Kongres Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Transmisja on-line na żywo

23 listopada 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Prywatne dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za naruszenia prawa konkurencji
9.00 – 9.45 – Elżbieta Buczkowska

 • Jaki jest kontekst systemowy spraw private enforcement?
 • Jak jest relacja postępowania private enforcement oraz postępowania publicznoprawnego prowadzonego przez Prezesa UOKiK i co z tego wynika dla stron?
 • Jak została uregulowana kwestia przedawnienia roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji i jakie ma to istotne konsekwencje dla stron?
 • Jakie są nowe ciężary i ułatwienia dowodowe zaoferowane stronom postępowania odszkodowawczego?

Fałszywe opinie produktowe – nowe narzędzia walki
9.45 – 10.30 – Krzysztof Witek

 • Kłamstwo ma krótkie nogi – czym są fałszywe opinie produktowe?
 • Z czym to się je, czyli dotychczasowa ochrona konsumentów przed fałszywymi opiniami produktowymi
 • Idzie nowe. Co się zmienia w polskim prawie?
 • Co czeka biznes? Kij, czy marchewka? Praktyczne aspekty postępowań przed Prezesem UOKiK

Panel 2

Kary dla menadżerów za naruszenie prawa konkurencji – praktyka Prezesa UOKiK
11.00 – 11.45 – Dariusz Aziewicz

 • Karanie menadżerów za naruszenie prawa konkurencji w Polsce – trend czy precedens?
 • Czy kary UOKiK dla menadżerów to ryzyko rzeczywiste?
 • Menadżer – czyli kto?
 • Charakter odpowiedzialności
 • Kiedy Prezes UOKiK nakłada kary na menadżerów?
 • Jakie czynniki decydują o wysokości (w tym obniżeniu) kary

Zatory płatnicze: praktyczne uwagi na gruncie pierwszych decyzji Prezesa UOKiK
11.45 – 12.30 – Katarzyna Menszig-Wiese

 • Jak w praktyce przebiega postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych?
 • Jak bronić się przed zarzutem nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych?
 • Kiedy przedsiębiorca może liczyć na odstąpienie przez Prezesa UOKiK od wymierzenia kary?
 • Jakich zmian przepisów można się niebawem spodziewać?

Panel 3

Prawo ochrony konkurencji w sporcie – przegląd polskiej i zagranicznej praktyki ostatnich lat
13.15 – 14.00 – Szymon Gołębiowski

 • Czy dopuszczalne jest tworzenie systemów rozgrywek poza autoryzacją federacji lub związku?
 • Jakie ograniczenia można nakładać na kluby w związku z pandemią COVID-19?
 • Czy mecze ligi polskiej muszą odbywać się w Polsce? – ograniczenia terytorialne w sporcie
 • Czy liga lub związek może ingerować w strukturę własnościową klubów sportowych?
 • Czy transfer międzyklubowy zawodnika może stanowić niedozwoloną pomoc publiczną?

Nowelizacja przepisów o przewadze kontraktowej. Czy czeka nas nowa równowaga w sektorze rolno-spożywczym?
14.00 – 14.45 – Jakub Sadurski

 • Do kiedy przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowych przepisów?
 • Czym jest produkt rolny lub spożywczy w myśl nowych reguł?
 • Przesłanki nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej?
 • Terminowe płatności za dostawy produktów rolnych na nowych zasadach – co wolno, a czego nie wolno?
 • Klauzule szare – co zrobić, żeby uniknąć interwencji Prezesa UOKiK?
 • Kary za naruszenie przepisów ustawy

Polskie a unijne prawo antymonopolowe – czy z perspektywy przedsiębiorców są jakieś różnice?
14.45 – 15.30 – Kamil Dobosz

 • Antykonkurencyjne delikty w unijnym a w krajowym prawie antymonopolowym z perspektywy (potencjalnego) naruszyciela
 • Do kogo adresowane jest krajowe, a do kogo unijne prawo konkurencji
 • „Koszty” naruszenia krajowego prawa konkurencji i prawa konkurencji UE
 • 4. Perspektywa przedsiębiorcy poszkodowanego naruszeniem unijnego lub krajowego prawa konkurencji

Prelegenci

Elżbieta Buczkowska

Counsel w Baker McKenzie Polska

Krzysztof Witek

Adwokat w Traple Konarski Podrecki & Partners

dr Dariusz Aziewicz

Senior Associate w Eversheds Sutherland Poland

Katarzyna Menszig-Wiese

Traple Konarski Podrecki & Partners

Szymon Gołębiowski

Senior Associate (Competition, EU & Trade) Taylor Wessing Poland

Kamil Dobosz

Radca prawny, doktor nauk prawnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jakub Sadurski

Aplikant adwokacki, Affre i Wspólnicy Sp. k.

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Partner medialny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

Cena: 349 zł + VAT

(429,27 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl