Skip to main content
//

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 877).

Ustawa wdraża w polskim porządku prawnym przepisy Dyrektywy Single-Use Plastics zgodnie z którą m.in.:

  • Wprowadza się zakaz dystrybucji i sprzedaży niektórych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych (np. sztućców, kubków)
  • Nowe opłaty dla konsumentów i producentów opakowań (od 1 stycznia 2024 r.).
  • Ustanawia się minimalny poziom zbierania odpadów opakowaniowych po napojach (77% od 2025 r. i 90% od 2030 r.).

Link do ustawy >>>Szkolenia, webinary i konferencje