IV Kongres Zamówień Publicznych w Medycynie

Zamówienia medyczne w obliczu nowej ustawy Pzp

Transmisja online na żywo

4 listopada 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

Panel 1

COVID-19 – kontrowersje w zakresie stosowania przepisów PZP w czasie pandemii 
9.00 – 9.45 – Martyna Wójcik

 • Wyłączenie stosowania przepisów PZP na gruncie Specustawy COVID-19 oraz art. 46 c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 
 • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwagi na ustalenie wpływu COVID-19 na należyte wykonanie umowy, 
 • Zakaz potrącania kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy oraz dochodzenia zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Opis przedmiotu zamówienia według nowej ustawy Pzp 
9.45 – 10.30 –  Justyna Starek  

Panel 2

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
11.00 – 11.45
Wojciech Piórkowski

Analiza potrzeb i wymagań krok po kroku – case study
11.45 – 12.30Paulina Sawicka

 • Roboty budowlane – obiekty medyczne – kiedy budowa / przebudowa / rozbudowa? Formuła „buduj” czy „zaprojektuj i buduj”? – analiza potrzeb i wymagań jako dookreślenie potrzeb inwestora 
 • Sprzęt medyczny – zakup / najem / leasing. Jak prawidłowo określić potrzeby zamawiającego? 
 • Dostawa leków – jak określić przedmiot zamówienia, kiedy nie jest znane zapotrzebowanie zamawiającego? Mechanizmy kontrolowania dostaw – prawo opcji, zamówienia dodatkowe, umowa ramowa 

Panel 3

Kryteria oceny ofert w zamówieniach medycznych
13.15 – 13.45Mateusz Brzeziński

 • Czy warto stawiać pozacenowe kryteria oceny ofert? 
 • Zagrożenia związane z kryteriami 
 • Przykładowe kryteria 

Procedura uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów i ofert w nowej ustawie Pzp – wybrane zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje
13.45 – 14.15 – Karol Kamiński

Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp – zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje
14.15-15.00Joanna Presz-Król / Agnieszka Bartczak-Żuraw

Największe problemy praktyczne wykonawców i zamawiających po niespełna roku obowiązywanie nowej ustawy Pzp – orzecznictwo, case study i dyskusja
15.00 – 16.00Anna Banaszewska

Prelegenci

Paulina Sawicka

Prawnik w DWF Poland

Justyna Starek

Ekspert prawa zamówień publicznych

Martyna Wójcik

Radca prawny w Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie prawni sp. p.

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Karol Kamiński

Radca prawny, Partner w Krynicki, Dajczer, Kamiński, Heromiński Spółka Partnerska Radców Prawnych

Anna Banaszewska

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro sp. k.

Joanna Presz-Król

Radca prawny, partner zarządzający w PIERÓG & Partnerzy

Wojciech Piórkowski

Radca prawny w Kancelarii | WPKRP

Agnieszka Bartczak-Żuraw

Radca prawny w Kancelarii Pieróg & Partnerzy

Rada programowa

Bartosz Pitak

Mateusz Brzeziński

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakoś obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania na żywo pytań (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partner

Partner merytoryczny

Partner medialny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Jak dbamy o bezpieczeństwo uczestników konferencji?

Obowiązkowe maseczki

Każdy z uczestników konferencji obowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta

Dystans między uczestnikami

Każdy uczestnik konferencji będzie siedział przy osobnym stole, oddalonym o min. 2 m. od innych uczestników.

Środki dezynfekujące

Przed salą każdy uczestnik obowiązkowo musi dezynfekować ręce.

Catering i przerwy kawowe

Ośrodek w którym organizowana jest konferencja serwuje catering z zachowaniem wszelkich norm higieny i bezpieczeństwa

Zgłoszenia

Udział on-line

Cena: 399 zł + VAT

(490,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału

 

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%.

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Sposób uczestnictwa

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl