Konferencja
Praktyka Prawa Zamówień Publicznych


Najnowsze zmiany prawa, interpretacje i opinie ekspertów


21-23 czerwca 2023 r. (on-line)
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:
[ujicountdown id="Kongres" expire="2023/06/21 09:30" hide="false" url="" subscr="" recurring="" rectype="second" repeats=""]

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Zawsze aktualna wiedza
Podczas konferencji dowiesz się na temat najnowszego orzecznictwa oraz aktualnych interpretacji przepisów prawa przez UZP, instytucje kontrolne i wybitnych ekspertów.
100% praktyka
Nasi prelegenci to praktycy a konferencja skierowana jest do osób praktycznie zajmujących się tematyką PZP. Nie interesuje nas teoria a jedynie praktyka!
Wybitni eksperci
Prelegentami podczas konferencji są najlepsi eksperci w zakresie PZP w kraju z ponad 20-letnim doświadczeniem, autorzy książek i komentarzy, odpowiedzialni za tworzenie nowych przepisów oraz kontrolę ich stosowania.
Networking
Dzięki konferencji poznasz wielu wykonawców, zamawiających oraz ekspertów tworzących rynek zamówień publicznych, oraz będziesz miał możliwość wymiany swoich doświadczeń i wzbogacenia wiedzy.

Program

DZIEŃ I

Panel 1

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zagadnienia praktyczne

9.30 – 10.15 – Marta Ewiak-Kawecka

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – zagadnienia praktyczne

10.15 – 11.00 – Bartosz Pitak

Szacowanie wartości zamówienia – najczęstsze błędy i wątpliwości

11.00 – 11.45 – Krzysztof Puchacz

Pozacenowe kryteria wyboru oferty – praktyka zamawiających i orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

11.45 – 12.30 – Ewelina Toborek

Panel 2

Wykluczenie wykonawcy z postępowania – kwestie praktyczne

13.00 – 13.45 – Andrzej Łukaszewicz

Tryb podstawowy – zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje

13.45 – 14.30 – Andrzej Łukaszewicz

DZIEŃ II

Panel 1

Niedozwolone i błędne klauzule umowne w umowach o zamówienie publiczne

9.30 – 10.15 – Konrad Różowicz

Rażąco niska cena w praktyce zamówień publicznych – wybrane zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje

10.15 – 11.00 – Kamila Mizeracka

Kary umowne w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne

11.00 – 11.45  – Sebastian Pietrzyk

Konsorcjum wykonawców – problemy praktyczne i najnowsze orzecznictwo

11.45 – 12.30- Sylwia Zielezińska

Panel 2

Środki ochrony prawnej w praktyce

13.00 – 13.45 – Marta Owczarczyk

Warunki udziału w postępowaniu

13.45 – 14.30 – Hubert Wiśniewski

DZIEŃ III

Panel 1

Opis przedmiotu zamówienia – błędy, dobre praktyki i najnowsze orzecznictwo

9.30-10.15  – Mateusz Brzeziński

Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego – kwestie praktyczne

10.15 – 11.00 – dr Wojciech Kaliński

Tajemnica przedsiębiorstwa – najnowsze interpretacje i orzecznictwo

11.00 – 11.45 – Dariusz Koba

Procedura uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów i ofert  – wybrane zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje

11.45 – 12.30 – Mateusz Brzeziński

Panel 2

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych

13.00 – 13.45 – Agnieszka Hencner-Chmiel

Zmiana umowy o zamówienie publiczne – zagadnienia praktyczne i najnowsze orzecznictwo

13.45 – 14.30 – Marta Lipińska

Prelegenci

Kamila Mizeracka

Ekspert prawa zamówień publicznych

Mateusz Pająk

Radca prawny, Kancelaria Dariusz Ziembiński & Partnerzy KZP

Krzysztof Puchacz

Krzysztof Puchacz Grupa Doradcza

dr Wojciech Kaliński

Partner w Barta & Kaliński

Sebastian Pietrzyk

Adwokat

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert prawa zamówień publicznych

Sylwia Zielezińska

Wspólnik w Rö

Marta Owczarczyk

Sadkowski i Wspólnicy

Marta Ewiak-Kawecka

Adwokat w KKLW

Konrad Różowicz

Prawnik

Agnieszka Chylińska

Counsel w DWF

Wojciech Piórkowski

Partner w Sowisło Topolewski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Bartosz Pitak

Prawnik, ekspert prawa zamówień publicznych

Marta Lipińska

Senior Associate w GWW

Mateusz Brzeziński

Partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Hubert Wiśniewski

Radca Prawn, Counsel w GESSEL

Dariusz Koba

Koba Consulting

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakoś obrazu (full HD)

Możliwość zadawania na żywo pytań (chat)

Dostęp do nagranej konferencji przez 7 dni po wydarzeniu!

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Organizator

Partnerzy rekrutacyjni

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy instytucjonalni

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji 

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

3 dni

(cała konferencja)

Cena: 999 zł + VAT

(1228,77 zł brutto)

lub za darmo w Abonamencie!

2 dni

(do wyboru)

Cena: 899 zł + VAT

(1 105,77 zł brutto)

lub za darmo w Abonamencie!

1 dzień

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

lub za darmo w Abonamencie!

Telefonicznie (tel.: 535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działające pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl