IV Polski Kongres Zamówień Sektorowych

Wpływ nowej ustawy Pzp na sektorowe zamówienia publiczne

Transmisja online na żywo

11 czerwca 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Wprowadzenie do problematyki zamówień sektorowych w nowej ustawie Pzp
9.00 – 10.15- Lidia Piotr-Krajecka

 • Zamawiający sektorowi – katalog
 • Rodzaje działalności sektorowej
 • Prowadzenie działalności sektorowej na podstawie praw szczególnych
 • Progi unijne dla zamówień sektorowych

Wyłączenia ogólne stosowania przepisów ustawy Pzp

 • Wyłączenia przedmiotowe:
  – odsprzedaż, najem, dzierżawa,
  – zamówienia poza obszarem Unii Europejskiej,
  – zamówienia na dostawy energii i paliw do wytwarzania energii oraz wody,
  – zamówienia udzielane podmiotom powiązanym.
 • Sprawozdanie z udzielonych zamówień
 • Dokumentacja przeprowadzonych zamówień

Elektronizacja zamówień publicznych – bieżące problemy i wyzwania
10.15 – 10.45-  Magdalena Szmalec/Piotr Kaliński

Panel 2

Udzielanie zamówień sektorowych poniżej progów unijnych
11.00 – 12.00 – Lidia Piotr-Krajecka

 • Zasady udzielania zamówień sektorowych wyłączonych z przepisów ustawy Pzp.
 • Stosowanie przepisów ustawy Pzp w zakresie:
  • szacowania wartości zamówienia i konkursu
  • opisu przedmiotu zamówienia
  • publikacji o zamówieniu
  • konfliktu interesów
 • Regulamin udzielania zamówień sektorowych (zasady opracowania, pożądana treść)
 • Odwołania w zamówieniach wyłączonych z ustawy Pzp.

Zasady udzielania zamówień sektorowych
12.00 – 12.45- Kamila Mizeracka

 • Komunikacja zamawiającego i wykonawcy.
 • Ogłoszenia.
 • Wykonawcy i wspólne składanie ofert.
 • Ustalanie niektórych warunków zamówienia
 • Wadium
 • Przedmiotowe środki dowodowe
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • Podmiotowe środki dowodowe

Panel 3

Procedura badania i oceny ofert
13.15 – 13.45- Mateusz Brzeziński

 • Termin składania ofert
 • Termin związania ofertą
 • Badanie ofert – wyjaśnianie, poprawianie omyłek
 • Badanie rażąco niskiej ceny
 • Kryteria oceny ofert
 • Wybór najkorzystniejszej oferty.

Szczególne instytucje w zamówieniach sektorowych
13.45 – 14.30 – Marcin Boczek

 • Okresowe ogłoszenia informacyjne.
 • System kwalifikowania wykonawców.
 • Umowa ramowa.
 • Dynamiczny system zakupów.

Uprawnienia zamawiającego sektorowego
14.30 – 15.15- Mateusz Chabowski

 • Zaniechanie badania podstaw wykluczenia.
 • Inne podstawy wykluczenia i inne warunki udziału w postępowaniu.
 • Inne podmiotowe środki dowodowe.
 • Preferencje unijne.
 • Zaniechanie wykluczenia.
 • Odstąpienie od powołania komisji przetargowej.

Prelegenci

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Marcin Boczek

Wspólnik. Radca prawny w Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, biegły sądowy, doradca z zakresu zamówień publicznych

Mateusz Chabowski

DWF Poland

Kamila Mizeracka

Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Kamila Mizeracka

Magdalena Szmalec

Marketplanet

Piotr Kaliński

Marketplanet

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partner

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Wspieramy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%.

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl