XI POLSKI KONGRES
PRAWA BUDOWLANEGO

Ogólnopolskie spotkanie praktyków prawa budowlanego

22-24 kwietnia 2024 r. (On-line)
Zarejestruj się

Do najbliższej edycji zostało:
[ujicountdown id="Kongres" expire="2024/04/22 09:30" hide="false" url="" subscr="" recurring="" rectype="second" repeats=""]

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Zawsze aktualna wiedza
Podczas konferencji dowiesz się na temat najnowszego orzecznictwa oraz aktualnych interpretacji przepisów prawa przez organy nadzoru, instytucje kontrolne i wybitnych ekspertów.
100% praktyka
Nasi prelegenci to praktycy a konferencja skierowana jest do osób praktycznie zajmujących się tematyką prawa budowlanego. Nie interesuje nas teoria a jedynie praktyka!
Wybitni eksperci
Prelegentami podczas konferencji są najlepsi eksperci w zakresie prawa budowlanego w kraju, z ponad 20-letnim doświadczeniem, autorzy książek i komentarzy, odpowiedzialni za tworzenie nowych przepisów oraz kontrolę ich stosowania.
Networking
Dzięki konferencji poznasz wielu przedstawicieli inwestorów i wykonawców, oraz ekspertów tworzących rynek budowlany w Polsce, oraz będziesz miał możliwość wymiany swoich doświadczeń i wzbogacenia wiedzy.

Program

DZIEŃ 1

 

Panel 1

Najnowsze i planowane zmiany w prawie budowlanym

9.30 – 10.15 – Piotr Jarzyński

Odbiory na budowie – kwestie prawne i praktyczne

10.15 – 11.00 – Dominik Hincz

Roszczenia z rękojmi i gwarancji w praktyce inwestycji budowlanych

11.00 – 11.45 – Krzysztof Kwaśniewicz

Panel 2

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

12.15 – 13.00 – Michał Szumbarski

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

13.00 – 13.45 – Robert Sulgowski

Kary umowne i ich miarkowanie

13.45 – 14.30 – Michał Wach

DZIEŃ 2

Panel 1

Waloryzacja kontraktów budowlanych w praktyce

9.30 – 10.15 – Grzegorz Dylak

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce inwestycji budowlanych 

10.15 – 11.00 – Paweł Białobok

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy 

11.00 – 11.45 – Anna Onopiuk

Panel 2

Odpowiedzialność stron umowy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy

12.15 – 13.00 – Artur Lisicki

Prawa autorskie do dokumentacji projektowej

13.00 – 13.45 – Dominik Sypniewski

Zasady dochodzenia roszczeń z tytułu umowy o roboty budowlane

13.45 – 14.30 – Magdalena Tyka-Jabłońska

DZIEŃ 3

Panel 1

Pozwolenie na budowę – kwestie prawne i praktyczne

9.30 – 10.15 – Daniel Biegalski

Samowola budowlana i jej legalizacja

10.15 – 11.00 – Wojciech Dobroś

Zgłaszanie roszczeń w trakcie budowy (claim management)

11.00 – 11.45 – Dominika Jędrzejczyk

Panel 2

Zapewnienie inwestycji dostępu do drogi publicznej – teoria i praktyka

12.15 – 13.00 – Barbara Pancer

Wykonawstwo zastępcze w praktyce

13.00 – 14.00 – Katarzyna Michałkiewicz

Prelegenci

Krzysztof Kwaśniewicz

Partner w kancelarii CASUS IURIS

Wojciech Dobroś

Senior associate w Kubas Kos Gałkowski

dr Dominik Hincz

Senior Associate w Bird & Bird

Anna Onopiuk

Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

Michał Szumbarski

Counsel w DWF Poland

Robert Suligowski

Radca prawny, współpracownik Kancelarii VON ZANTHIER & DACHOWSKI.

Daniel Biegalski

Radca prawny, ekspert prawa budowlanego

Paweł Białobok

Counsel w DWF Poland

Michał Wach

Senior Counsel w Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Grzegorz Dylak

Partner w Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Barbara Pancer

Partner, Greenberg Traurig Poland

Dominik Sypniewski

Partner, GGL.

Artur Lisicki

Partner w DLP Duch / Lisicki & Partners

Magdalena Tyka-Jabłońska

Counsel w kancelarii Jabłoński Koźmiński

Dominika Jędrzejczyk

Counsel w DWF Poland

Piotr Jarzyński

Partner w kancelarii Jarzyński i Wspólnicy

Katarzyna Michałkiewicz

Adwokat, Partner w Michałkiewicz & Runo

Edycja on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Organizatorzy

Partnerzy medialni

Partnerzy rekrutacyjni

Partner marketingowy

Partner instytucjonalni

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Średnia ocena naszych konferencji w 2022 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział w edycji on-line

3 dni konferencji

(do wyboru)

999 zł + VAT

(1 228,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

2 dni konferencji

(do wyboru)

899 zł + VAT

(1 105,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

1 dni konferencji

(do wyboru)

799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału w konferencji

 

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma kwartalnik „Prawo budowlane” oraz „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl