VI POLSKI KONGRES PRAWA BUDOWLANEGO


Prawo budowlane | Kontraktowanie w budownictwie | Zamówienia publiczne na roboty budowlane


Kongres stacjonarny + transmisja on-line na żywo
Adgar Plaza | Warszawa

5-7 października 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Prawo budowlane i regulacje okołobudowlane

 

Panel 1

Kary umowne w umowach o roboty budowlane – praktyka, błędy i najnowsze orzecznictwo
9.00 – 9.45
Tomasz Miś

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę i użytkowanie na inny podmiot – zagadnienia praktyczne
9.45 – 10.30Dominik Sypniewski

 • Koncepcja podziału aktów administracyjnych na osobowe i rzeczowe 
 • Uwarunkowania prawne przenoszenia decyzji wydawanych w procesie inwestycyjno-budowlanym  
 • Przenoszenie decyzji wydawanych w procesie inwestycyjno-budowlanym w części 
 • Nowe regulacja dot. przenoszenia pozwolenia na budowę 
 • Zmiana inwestora w trakcie procesu budowlanego 

Panel 2

Podatki w budownictwie – bieżące problemy i kontrowersje
11.00 – 11.30Grzegorz Niebudek

 • Kluczowe zmiany w zakresie polskiego ładu – wpływ na branże budowlaną
 • Kto zyska a kto straci od 2022 r.? Spojrzenie z perspektywy firmy i pracownika
 • Ulgi podatkowe dla branży budowlanej

Ochrona środowiska w trakcie inwestycji budowlanych – najczęstsze problemy inwestorów i wykonawców
11.30 – 12.30 – Barbara Pancer

 • Ostatnie zmiany w procedurze ocen odziaływania na środowisko 
 • Problemy związane z zanieczyszczeniem gruntów 
 • Odpowiedzialność za odpady na terenie budowy 

Panel 3

Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę
13.15 – 13.45Lidia Blaszka

 • Przykładowe przesłanki stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę 
 • Termin na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę 
 • Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę w części 
 • Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę a pozwolenie na użytkowanie 

Odpowiedzialność zamawiającego za opis dokumentację projektową
13.45 – 14.15 – Dariusz Ziembiński
 

Omówienie najważniejszych regulacji nowej ustawy deweloperskiej
14.15 – 15.00 – Piotr Jarzyński 

 • Umowa rezerwacyjna w nowej ustawie deweloperskiej 
 • Zmiany w procedurze odbiorowej w nowej ustawie deweloperskiej 
 • Nowe obowiązki dewelopera w zakresie sporządzenia prospektu informacyjnego 
 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny 
 • Otwarty lub Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy 

BIM w budownictwie – praktyka, problemy i dobre praktyki
15.00 – 15.45 

DZIEŃ 2

Kontraktowanie w budownictwie

Panel 1

Wzrost cen materiałów budowlanych – jak zabezpieczyć interesy inwestorów i firm wykonawczych
9.00 – 9.45Bolesław Szyłkajtis

Wykonanie zastępcze – regulacja ustawowa a postanowienia umowy
9.45 – 10.30 – Bartłomiej Niewczas, Dominik Hincz

 • Umowne upoważnienie do wykonania zastępczego 
 • Ustawowe wykonanie zastępcze – reguły ogólne   
 • Ustawowe wykonanie zastępcze w wypadkach nagłych 
 • Szczególna regulacja dla umowy o roboty budowalne 

Panel 2

Roboty dodatkowe – problemy, kontrowersje i dobre praktyki
11.00 – 11.45 – Marta Lipińska 

Wpływ przepisów covidowych na realizację umowy o roboty budowlane
11.45 – 12.30Aleksandra Terc

Panel 3

Znaczenie odbioru końcowego dla uprawnień Inwestora i obowiązków Wykonawcy z tytułu wad robót budowlanych 
13.15 – 14.00 – Krzysztof Kwaśniewicz

 • Odbiór końcowy jako potwierdzenie należytego wykonania umowy 
 • „Bezusterkowy Odbiór Końcowy” – Czy Zamawiający może odmówić odbioru z powodu wad? 
 • Znaczenie aktów staranności Inwestora oraz zapewnień Wykonawcy przy odbiorze końcowym 
 • Odbiór końcowy a początek biegu rękojmi/gwarancji 
 • Wady: przed – odbiorowe, odbiorowe i po-odbiorowe 

Prawa autorskie / umowy o prace projektowe (problemy i możliwe rozwiązania w praktyce na podstawie casusów)  
14.00 – 14.45 – Lidia Dziurzyńska-Leipert 

Uprawnienia inwestora w przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robót budowlanych
14.45 – 15.30 – Krzysztof Kwaśniewicz 

 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy  
 • Realizacja uprawnienie do obniżenia ceny  
 • Żądanie naprawienia wady/wymiany rzeczy wadliwej 
 • Kiedy można skorzystać z zastępczego usunięcia wad? 
 • Uprawnienia z gwarancji  
 • Wada jako nienależyte wykonanie umowy   

DZIEŃ 3

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Panel 1

Podwykonawstwo w postępowaniu i umowie na roboty budowlane
9.00 – 9.30 – Tadeusz Lewandowski

 • Co to jest podwykonawstwo i jak się ono ma do samozatrudnienia 
 • Elementy umowy o podwykonawstwo 
 • Ochrona podwykonawcy, w tym warunki zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy 

Waloryzacja umowy na roboty budowlane
9.30 – 10.00 – Mateusz Brzeziński

 • Waloryzacja ustawowa czy umowna 
 • Warunki waloryzacji 
 • Korzyści i zagrożenia 

Limit odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy na gruncie KC i PZP
10.00 – 10.30 – Piotr Mazuro 

Panel 2

Umowa na roboty budowlane według nowej ustawy Pzp – kwestie praktyczne
11.00 – 12.00Agnieszka Dudko-Romańczuk, Michał Wojciechowski

 • Rewolucja czy kosmetyka?
 • Rzeczywiste czy pozorne wzmocnienie pozycji wykonawcy robót budowlanych?
 • Jak daleko ustawa proceduralna może ingerować w umowę o roboty budowlane?

Klauzule abuzywne w umowie o roboty budowlane
12.00 – 12.30 – Konrad Dyda

 • Pojęcie klauzuli abuzywnej 
 • Klauzule abuzywne a umowa o roboty budowlane 
 • Konsekwencje zastosowania klauzuli abuzywnej w umowie 

Panel 3

Rozliczenie robót budowlanych – podstawowych, zamiennych, dodatkowych i zaniechanych
13.15 – 13.45Piotr Stenko

Konsorcjum i korzystanie ze zdolności podmiotów trzecich w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
13.45 – 14.30 – Mateusz Brzeziński

 • Kiedy warto utworzyć konsorcjum 
 • Warunki, jakie musi spełniać konsorcjum 
 • Kiedy warto korzystać ze zdolności podmiotów trzecich 
 • Dokumenty i podstawy wykluczenia 

Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane
14.30 – 15.00  – Aldona Pajor

 • Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • Zamówienie na roboty budowlane vs zamówienie na wykonanie obiektu budowlanego 
 • Case study

Korzystanie z zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w praktyce robót budowlanych 
15.00 – 15.30
– Piotr Stenko & Michał Bork

Prelegenci

Lidia Dziurzyńska-Leipert

partner, radca prawny, kancelaria CMS

Dominik Sypniewski

Partner w Real Estate&Construction at Góralski & Goss Legal

Krzysztof Kwaśniewicz

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych CASUS IURIS

Michał Bork

Współpracownik w CMS Cameron McKenna

Piotr Jarzyński

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Aleksander Grabecki

Starszy prawnik, Adwokat w Kancelarii CMS

Piotr Stenko

Starszy prawnik, Radca prawny w Kancelarii CMS

Piotr Mazuro

Partner zarządzający w Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k.

Bolesław Szyłkajtis

Head of Infrastructure w Kancelarii Hoogells

Barbara Pancer

Counsel w Greenberg Traurig Grzesiak sp. k,

Tadeusz Lewandowski

Wspólnik w Lewandowski i Wspólnicy sp.k.

Dominik Hincz

radca prawny, Associate w zespole rozwiązywania sporów gospodarczych i arbitrażu kancelarii Bird & Bird

Bartłomiej Niewczas

radca prawny, Counsel w praktyce rozwiązywania sporów kancelarii Bird & Bird

Marta Lipińska

Radca prawny w GWW

Konrad Dyda

prawnik w Kancelarii Jacek Kosiński - Adwokaci i Radcowie Prawni, zajmuje się prawem budowlanym oraz zamówieniami publicznymi

Tomasz Miś

Doradza od 2009 roku, jego obszary zainteresowań skupiają się głównie na prawie zamówień publicznych, prawie gospodarki odpadami oraz umowach o roboty budowlane, w tym realizowanych na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Współpracował z największymi polskimi kancelariami o zasięgu międzynarodowym.

Aldona Pajor

Prawnik w Zaborowska Kancelaria Adwokacka

Wojciech Szopiński

Starszy prawnik w CMS

Agnieszka Dudko-Romańczuk

Radca prawny w Hoogells Oleksiewicz sp. k.

Dariusz Ziembiński

Radca prawny w Kancelaria Ziembiński & Partnerzy

Lidia Blaszka

Radca prawny, partner BLS Blaszka Loretański Stempski Łomżyński Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

Aleksandra Terc

Adwokat specjalizujący się w sporach budowlanych i infrastrukturalnych, partner w Kancelarii Viroux & Partners

Grzegorz Niebudek

Adwokat, Doradca Podatkowy, Partner zarządzający w Kancelarii LTCA

Michał Wojciechowski

Head of public procurement w kancelarii Hoogells Oleksiewicz sp. k.

Rada programowa

Krzysztof Kwaśniewicz

Lidia Dziurzyńska-Leipert

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizatorzy

Partner

Partnerzy merytoryczni

Partner medialny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Jak dbamy o bezpieczeństwo uczestników konferencji?

Obowiązkowe maseczki

Każdy z uczestników konferencji obowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta

Dystans między uczestnikami

Każdy uczestnik konferencji będzie siedział przy osobnym stole, oddalonym o min. 2 m. od innych uczestników.

Środki dezynfekujące

Przed salą każdy uczestnik obowiązkowo musi dezynfekować ręce.

Catering i przerwy kawowe

Ośrodek w którym organizowana jest konferencja serwuje catering z zachowaniem wszelkich norm higieny i bezpieczeństwa

Zgłoszenia

Udział stacjonarny

3 dni konferencji

(cała konferencja)

899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(cała konferencja)

799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Udział on-line

3 dni konferencji

(cała konferencja)

799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(cała konferencja)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch (udział stacjonarny)
 • Przerwa kawowa (udział stacjonarny)
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału w konferencji
 • Magazyn MyCompany Polska

 

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma kwartalnik „Prawo budowlane” oraz „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Sposób uczestnictwa

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl