KONGRES
PRAKTYKA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Prawo | Praktyka | Case study


Golden Floor Plaza | Warszawa

21-23 czerwca 2022 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ I

Panel 1

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zagadnienia praktyczne

9.00 – 9.45 – Andrzej Łukaszewicz

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – zagadnienia praktyczne

9.45 – 10.30 – Łukasz Paweł Goniak

Panel 2

Szacowanie wartości zamówienia – najczęstsze błędy i wątpliwości

11.00 – 11.45 – Dariusz Koba

Niedozwolone i błędne klauzule umowne w umowach o zamówienie publiczne

11.45 – 12.30 – Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Panel 3

Kary umowne w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne

13.15 – 14.00 – Tadeusz Lewandowski

Przesłanki wykluczenia wykonawcy – błędy, dobre praktyki i najnowsze orzecznictwo

14.00 – 14.45 – Piotr Trębicki

Unieważnienie postępowania – wybrane zagadnienia i najnowsze orzecznictwo

14.45 – 15.30 – Agnieszka Matusiak

DZIEŃ II

Panel 1

Ryzyka kontraktowe w umowach w sprawie zamówień publicznych

9.00 – 9.45 – Paulina Sawicka

 • jak prawidłowo zabezpieczyć się przed wahaniem cen i kosztów realizacji inwestycji,
 • badanie ceny rażąco niskiej pod kątem dostrzeganych zmian gospodarczych,
 • wzrost cen kosztów wykonania zamówienia a wycofanie się z przetargu – ryzyko utraty wadium – jak go uniknąć?

Konflikt interesów w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

9.45 – 10.30 – Magdalena Michałowska

Panel 2

Konsorcjum wykonawców – problemy praktyczne i najnowsze orzecznictwo

11.00 – 11.45 – Martyna Lubieniecka

Opis przedmiotu zamówienia – błędy, dobre praktyki i najnowsze orzecznictwo

11.45 – 12.30 – Mateusz Brzeziński

 • Opis dokładny i jednoznaczny – naruszający uczciwą konkurencję
 • Wymagania zamawiającego a jego uzasadnione potrzeby
 • Problemy równoważności

Panel 3

Środki ochrony prawnej w praktyce

13.15 – 14.00 – Sebastian Pietrzyk

Warunki udziału w postępowaniu i poleganie na potencjale podmiotów trzecich

14.00 – 14.45 – Kamila Mizeracka

Rażąco niska cena w praktyce zamówień publicznych – wybrane zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje

14.45 – 15.30 – Marta Lipińska

DZIEŃ III

Panel 1

Rekomendacje UZP w sprawie zamówień publicznych na systemy informatyczne – kluczowe zagadnienia i znaczenie praktyczne

9.00-9.45 – Bartłomiej Wachta

Pozorne kryteria oceny ofert i ich wpływ na postępowanie przetargowe

9.45 – 10.30 – Adam Głocki

Panel 2

Tajemnica przedsiębiorstwa – najnowsze interpretacje i orzecznictwo

11.00 – 11.45 – Dariusz Ziembiński

Procedura uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów i ofert  – wybrane zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje

11.45 – 12.30 – Karol Kamiński

Panel 3

 

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

13.15 – 14.00 – Marcin Boczek

Zmiana umowy o zamówienie publiczne – zagadnienia praktyczne i najnowsze orzecznictwo

14.00 – 14.45 –

Tryb podstawowy – zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje

14.45 – 15.30 – Justyna Starek

Prelegenci

Paulina Sawicka

Senior Associate , DWF Poland

Martyna Lubieniecka

Radca prawny w Skanska S.A.

Mateusz Brzeziński

Partner Zarządzający w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Sebastian Pietrzyk

Adwokat

Magdalena Michałowska

Doradca prawny, członek GROW STAKEHOLDERS GROUP PP, wykładowca

Marta Lipińska

Radca prawny w GWW | Zamówienia Publiczne | Spory budowlane | FIDIC

Adam Głocki

Radca prawny w FUJIFILM Europe GmbH

Dariusz Koba

Koba Consulting Group

Bartłomiej Wachta

Senior Partner w Maruta Wachta sp.j.

Karol Kamiński

Radca prawny, Partner w Krynicki, Dajczer, Kamiński, Heromiński Spółka Partnerska Radców Prawnych Warszawa

Marcin Boczek

radca prawny, komplementariusz w Jerzykowski i Wspólnicy Sp. k.

Justyna Starek

Przedsiębiorca, szkoleniowiec, doktorant studiów doktoranckich z prawa zamówień publicznych

Andrzej Łukaszewicz

zamówienia publiczne - szkolenia, doradztwo, obsługa podmiotów

Tadeusz Lewandowski

Radca Prawny/Zamówienia Publiczne/Prawo Budowlane/Prawo Gospodarcze/PPP

Piotr Trębicki

Radca prawny, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Kamila Mizeracka

Ekspert prawa zamówień publicznych

Łukasz Paweł Goniak

Adwokat, JDP Law

Agnieszka Matusiak

Radca prawny, wspólnik w JMGJ Jaworska, Matusiak, Grześkowiak-Stojek, Jarnicka Kancelaria Prawna Spółka Jawna

Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Partner w Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
26 piętro, wieżowiec Atlas Tower

www.goldenfloor.pl

Organizator

Partnerzy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji 

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

3 dni

(cała konferencja)

Cena: 999 zł + VAT

(1228,77 zł brutto)

2 dni

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

1 dzień

(do wyboru)

Cena: 599 zł + VAT

(736,77  zł brutto)

Telefonicznie (tel.: 531 671 326)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działające pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl