Kongres Zamówień Publicznych w Medycynie

Zamówienia medyczne w obliczu nowej ustawy Pzp


Konferencja stacjonarna + transmisja online na żywo

Adgar Plaza | Warszawa
25 września 2020 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Szkolenia video | Nagrania z konferencji online | Ucz się nie wychodząc z domu! >>>

Szkolenia i konferencje video >>>

Program

Panel 1

Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego w zamówieniach szpitalnych 
9.00 – 9.45 – Żaneta Urbaniak, Jacek Myszko

 • obligatoryjny charakter analizy potrzeb i wymagań zamawiającego;
 • elementy obligatoryjne analizy potrzeb i wymagań zamawiającego;
 • przygotowanie analizy potrzeb i wymagań zamawiającego na przykładzie zamówień na leki i sprzęt medyczny– case study.

Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert według nowej ustawy Pzp na przykładzie przetargu na serwis sprzętu medycznego
9.45 – 10.45 – Andrzej Łukaszewicz

Panel 2

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych na dostawę wyrobów medycznych według nowej ustawy Pzp.
11.15 – 12.00 – Paweł Faczyński

Elektronizacja zamówień publicznych według nowej ustawy Pzp 
12.00 – 12.30 – Magdalena Szmalec, Piotr Kaliński

Panel 3

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę leków oraz w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego według nowej ustawy Pzp.
13.15 – 14.00 – Martyna Wójcik

Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp
14.00 – 14.30 – Magdalena Marciniak

Warsztat: Tworzenie umów o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp
14.30 – 15.45 – Anna Banaszewska

Prelegenci

Anna Banaszewska

Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie Modro sp.k.

Paweł Faczyński

Kierownik Działu Zamówień Publicznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Martyna Wójcik

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Magdalena Szmalec

Marketplanet

Piotr Kaliński

Marketplanet

Andrzej Łukaszewicz

Trener zamówień publicznych

Magdalena Marciniak

Pieróg & Partnerzy

Żaneta Urbaniak

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

mec. Jacek Myszko

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakoś obrazu (full HD)

Możliwość zadawania na żywo pytań (chat)

Dostęp do nagranej konferencji przez 7 dni po wydarzeniu!

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner technologiczny

Partner instytucjonalny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział stacjonarny

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Udział on-line

Cena: 599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch (udział stacjonarny)
 • Przerwa kawowa (udział stacjonarny)
 • Materiały szkoleniowe
 • Książka z tekstem nowej ustawy PZP (udział stacjonarny)
 • Certyfikat udziału

Bonusy:

W cenie konferencji każdy uczestnik konferencji stacjonarnej otrzyma książkę z tekstem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych!

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%.

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Sposób uczestnictwa

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email

Dodatkowe uwagi:

Źródło informacji o konferencji:
Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

sklep.mustreadmedia.pl