V POLSKI KONGRES PRAWA BUDOWLANEGO

Prawo budowlane i kontraktowanie w budownictwie

Transmisja online na żywo

25-26 marca 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Regulacje prawne budownictwa i kontraktowanie

 

Panel 1

Cyfryzacja procedur budowlanych i planistycznych
09.00 – 09.30

Nowe prawo zamówień publicznych – najistotniejsze zmiany dla sektora budowlanego
09.30 – 10.30- Mateusz Brzeziński

Panel 2

Korzyści i ryzyka stron w kontrakcie budowlanym typu „zaprojektuj i wybuduj”
11.00 – 11.45 

Rozliczenie stron po odstąpieniu od umowy o roboty budowlane
11.45 – 12.30 – Piotr Jarzyński, Jan Jarzyński

Panel 3

Wynagrodzenie ryczałtowe w umowie o roboty budowlane. Potencjalne roszczenia wykonawcy
13.15 – 13.45

Odpowiedzialność Inwestora za dokumentację projektową i jej deficyty w kontrakcie „wybuduj”
13.45 – 14.15 

Zakres odpowiedzialności Inwestora za zmiany, uszczegółowienia lub niedoskonałości  Programu Funkcjonalno-Użytkowego
14.15 – 15.00 

Przesłanki oraz ich wykazanie dla dopuszczalności zmiany umownego terminu zakończenia realizacji inwestycji budowlanej. Możliwe konsekwencje zmiany terminu dla roszczeń stron. 
15.00- 15.45 

DZIEŃ 2

Kontraktowanie w budownictwie

Panel 1

Prawa autorskie Projektanta związane z dokumentacją projektową inwestycji budowlanej. Regulacje ustawowe i możliwe regulacje umowne. 
09.00 – 09.45 

Klauzula potrącenia umownego – kwestie praktyczne
09.45 – 10.30 

Panel 2

Odkrycie archeologiczne na budowie. Właściwe postępowanie. Obowiązki Inwestora i Wykonawcy. Konsekwencje dla ewentualnej zmiany umowy o roboty budowlane
11.00 – 11.45

Dochodzenie zapłaty za roboty dodatkowe w reżimie bezpodstawnego wzbogacenia
11.45 – 12.30 – Piotr Jarzyński, Jan Jarzyński

Panel 3

Odpowiedzialność inwestora za zwrot zabezpieczenia utworzonego przez wykonawcę z wynagrodzenia podwykonawcy
13.15 – 14.00 

Restrukturyzacja i upadłość w branży budowlanej
14.00 – 14.45

 • wpływ upadłości lub restrukturyzacji jednej ze stron umowy o roboty budowlane na realizację umowy
 • umowa konsorcjum z podmiotem w upadłości lub restrukturyzacji,
 • typowe zabezpieczenia umów o roboty budowlane, relacje w wierzycielami.

Wykonawstwo zastępcze w trakcie procesów budowlanych
14.45 – 15.30

 • Wykonawstwo zastępcze na mocy umowy
 • Wykonawstwo zastępcze wynikające w ustawy

Jak uzyskać wadium przez Internet?
15.30– 15.45 – ekspert portalu wadiumdirect.pl

Prelegenci

Lidia Dziurzyńska-Leipert

Partner w CMS

Łukasz Mróz

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Mróz

Krzysztof Kwaśniewicz

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych CASUS IURIS

Jan Jarzyński

Radca prawny. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy

Piotr Jarzyński

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Dostęp do nagranej konferencji przez 7 dni po wydarzeniu!

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizatorzy

Wspieramy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

2 dni konferencji

(cała konferencja)

899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma kwartalnik „Prawo budowlane” oraz „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl