Zamówienia publiczne w czasach epidemii

Wpływ epidemii koronawirusa na sytuację wykonawców i zamawiających


Konferencja on-line (video)
30 kwietnia 2020 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:
[ujicountdown id="Kongres" expire="2020/04/30 09:00" hide="false" url="" subscr="" recurring="" rectype="second" repeats=""]

Program

Panel 1

Tarcza antykryzysowa a zamówienia publiczne
Martyna Wójcik

 • Wyłączenia stosowania przepisów PZP
 • Procedura zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 15r,
 • Wpływ zmiany umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą na umowy podwykonawcze,
 • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie art. 15r a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Panel 2

Zmiana zawartej umowy o zamówienie publiczne w czasie epidemii
Piotr Mazuro

 • Zmiana umowy – obowiązki informacyjne
 • Zmiana umowy na podstawie klauzul umownych
 • Zmiany umowy na podstawie 144 ust. 1 pkt 3 PZP
 • Siła wyższa
 • Zmiana umów, które mają być dopiero zawarte

Możliwość naliczenia kar umownych lub odstąpienia od umowy w czasie epidemii
Sebastian Pietrzyk

Panel 3

Trwające postępowania i komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w czasie epidemii
Andrzej Łukaszewicz

 • Komunikacja: zmiana formy komunikacji  w postępowaniach poniżej progów unijnych (np.uzupełnienia dokumentów)
 • Dopuszczenie składania ofert w formie elektronicznej dla zamówień poniżej progów
 • Wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych z uwagi na skutki Covid 19
 • Otwarcie ofert on-line nadal publiczne i jawne

Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do sądów okręgowych w czasie epidemii
Julita Hoffmann

 • Ograniczenia w działalności Krajowej Izby Odwoławczej/Urzędu Zamówień Publicznych
 • Zasady wnoszenia odwołań
 • Możliwe zmiany w przeprowadzaniu posiedzeń i rozpraw z udziałem uczestników
 • Działalność sądu okręgowego w czasie epidemii

Prelegenci

Piotr Mazuro

Kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy

Andrzej Łukaszewicz

Trener zamówień publicznych

Martyna Wójcik

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Julita Hoffmann

Bird & Bird

Sebastian Pietrzyk

BSWW

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakoś obrazu (full HD)

Dostęp do nagranej konferencji przez 48h

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Opinie o poprzednich edycjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Zgłoszenia

Cena: 199 zł + VAT

(244,77‬ zł brutto)

Dostęp do nagrania konferencji przez 48 h od zakupu (nie wcześniej niż od 30 kwietnia)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Podatki” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działające pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

  Nasze poprzednie wydarzenia

  Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
  28 października 2016 r.

  Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
  29 marca 2017 r.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl