V POLSKI KONGRES PRAWA BUDOWLANEGO

Prawo budowlane i kontraktowanie w budownictwie

Transmisja online na żywo

25-26 marca 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Regulacje prawne budownictwa i kontraktowanie

 

Panel 1

Cyfryzacja procesu inwestycyjnego
09.00 – 09.30- Lidia Dziurzyńska-Leipert i Aleksander Grabecki

 • Metodyka BIM (Building Information Modelling) – istotna i charakterystyka
 • Otoczenie prawne i standardy stosowania BIM
 • Kluczowe implikacje prawne związane z zastosowaniem metodyki BIM

Nowe prawo zamówień publicznych – najistotniejsze zmiany dla sektora budowlanego
09.30 – 10.30- Mateusz Brzeziński

 • Elektronizacja zamówień publicznych
 • Zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
 • Nowe tryby udzielania zamówień
 • Środki ochrony prawnej

Panel 2

Korzyści i ryzyka stron w kontrakcie budowlanym typu „zaprojektuj i wybuduj”
11.00 – 11.45 – Krzysztof Kwaśniewicz

 • cechy charakterystyczne kontraktu „zaprojektuj i wybuduj”
 • zakres odpowiedzialności za poprawność założeń/programu funkcjonalno-użytkowego w kontrakcie „zaprojektuj i wybuduj”
 • wpływ Zamawiającego na rozwiązania projektowe i wykonawcze w kontrakcie „zaprojektuj i wybuduj”
 • zmiana lub poprawianie założeń z PFU przez przez dokumentacje projektową
 • roszczenia w zakresie robót dodatkowych czy zamiennych w  kontrakcie „zaprojektuj i wybuduj”
 • co obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe  w kontrakcie „zaprojektuj i wybuduj” ?
 • odpowiedzialność za zgodność wykonanego obiektu z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego

Rozliczenie stron po odstąpieniu od umowy o roboty budowlane
11.45 – 12.30 – Piotr Jarzyński, Jan Jarzyński

 • Podzielność przedmiotu umowy o roboty budowalne
 • Skutki odstąpienia w razie zwłoki – art. 491 KC
 • Skutki odstąpienia na podstawie umowy – art. 395 KC
 • Skutki odstąpienia z uwagi na wzrost wynagrodzenia – art. 631 KC
 • Skutki odstąpienia w przypadku opóźnienia – art. 635 KC
 • Skutki odstąpienia z uwagi na sposób realizacji – art. 636 KC
 • Skutki odstąpienia przez zamawiającego – art. 644 KC
 • Skutki odstąpienia w braku gwarancji zapłaty – art. 6494 KC
 • Skutki odstąpienia z uwagi na wady – art. 560 KC

Panel 3

Wynagrodzenie ryczałtowe w umowie o roboty budowlane. Potencjalne roszczenia wykonawcy
13.15 – 13.45- Boleslaw Szylkajtis

 •  Modele wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane, charakterystyka wynagrodzenia ryczałtowego – wprowadzenie i zagadnienia ogólne;
 • Stały i niezmienny charakter ryczałtu – korzyści i ryzyka;
 • Możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie umowy – powiązane roszczenia wykonawcy;
 • Możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w ramach postępowania sądowego – powiązane roszczenia wykonawcy.

Odpowiedzialność Inwestora za dokumentację projektową i jej deficyty w kontrakcie „wybuduj”
13.45 – 14.15- Dominik Sypniewski

 • zalety i wady kontraktu „buduj” z perspektywy inwestora i generalnego wykonawcy
 • odpowiedzialność inwestora względem generalnego wykonawcy za wady dokumentacji projektowej i próby jej ograniczenia
 • specyfika umowy o prace projektowe przy inwestycji realizowanej w systemie „buduj”
 • spory inwestora i generalnego wykonawcy: orzecznictwo i doświadczenia praktyczne

Zakres odpowiedzialności Inwestora za zmiany, uszczegółowienia lub niedoskonałości  Programu Funkcjonalno-Użytkowego
14.15 – 15.00- Piotr Stenko

 • Opis przedmiotu zamówienia – zagadnienia węzłowe;
 • Dopuszczalność „dookreślenia” zakresu robót na etapie realizacji Kontraktu;
 • Uszczegółowienie a zmiana PFU;
 • Skutki zmian, uszczegółowień lub niedoskonałości PFU.

Termin realizacji inwestycji budowlanej. Konsekwencje niedotrzymania
15.00- 15.45- Barbara Pancer

 • sposoby określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia robót,
 • okoliczności wyłączające odpowiedzialność za uchybienie terminowi
 • uprawnienia stron w przypadku nieterminowej realizacji umowy (kary umowne, możliwość odstąpienia od umowy, wykonanie zastępcze)
 • wpływ pandemii na terminy realizacji umowy

DZIEŃ 2

Kontraktowanie w budownictwie

Panel 1

Praktyczne aspekty nowelizacji prawa budowlanego
09.00 – 09.45- Aleksander Grabecki

 • Tło i cele nowelizacji a rzeczywistość;
 • Zakres nowelizacji (istotne zmiany w zakresie dot. m.in.:
  • projektu budowlanego,
  • definicji obszaru oddziaływania obiektu budowlanego,
  • procedura udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
  • terminy graniczne stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie,
  • odstąpienie od projektu zagospodarowania działki lub terenu, lub  projektu architektoniczno-budowlanego,
  • uproszczone postępowanie legalizacyjne);
 • Praktyczne problemy na tle nowelizacji.

Odszkodowania w zamówieniach publicznych. Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 16/20
09.45 – 10.30 – Tomasz Miś

 • zarys odpowiedzialności odszkodowawczej zamawiającego w prawie unijnym i polskim,
 • praktyczne problemy w dochodzeniu odszkodowań przez wykonawców,
 • uchwała Sądu Najwyższego III CZP 16/20 i jej znaczenie dla praktyki.

Panel 2

Odkrycie archeologiczne na budowie. Właściwe postępowanie. Obowiązki Inwestora i Wykonawcy. Konsekwencje dla ewentualnej zmiany umowy o roboty budowlane
11.00 – 11.45- Konrad Dyda

Dochodzenie zapłaty za roboty dodatkowe w reżimie bezpodstawnego wzbogacenia
11.45 – 12.30 – Piotr Jarzyński, Jan Jarzyński

Jak uzyskać wadium przez Internet?
12.30– 12.45 – Zbigniew Zieliński

Panel 3

Odpowiedzialność inwestora za zwrot zabezpieczenia utworzonego przez wykonawcę z wynagrodzenia podwykonawcy
13.15 – 14.00 – Łukasz Mróz

Restrukturyzacja i upadłość w branży budowlanej
14.00 – 14.45- Piotr Stenko

 • wpływ upadłości lub restrukturyzacji jednej ze stron umowy o roboty budowlane na realizację umowy
 • umowa konsorcjum z podmiotem w upadłości lub restrukturyzacji,
 • typowe zabezpieczenia umów o roboty budowlane, relacje w wierzycielami.

Wykonawstwo zastępcze w trakcie procesów budowlanych
14.45 – 15.30- Bartłomiej Niewczas, Dominik Hincz

 • Upoważnienie sądowe do zlecenia wykonania zastępczego (domyślna regulacja ustawowa)
 • Wykonanie zastępcze w wypadkach nagłych (przepis szczególny)
 • Wykonanie zastępcze na podstawie upoważnienia zawartego w umowie

Prelegenci

Lidia Dziurzyńska-Leipert

partner, radca prawny, kancelaria CMS

Łukasz Mróz

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Mróz

Krzysztof Kwaśniewicz

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych CASUS IURIS

Jan Jarzyński

Radca prawny. Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy

Piotr Jarzyński

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Aleksander Grabecki

starszy prawnik, adwokat, kancelaria CMS

Piotr Stenko

starszy prawnik, radca prawny, kancelaria CMS

Dominik Sypniewski

Partner w Góralski&Goss

Boleslaw Szylkajtis

starszy prawnik, adwokat, kancelaria CMS

Barbara Pancer

Radca Prawny, Counsel w Greenberg Traurig Grzesiak sp. k,

Zbigniew Zieliński

ekspert portalu wadiumdirect.pl, Broker Ubezpieczeniowy, ZZ Brokers

Dominik Hincz

radca prawny, Associate w zespole rozwiązywania sporów gospodarczych i arbitrażu kancelarii Bird & Bird

Bartłomiej Niewczas

radca prawny, Counsel w praktyce rozwiązywania sporów kancelarii Bird & Bird

Kamil Furman

Executive MBA, Dyrektor Działu Prawnego Eurovia Polska S.A. (Grupa VINCI).

Konrad Dyda

prawnik w Kancelarii Jacek Kosiński - Adwokaci i Radcowie Prawni, zajmuje się prawem budowlanym oraz zamówieniami publicznymi

Tomasz Miś

Doradza od 2009 roku, jego obszary zainteresowań skupiają się głównie na prawie zamówień publicznych, prawie gospodarki odpadami oraz umowach o roboty budowlane, w tym realizowanych na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Współpracował z największymi polskimi kancelariami o zasięgu międzynarodowym.

Rada programowa

Krzysztof Kwaśniewicz

Lidia Dziurzyńska-Leipert

Łukasz Mróz

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizatorzy

Partner

Partnerzy merytoryczni

Wspieramy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

2 dni konferencji

(cała konferencja)

899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma kwartalnik „Prawo budowlane” oraz „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl