VIII POLSKI KONGRES PRAWA BUDOWLANEGO

Ogólnopolskie spotkanie praktyków prawa budowlanego
26-28 października 2022 r. (Edycja online na żywo)
Zarejestruj się

Do najbliższej edycji zostało:

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Zawsze aktualna wiedza
Podczas konferencji dowiesz się na temat najnowszego orzecznictwa oraz aktualnych interpretacji przepisów prawa przez organy nadzoru, instytucje kontrolne i wybitnych ekspertów.
100% praktyka
Nasi prelegenci to praktycy a konferencja skierowana jest do osób praktycznie zajmujących się tematyką prawa budowlanego. Nie interesuje nas teoria a jedynie praktyka!
Wybitni eksperci
Prelegentami podczas konferencji są najlepsi eksperci w zakresie prawa budowlanego w kraju, z ponad 20-letnim doświadczeniem, autorzy książek i komentarzy, odpowiedzialni za tworzenie nowych przepisów oraz kontrolę ich stosowania.
Networking
Dzięki konferencji poznasz wielu przedstawicieli inwestorów i wykonawców, oraz ekspertów tworzących rynek budowlany w Polsce, oraz będziesz miał możliwość wymiany swoich doświadczeń i wzbogacenia wiedzy.

Program

DZIEŃ 1

Przepisy budowlane i regulacje okołobudowlane

 

Panel 1

Cyfryzacja prawa budowlanego – ujęcie praktyczne

9.30 – 10.15 – Dominik Sypniewski

Uznanie administracyjne w postępowaniu o pozwolenie na budowę

10.15 – 11.00 – Agnieszka Damasiewicz

Panel 2

Nowelizacje Prawa budowlanego – najnowsze i planowane zmiany

11.15 – 12.00- Piotr Jarzyński

Postępowanie naprawcze w przypadku samowolnego odstąpienia od projektu budowlanego

12.00 – 12.45 – Filip Wasilewski

Panel 3

Remediacja gruntów- problemy praktyczne

13.15 – 14.00 – Barbara Pancer, Sławomir Adamczyk

Odstępstwo do przepisów techniczno-budowlanych – szczególnie uzasadnione przypadki, problemy praktyczne w stosowaniu

14.00 – 14.45 – Michał Krasiński

Elektroniczny Dziennik Budowy  – szanse i wyzwania dla stron kontraktu

14.45 – 15.30 – Rafał Bałdys Rembowski

DZIEŃ 2

Kontraktowanie w budownictwie

Panel 1

Rozliczenie robót budowlanych – podstawowych, zamiennych, dodatkowych i zaniechanych

9.30 – 10.15 – Piotr Stenko

Doświadczenie w konsorcjum – jak wykazać w obecnym oraz nabyć na potrzeby kolejnego przetargu? 

10.15 – 11.00 – Łukasz Paweł Goniak

Panel 2

Najczęstsze błędy popełniane w umowach zawieranych w branży budowlanej

11.15 – 12.00– Jacek Łubecki

Roszczenia wykonawców w trakcie trwania kontraktu budowlanego

12.00 – 12.45 – Łukasz Polan

Panel 3

Zakończenie kontraktu budowlanego

13.15 – 14.00 – Bartłomiej Niewczas, Dominik Hincz

BHP w budownictwie – kwestie prawne

14.00 – 14.45 – Kamil Furman

 • Podstawy prawne
 • Zagrożenia w zakresie BHP występujące w budownictwie
 • Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego
 • Ocena ryzyka zawodowego na placu budowy.

Postepowanie dowodowe w praktyce – etap realizacji kontraktu a potrzeby przyszłego postepowania sądowego lub arbitrażowego

14.45-15.30 – Elzbieta Viroux

DZIEŃ 3

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Panel 1

Podwykonawstwo w umowach o zamówienie publiczne na roboty budowlane – zagadnienia praktyczne

9.30 – 10.15 – Piotr Mazuro

Ryzyko inflacji i waloryzacja w umowach na roboty budowlane

10.15 – 11.00 – Dariusz Koba

Panel 2

Wadium w zamówieniach publicznych – praktyka i najnowsze orzecznictwo

11.15 – 12.00 – Karolina Jamrozik

Błędy w kosztorysach ofertowych

12.00 – 12.45 – Mateusz Brzeziński

Panel 3

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

13.15 – 14.00 – Tadeusz Lewandowki

Dochodzenie przez inwestora roszczeń z polisy OC Wykonawcy

14.00 – 14.45– Krzysztof Kwaśniewicz

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – najczęstsze błędy i dobre praktyki

14.45 – 15.30 – Bolesław Szyłkajtis

Prelegenci

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Dominik Sypniewski

Partner w Real Estate&Construction at Góralski & Goss Legal

Krzysztof Kwaśniewicz

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych CASUS IURIS

Dariusz Ziembiński

Radca prawny, Kancelaria Ziembiński & Partnerzy

Piotr Mazuro

Partner zarządzający w Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni

Wojciech Maksymczuk

Aplikant radcowski, starszy prawnik w Kancelarii Prawnej Norek i Wspólnicy

Piotr Stenko

Radca prawny, Senior Associate, CMS

Kamil Furman

Dyrektor Działu Prawnego i Compliance, Eurovia

Filip Wasilewski

Radca prawny, PDFW Lawyers

Dariusz Koba

Koba Consulting Group

Łukasz Goniak

Senior associate, JDP

Jacek Łubecki

Radca prawny, wspólnik, Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy

Maciej Górski

GPLF Górski & Partners

Partner zarządzający LTCA Legal Szyłkajtis sp.k.

Adwokat

Bartłomiej Niewczas

Kancelaria Bird & Bird

Dominik Hincz

Kancelaria Bird & Bird

Agnieszka Damasiewicz

Zakład Prawa budowlanego i Zarządzania inwestycjami budowlanymi

Łukasz Polan

Dyrektor ds. Prawnych COLAS RAIL Polska

Michał Krasiński

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Krasiński

Elzbieta Viroux

Viroux & Partners

Tadeusz Lewandowski

Kancelaria Lewandowski i Wspólnicy

Rafal Bałdys Rembowski

Digital Construction Navigator

Dominika Grabarczyk

aplikant radcowski, prawnik w Kancelarii Prawnej Norek i Wspólnicy

Edycja on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Organizatorzy

Partner medialny

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Średnia ocena naszych konferencji w 2022 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział w edycji on-line

3 dni konferencji

(cała konferencja)

899 zł + VAT

(1 105,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału w konferencji

 

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma kwartalnik „Prawo budowlane” oraz „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl