III POLSKI KONGRES PRAWA DEWELOPERSKIEGO I NIERUCHOMOŚCI

Prawo | Praktyka | Case study


Konferencja on-line na żywo

8 kwietnia 2022r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Nowa ustawa deweloperska – co nas czeka od 1 lipca 2022 r?

9.00 – 9.45 – Przemysław Dziąg

Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich

9.45 – 10.30 – Piotr Szulc

 • Rejestr klauzul niedozwolonych (przesłanki wpisu do rejestru, podobieństwo klauzul),
 • Zagrożenia związane z posługiwaniem się klauzulami niedozwolonymi, w tym sankcje za ich stosowanie,
 • Przykłady często pojawiających się klauzul w umowach deweloperskich.

 

Panel 2

Umowa rezerwacyjna w nowej ustawie deweloperskiej – zagadnienia praktyczne

11.00 – 11.45 – Jacek Łubecki

Mikroapartamenty jako lokal usługowy zamieszkania zbiorowego o czym należy pamiętać chcąc zaprojektować takie lokale?

11.45 – 12.30 – Łukasz Jaśkowiak

Panel 3

Zmiany w umowach deweloperskich

13.15 – 14.00 – Piotr Jarzyński

Odbiór lokalu – obowiązek czy prawo?

14.00 – 14.45 – Anna Niecikowska

Roszczenia reklamacyjne w procesie inwestycji deweloperskich

14.45 – 15.30 – Martyna Banajska

Podatkowe aspekty działalności deweloperskiej – problemy praktyczne

15.30 – 16.15 – Anna Nowicka-Osuch

 • Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy dostawie nieruchomości
 • VAT a opłata rezerwacyjna, zaliczka i zadatek
 • Wykorzystanie rachunków powierniczych – skutki w VAT
 • Pojęcie świadczeń kompleksowych na gruncie VAT
 • VAT a odstępne, rozwiązanie umowy i kara umowna
 • Dostawa nieruchomości – kiedy stawka 23% a kiedy 8%
 • Wybrane zagadnienia branżowe w CIT.

Prelegenci

Anna Niecikowska

Kancelaria Adwokacka Anna Niecikowska

Przemysław Dziąg

Radca Prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Piotr Szulc

Radca prawny Ataner Sp. z o.o.

Jacek Łubecki

Radca prawny, wspólnik, Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy

Łukasz Jaśkowiak

Partner Zarządzający, Jaśkowiak Nadra Adwokaci sp.j.

Martyna Banajska

Adwokat, Kancelaria Adwokacka Martyna Banajska

Michał Lutnicki

Michał Lutnicki radca prawny Kancelaria Radcy Prawnego Michał Lutnicki

Anna Nowicka-Osuch

Adwokat | Doradca podatkowy

Piotr Jarzyński

Doradztwo w zakresie nieruchomości i inwestycji budowlanych | Postępowania o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjne | Partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Dostęp do nagranej konferencji przez 7 dni po wydarzeniu!

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partner

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

499 zł + VAT

(613,77 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów kwartalnika Prawo Budowlane obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.: 531 671 326)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl