IV POLSKI KONGRES PRAWA BUDOWLANEGO

Prawo budowlane | Kontraktowanie | Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Konferencja stacjonarna + transmisja online na żywo

Adgar Plaza | 21-23 października 2020 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Regulacje prawne budownictwa

 

Panel 1

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym
09.00 – 09.45 – Konrad Młynkiewicz

Uchwała reklamowa w praktyce i orzecznictwie sądów administracyjnych
09.45 – 10.30 – Joanna Maj

 • Wprowadzenie – omówienie tzw. ustawy krajobrazowej z dnia 24.04.2015 r.
 • Analiza wybranych orzeczeń sądów administracyjnych – wątpliwości dotyczące zgodności nowelizacji
 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z Konstytucją
 • Pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego
  Podsumowanie – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda

Panel 2

Ochrona środowiska w budownictwie – bieżące problemy
11.00 – 11.45 – Piotr Otawski, Andrzej Dziura

Koszty ogólne budowy
11.45 – 12.30 – Piotr Stenko i Bolesław Szyłkajtis

 • Rozliczenie
 • Podstawy prawne
 • Praktyczne uwagi związane z ich dochodzeniem

Panel 3

Cyfryzacja procesów budowlanych
13.15 – 13.45  – Dorota Cabańska

 • Centralny Rejestr Emisyjności Budynków CEEB
 • Cyfryzacja – nowe otwarcie, nowe wyzwania
 • Plan cyfryzacji
 • Zmiany w prawie budowlanym związane z cyfryzacji

Prawa autorskie do dokumentacji projektowej – kwestie praktyczne 
13.45 – 14.15 – Krzysztof Czyżewski 

Umowy o dobrym sąsiedztwie w procesie budowlanym
14.15 – 15.00 – Dominik Sypniewski

 • Wpływ stron na przebieg postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
 • Geneza problemów w relacjach między sąsiadami
 • Przebieg postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
 • Zarzuty podnoszone w odwołaniach
 • Konstrukcja umowy (porozumienia) o dobrym sąsiedztwie.

DZIEŃ 2

Kontraktowanie w budownictwie

Panel 1

Rękojmia i gwarancja w umowach budowlanych
09.00-09.45 – Jakub Troszyński

Odbiór robót budowlanych – kwestie prawne i praktyczne
09.45 – 10.30 – Agnieszka Dudko-Romańczuk 

 • Odbiór jako obowiązek inwestora.
 • Uczestnicy odbiorów.
 • Rodzaje odbiorów.
 • Protokół odbioru.
 • Wady istotne i nieistotne, usuwalne i nieusuwalne.
 • Istotne postanowienia umów dotyczące odbiorów robót.
 • WTWiOR oraz STWiORB.
 • Odbiory w kontraktach opartych na FIDIC.

Panel 2

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane
11.00 – 11.45 – Michał Bork i Lidia Dziurzyńska-Leipert

 • zagadnienia sporne,
 • kluczowe zagadnienia związane z odstąpieniem i jego podstawami,
 • typowe konstrukcje umowne i ich ocena

Wadliwość i nieterminowość robót budowlanych
11.45 – 12.30 – Jakub Stefan Arczyński

Panel 3

Kary umowne w umowach o roboty budowlane
13.15 – 14.00 – Lidia Dziurzyńska-Leipert i Piotr Stenko 

 • węzłowe problemy i kwestie sporne
 • najnowsze trendy w orzecznictwie,
 • kumulacja kar umownych,
 • zakres dopuszczalnego zabezpieczenia pozycji stron i praktyczne uwagi w zakresie miarkowania,
 • regulacje nowego prawa zamówień publicznych w zakresie kar umownych i ich ocena

Roszczenia stron po odstąpieniu od umowy o roboty budowlane
14.00-14.45 – Krzysztof Kwaśniewicz

DZIEŃ 3

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Panel 1

Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
9.00 – 9.45 – Kamila Mizeracka

 • Rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Ogłoszenia
 • Ustalenie niektórych warunków zamówienia
 • Przedmiotowe środki dowodowe

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane według nowej ustawy Pzp
9.45 – 10.30 – Krzysztof Mikoda

Panel 2

Podwykonawstwo, poleganie na potencjale podmiotów trzecich i konsorcjum według nowej ustawy Pzp
11.00 – 11.45 – Tadeusz Lewandowski

 

Składanie i ocena ofert wykonawców według nowej ustawy Pzp
11.45 – 12.45 – Mateusz Brzeziński

 • Związanie ofertą (termin i przedłużenie)
 • Otwarcie ofert
 • Wyjaśnienia i poprawianie ofert
 • Rażąco niska cena
 • Odrzucenie ofert
 • Kryteria oceny ofert
 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Unieważnienie postępowania

Panel 3

Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp
13.15 – 14.00 – Dariusz Koba

Prelegenci

Kamila Mizeracka

Kancelaria Zamówień Publicznych Kamila Mizeracka

Dorota Cabańska

pełni obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dariusz Koba

Koba Consulting

Konrad Młynkiewicz

Sadkowski i Wspólnicy

Krzysztof Kwaśniewicz

Kancelaria Casus Iuris

Łukasz Mróz

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Mróz

Jakub Troszyński

Partner w Kancelaria Radców Prawnych Otawski, Dziura, Jędrzejewski i Partnerzy

Agnieszka Skorupińska

CMS

Jakub Stefan Arczyński

Adwokat, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni

Michał Bork

radca prawny, prawnik w randze Counsel w Departamencie Nieruchomości i Budownictwa w CMS.

Lidia Dziurzyńska-Leipert

radca prawny, partner w Departamencie Nieruchomości i Budownictwa w CMS

Bolesław Szyłkajtis

adwokat, starszy prawnik w Departamencie Nieruchomości i Budownictwa w CMS

Piotr Stenko

radca prawny, starszy prawnik w Departamencie Nieruchomości i Budownictwa w CMS

Joanna Maj

radca prawny w Biurze Radców Prawnych i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Agnieszka Jędrzejewska

Sadkowski i Wspólnicy

Tadeusz Lewandowski

Lewandowski i Wspólnicy

Dominik Sypniewski

Partner w Góralski&Goss Legal

Aleksandra Błaszczyńska

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Krzysztof Czyżewski

adwokat, wspólnik w Czyżewscy kancelaria adwokacka

Marek Tomasik

Kancelaria Dariusz Ziembiński & Partnerzy

Dariusz Ziembiński

Kancelaria Dariusz Ziembiński & Partnerzy

Agnieszka Dudko-Romańczuk

associate, radca prawny w Hoogells Oleksiewicz Sznyrowska sp. k.

Mateusz Brzeziński

Partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Andrzej Dziura

Kancelaria Radców Prawnych Otawski, Dziura, Jędrzejewski i Partnerzy

Piotr Otawski

Kancelaria Radców Prawnych Otawski, Dziura, Jędrzejewski i Partnerzy

Joanna Dziedzic-Bukowska

Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Szawa Conference Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137
02-231 Warszawa

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Dostęp do nagranej konferencji przez 7 dni po wydarzeniu!

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizatorzy

Partner merytoryczny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Jak dbamy o bezpieczeństwo uczestników konferencji?

Obowiązkowe maseczki

Każdy z uczestników konferencji obowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta

Dystans między uczestnikami

Każdy uczestnik konferencji będzie siedział przy osobnym stole, oddalonym o min. 2 m. od innych uczestników.

Środki dezynfekujące

Przed salą każdy uczestnik obowiązkowo musi dezynfekować ręce.

Catering i przerwy kawowe

Ośrodek w którym organizowana jest konferencja serwuje catering z zachowaniem wszelkich norm higieny i bezpieczeństwa

Zgłoszenia

Udział stacjonarny

3 dni konferencji

(całe wydarzenie)

1299 zł + VAT

(1 597,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

1099 zł + VAT

(1 351,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

Udział on-line

3 dni konferencji

(całe wydarzenie)

999 zł + VAT

(1 228,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma kwartalnik „Prawo budowlane” oraz „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Dzień 1Dzień 2Dzień 3
 
Dzień 1Dzień 2Dzień 3
 

Sposób uczestnictwa

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email

Dodatkowe uwagi:

Źródło informacji o konferencji:
Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

Oświadczenia:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.