Polski Kongres Zamówień Sektorowych

Wpływ nowej ustawy Pzp na sektorowe zamówienia publiczne

Konferencja stacjonarna + transmisja online na żywo

Adgar Ochota | 1- 2 października 2020 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Szkolenia video | Nagrania z konferencji online | Ucz się nie wychodząc z domu! >>>

Szkolenia i konferencje video >>>

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
9.00 – 9.45 –  Paulina Sawicka

 • Rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Ogłoszenia
 • Ustalenie niektórych warunków zamówienia
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Przedmiotowe środki dowodowe

Wyłączenia stosowania nowej ustawy Pzp do zamówień sektorowych
9.45- 10.30 Andrzej Łukaszewicz

Panel 2

Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego
11.00 – 12.30 Lidia Piotr-Krajecka

 • Brak obowiązku badania podstaw wykluczenia
 • Możliwość stosowania innych warunków udziału i innych podstaw wykluczenia.
 • Możliwość żądania innych podmiotowych środków dowodowych
 • Preferencje unijne tylko w zamówieniach sektorowych
 • Zaniechanie wykluczenia z postępowania
 • Odstąpienie od komisji przetargowej.

Panel 3

Umowa o zamówienie publiczne w zamówieniach sektorowych według nowej ustawy PZP
13.15- 14.00 Marcin Boczek

Udzielanie zamówień sektorowych do progów unijnych, czyli bez ustawy Pzp
14.00- 15.00 Lidia Piotr-Krajecka

 • Zasady prowadzenia postępowań, do których nie ma zastosowania dyrektywa sektorowa
 • Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia
 • Zasady opracowywania wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień sektorowych
 • Komunikacja w postępowaniach poniżej progów unijnych.
 • Odwołanie w postępowaniach poniżej progów unijnych.

DZIEŃ 2

Panel 1

Stosowanie negocjacyjnych trybów udzielenia zamówienia sektorowego według nowej ustawy Pzp
9.00 – 10.30 – Kamila Mizeracka

Panel 2

Strategie zarządzania kategorią zakupową w zamówieniach sektorowych
11.00 – 12.30 – Dariusz Koba

Panel 3

System kwalifikowania wykonawców
13.15 – 14.00 – Anna Banaszewska

Przetarg nieograniczony według nowej ustawy Pzp
14.00 – 15:15 – Żaneta Urbaniak

Prelegenci

Piotr Kaliński

Marketplanet

Magdalena Szmalec

Marketplanet

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny

Marcin Boczek

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Andrzej Łukaszewicz

Trener zamówień publicznych

Anna Banaszewska

Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Kamila Mizeracka

Kancelaria Zamówień Publicznych Kamila Mizeracka

Dariusz Koba

Koba Consulting

Paulina Sawicka

DWF Poland Jamka

Żaneta Urbaniak

adwokat, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Ochota
al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Dostęp do nagranej konferencji przez 7 dni po wydarzeniu!

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner technologiczny

Partner instytucjonalny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział stacjonarny

Cała konferencja (2 dni)

Cena: 1099 zł + VAT

(1 351,77 zł brutto)

1 dzień (do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

Udział on-line

Cała konferencja (2 dni)

Cena: 899 zł + VAT

(1 105,77 zł brutto)

1 dzień (do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch (udział stacjonarny)
 • Przerwa kawowa (udział stacjonarny)
 • Materiały szkoleniowe
 • Książka z tekstem nowej ustawy PZP (udział stacjonarny)
 • Certyfikat udziału

Bonusy:

W cenie konferencji każdy uczestnik konferencji stacjonarnej otrzyma książkę z tekstem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych!

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%.

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Dzień 1Dzień 2
 

Sposób uczestnictwa

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email

Dodatkowe uwagi:

Źródło informacji o konferencji:
Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

Oświadczenia:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

sklep.mustreadmedia.pl