Skip to main content
//

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw został uchwalony 9 marca 2023 r. przez Parlament.

Zgodnie z uzasadnieniem, projekt dotyczy przyspieszenia postępowań sądowych oraz ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, doprecyzowania zasad tzw. doręczeń komorniczych oraz wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących planowania rozprawy i dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń.

Link do procesu legislacyjnego >>>

Zapraszamy na konferencję „Najnowsze zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego„, podczas której omówimy wszystkie najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji KPC.


Szkolenia, webinary i konferencje