III Kongres Zamówień Publicznych w Medycynie

Zamówienia medyczne w obliczu nowej ustawy Pzp


Transmisja online na żywo


28 kwietnia 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

Panel 1

Opis przedmiotu zamówienia a użycie nazw własnych, znaków towarowych z zastosowaniem parametrów równoważności jako kłopot dla zamawiających w ochronie zdrowia w szczególności w zakresie dostawy leków
9.00 – 10.00- Paulina Szagun-Kądziorska

 • Aktualne wymogi prawne dotyczące równowazności
 • Praktyki dotyczace opisu przedmiotu zamówienia na leki na przykładach
 • Orzecznictwo dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i równoważności m. in. na leki
 • Rekomendacje i przykłady godne polecenia

Elektronizacja zamówień publicznych – bieżące problemy i wyzwania
10.00 – 10.45- Magdalena Szmalec/Piotr Kaliński

 • Praktyczne aspekty elektronizacji
 • Podpisy elektroniczne: rodzaje podpisów, weryfikacja
 • Portale e-Usług (miniPortal, eZam, konkurencja)
 • Orzecznictwo KIO i narzędzia
 • Zamówienia publiczne od 2021 r.

Panel 2

Pierwsze wrażenia po kwartale stosowania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – wady i zalety nowej ustawy z uwzględnieniem jej stosowania w jednostkach ochrony zdrowia
11.15 – 11.45- Katarzyna Wójciga

Zamówienia dotyczące napraw i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej a właściwości Wykonawcy
11.45- 12.30- Andrzej Łukaszewicz 

Panel 3

Analiza potrzeb i wymagań – problemy interpretacyjne z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej
13.15 – 14.00- Anna Banaszewska

Postępowanie na dostawę wyrobów medycznych w trybie podstawowym – przygotowanie, wszczęcie, przebieg i zakończenie postępowania.
14.00 – 14.45- Paweł Faczyński

Wyższe wymagania zamawiającego w odniesieniu do ogólnie obowiązujących standardów w danym przedmiocie zamówienia
14.45 – 15.15- Mateusz Brzeziński

 • Nowe zasady udzielania zamówień publicznych
 • Zamawiający jako gospodarz postępowania
 • Cena a jakość
 • Korelacja wymogów z przedmiotem zamówienia

Postępowanie na dostawę aparatury medycznej w przetargu nieograniczonym według nowej ustawy Pzp
15.15 – 16.00- Bartosz Pitak

Jak zdobyć wadium przez Internet?
16.00 – 16.15 – Zbigniew Zieliński

Prelegenci

Paweł Faczyński

Kierownik Działu Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Bartosz Pitak

Kierownik Działu Zamówień Publicznych w Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Andrzej Łukaszewicz

Zamówienia Publiczne Andrzej Łukaszewicz

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Paulina Szagun-Kądziorska

Kierownik działu zamówień publicznych w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ Wałcz

Magdalena Szmalec

Marketplanet

Piotr Kaliński

Marketplanet

Zbigniew Zieliński

ekspert portalu wadiumdirect.pl, Broker Ubezpieczeniowy, ZZ Brokers

Katarzyna Wójciga

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Anna Banaszewska

Radca prawny, wspólnik w Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro

Rada programowa

Paweł Faczyński

Bartłomiej Pitak

Mateusz Brzeziński

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakoś obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania na żywo pytań (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Partner merytoryczny

Partner technologiczny

Wspieramy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

Cena: 449 zł + VAT

(552,27 zł brutto)

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%.

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl