Pzp
14.00 – 14.45 – Karol Kamiński 

Podwykonawca w zamówieniach publicznych – zagadnienia praktyczne
14.45 – 15.30Piotr Mazuro

DZIEŃ 3

Panel 1

Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp – zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje
9.00 – 9.45 – Joanna Presz-Król / Agnieszka Bartczak-Żuraw

Udział konsorcjum wykonawców w przetargu w nowej ustawie Pzp
9.45 – 10.30 – Mateusz Brzeziński

 • Istota konsorcjum 
 • Środki dowodowe związane z konsorcjum 
 • Wykorzystanie zasobów członków konsorcjum 

Panel 2

Pozacenowe kryteria oceny ofert w nowej ustawie Pzp
11.00-11.30 – Mateusz Brzeziński 

 • Korzyści płynące z wykorzystania pozacenowych kryteriów oceny ofert
 • Zagrożenia
 • Przykładowe kryteria

Tryb podstawowy – zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje 
11.30 – 12.30 – Kamila Mizeracka

Panel 3

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zagadnienia praktyczne
13.15-13.45Sebastian Pietrzyk

 • Wnoszenie wadium
 • Forma wadium
 • Wadium w przypadku konsorcjum
 • Zatrzymanie wadium
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Opis przedmiotu zamówienia według nowej ustawy Pzp
13.45 – 14.15 – Natalia Miłostan

 • Zasady opisywania przedmiotu zamówienia 
 • Równoważność 
 • Opis przedmiotu Zamówienia na roboty budowlane  
 • Szczególne właściwości przedmiotu zamówienia

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
14.15-15.00 – Marcin Boczek 

 

Prelegenci

Paulina Sawicka

DWF Poland Jamka

Piotr Loretański

BLS Blaszka, Loretański, Stempski, Łomżyński Kancelaria Radców Prawnych

Rafał Świerzbiński

Radca prawny, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

Marcin Boczek

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Dariusz Ziembiski

Kancelaria Ziembiński & Partnerzy

Natalia Miłostan

Członek zarządu w Prudens Pdp sp. z o. o.

Kamila Mizeracka

Kancelaria Zamówień Publicznych Kamila Mizeracka

Mateusz Brzeziński

Partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Dariusz Koba

Właściciel Koba Consulting Group

Sebastian Pietrzyk

Partner w act BSWW legal & tax

Adam Głocki

Radca prawny w FUJIFILM Poland sp. z o.o.

Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny (właściciel) AGB Kancelaria Radcy Prawnego

Karol Kamiński

Radca prawny, Partner w Krynicki, Dajczer, Kamiński, Heromiński Spółka Partnerska Radców Prawnych

Paweł Skrodzki

Radca prawny w kancelarii Pieróg & Partnerzy

Joanna Presz-Król

Radca prawny, partner zarządzający w PIERÓG & Partnerzy

Piotr Mazuro

Partner zarządzający w Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k.

Wojciech Piórkowski

Radca prawny w Kancelarii | WPKRP

Piotr Kunicki

Partner w DWF Poland

Agnieszka Bartczak-Żuraw

Radca prawny w Kancelarii Pieróg & Partnerzy

Anna Banaszewska

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro sp. k.

Łukasz Paweł Goniak

Adwokat w Zespole Zamówień Publicznych, Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespole Infrastruktury w JDP Drapała & Partners

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakoś obrazu (full HD)

Możliwość zadawania na żywo pytań (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Partner

Partner medialny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Jak dbamy o bezpieczeństwo uczestników konferencji?

Obowiązkowe maseczki

Każdy z uczestników konferencji obowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta

Dystans między uczestnikami

Każdy uczestnik konferencji będzie siedział przy osobnym stole, oddalonym o min. 2 m. od innych uczestników.

Środki dezynfekujące

Przed salą każdy uczestnik obowiązkowo musi dezynfekować ręce.

Catering i przerwy kawowe

Ośrodek w którym organizowana jest konferencja serwuje catering z zachowaniem wszelkich norm higieny i bezpieczeństwa

Zgłoszenia

Udział on-line

3 dni konferencji

(całe wydarzenie)

799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału

 

 

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4.Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl