Skip to main content
//

Planując rozwój kariery lub biznesu prawnicy podejmują różne działania i inicjatywy. Jedną z możliwości jest dołączenie do stowarzyszenia, które zrzesza prawników lub ekspertów z danej dziedziny prawa. Czy warto? Przeanalizujemy wady i zalety takiego rozwiązania.

Osobiście należę do 3 stowarzyszeń:

więc mój artykuł mogę opierać na doświadczeniach wyniesionych z tych organizacji.

A więc zacznijmy od zalet uczestniczenia w stowarzyszenia

  1. Networking – uczestnicząc w stowarzyszeniach siłą rzeczy poznajemy inne osoby zainteresowane daną tematyką. Te kontakty mogą nam się przydać na wiele sposobów, bo możemy poznać przyszłych współpracowników, pracodawców, pracowników lub klientów.
  2. Promocja i marka osobista – W ramach stowarzyszeń, w których uczestniczę, stale organizujemy darmowe webinary dla członków i sympatyków. Prowadzone są one przez członków stowarzyszeń a niektóre gromadzą nawet 400-500 uczestników. Stowarzyszenie może więc pomóc nam dotarciu do potencjalnych klientów i w budowaniu wizerunku eksperta w danej dziedzinie. Osobiście zapraszam też kolegów ze stowarzyszeń do występowania na konferencjach, które organizuję i do pisania do czasopism, które wydajemy (Magazyn ODOPrawo Budowlane i Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce).
  3. Wpis w CV – uczestnictwo w stowarzyszeniu to dobry wpis w CV prawnika, który może nas wyróżnić na rynku w oczach rekrutrów. Mało tego (a wiem to z racji prowadzenie portalu Rekrutacje Prawnicze) zdarza się, że rekruterzy korzystają z listy członków stowarzyszenia szukając pracowników dla swoich kancelarii lub działów prawnych. Będąc na tej liście mamy więc większą szansę na ciekawe oferty pracy.
  4. Wpływ na prawo – od czasu do czasu do naszych stowarzyszeń spływają projekty nowych aktów prawnych z prośbą o ich zaopiniowanie. Nasi członkowie mogą więc mieć realny wpływ na jakość stanowionego prawa w Polsce.
  5. Edukacja – stowarzyszenia służą wymianie wiedzy i poglądów między członkami. Dodatkowo, każdy z członków naszych stowarzyszeń, w ramach swojego uczestnictwa w organizacji otrzymuje darmowe szkolenia w formie Abonamentu Szkoleniowego (ponad 150 webinarów, szkoleń i konferencji prawniczych i biznesowych rocznie).

Zalet uczestniczenia w stowarzyszeniach jest wiele, a jakie są wady?

  1. Trzeba płacić składki członkowskie – Nie są one wielkie, ale mimo wszystko są, wiec jest to jakieś obciążenie dla domowego/firmowego budżetu. W stowarzyszeniach, w których ja uczestniczę składka wynosi 129 zł rocznie, a więc niewiele, ale znajdziemy stowarzyszenia w których wynoszą one 250-300 zł albo więcej.
  2. Zamknięty charakter – niektóre stowarzyszenia ograniczają dostęp do swojego grona do osób „rekomendowanych” przez innych członków, wymagają zdania testów, czy uczestniczenia w szkoleniach (czasem odpłatnych). Tworzy się w ten sposób ekskluzywne kluby ekspertów, bardziej prestiżowe, przez swój zamknięty charakter. W stowarzyszeniach, w których ja uczestniczę nie ma takich ograniczeń i przyjmujemy wszystkich chętnych do działania.
  3. Działanie – jeżeli zapisujemy się do stowarzyszenia to dobrze, abyśmy nie byli w nich bierni i angażowali się w ich działanie. W stowarzyszeniach, w których ja uczestniczę nie ma takiego obowiązku, ale jest to rekomendowane i mile widziane. Od Ciebie zależy czy i w jakim zakresie chcesz się angażować.

Reasumując, jeżeli zastanawiasz się czy dołączyć do stowarzyszenia prawniczego to moim zdaniem warto spróbować.

Pozdrawiam,

Witold Jarzyński

Szkolenia, webinary i konferencje