Skip to main content
//

Nowelizacja implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.

Zgodnie z założeniami nowelizacji, możliwości reorganizacji transgranicznych mają być zasadniczo takie same jak przy reorganizacjach krajowych.

Projekt ustawy został wniesiony do Sejmu w dniu 4 maja 2023 r. i jak wynika z jego treści planowana data wejścia nowelizacji w życie to 1 sierpnia 2023 r.

Więcej na ten temat >>>Szkolenia, webinary i konferencje