VII POLSKI KONGRES PRAWA BUDOWLANEGO


Prawo budowlane | Kontraktowanie w budownictwie | Zamówienia publiczne na roboty budowlane


Transmisja on-line na żywo
Platforma wideokonferencyjna Clickmeeting

16-18 lutego 2022 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Przepisy budowlane i regulacje okołobudowlane

 

Panel 1

Gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji budowlanej

9.00 – 9.45 – Barbara Pancer

 • podmiot odpowiedzialny
 • wymagane pozwolenia i zezwolenia
 • sankcje za naruszenie przepisów

Błędy w miejscowych planach zagospodarowania – jak sobie z nimi poradzić?

9.45 – 10.30 – Konrad Dyda

 • najczęściej pojawiające się błędy w miejscowych planach zagospodarowania
 • negatywne skutki dla inwestorów – jak je minimalizować
 • wykładnia miejscowego planu – najważniejsze zasady
 • skutki uchwalenia planu dla wydanej wcześniej decyzji WZ

Panel 2

Polski Ład w budownictwie – omówienie najważniejszych zmian w Prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

11.00 – 11.45 – Piotr Jarzyński

 • najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym
 • najważniejsze zmiany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • budowa domu o powierzchni zabudowy do 70 m2
 • zmiany w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy
 • przepisy przejściowe

Warunki prawne przekształcenia części wspólnych budynków na cele mieszkalne – adaptacje w świetle prawa budowlanego

11.45 – 12.30 – Filip Wasilewski

 • Procedury administracyjnoprawne dotyczące przekształcenia części wspólnych budynków na cele mieszkalne;
 • Obowiązek spełnienia warunków technicznych dotyczących nowego sposobu użytkowania części obiektu;
 • Zyrys uwarunkowań cywilnoprawnych włączania części wspólnych budynku w powierzchnie użytkową lokalu mieszkalnego.

Panel 3

Nadzór budowlany nad obiektami budowlanymi niewymagającymi ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia

13.15 – 14.00 – Dominik Sypniewski

 • zakres inwestycji zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia
 • nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych: zastosowanie art. 50 ust. 1 pkt 2 i 4 pr. bud.
 • nadzór nad eksploatacją obiektu budowlanego

Pozwolenie na budowę a plan zagospodarowania przestrzennego i decyzja o warunkach zabudowy – błędy, kontrowersje i najnowsze orzecznictwo

14.00 – 14.45- Lidia Blaszka

Lex deweloper – doświadczenia i planowane zmiany

14.45 -15.30 – Konrad Młynkiewicz

Obszar oddziaływania obiektu przed i po nowelizacji Prawa budowlanego – zagadnienia praktyczne

15.30 – 16.15 – Joanna Maj

 • definicja obszaru oddziaływania obiektu przed i po nowelizacji Prawa budowlanego
 • obszar oddziaływania obiektu a krąg stron postępowania przed organem administracji architektoniczno – budowlanej
 • weryfikacja kwalifikacji projektanta przy zatwierdzaniu projektu budowlanego przez organ administracji architektoniczno – budowlanej
 • przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych

DZIEŃ 2

Kontraktowanie w budownictwie

Panel 1

Gwarancja zapłaty wynagrodzenia wykonawcy – problemy praktyczne

9.00 – 9.45 – Aneta Mróz

Kary umowne w kontraktach budowlanych

9.45 – 10.30 – Jacek Łubecki

 • prawidłowe formułowanie postanowień umownych
 • subiektywny przegląd błędów i nieprawidłowości

Panel 2

Nowe warunki szczególne GDDKiA – wyrównywanie pozycji wykonawcy i zamawiającego

11.00 – 11.45 – Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska

 • nowe definicje – ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowanej definicji Kosztu
 • czas pracy wykonawcy wraz z harmonogramem, Czas na Ukończenie
 • racjonalizacja kar umownych, w tym związanych z Kamieniem milowym
 • ustalanie nowych cen i rewaloryzacja
 • komisja rozjemcza i sąd arbitrażowy

Obowiązek zawiadomienia inwestora o przeszkodach

11.45 – 12.30 – Jakub Dydak

Panel 3

Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy za należności i należności uboczne – perspektywa generalnego wykonawcy

13.15 – 14.00 – Mateusz Jaworski, Piotr Stenko

Odpowiedzialność wykonawcy, a obowiązki Inwestora przy rozpoczęciu inwestycji – dokumentacja projektowa, przekazanie terenu budowy

14.00 – 14.45 – Kamil Furman, Jakub Dydak

Ochrona podwykonawców w Prawie zamówień publicznych i Kodeksie Cywilnym

14.45 -15.30 – Jarosław Jerzykowski

ESG w procesie inwestycyjnym, czyli jak w praktyce wygląda zrównoważone budownictwo

15.30 – 16.15 – Katarzyna Barańska, Agata Demuth

 • środowiskowe aspekty procesu inwestycyjnego
 • wyzwania zielonej transformacji w budownictwie
 • praktyczne doświadczenia i wskazówki

Odpowiedzialność deliktowa za wady robót budowlanych jako alternatywa dla odpowiedzialności z rękojmi

16.15 – 17.00 – Krzysztof Kwaśniewicz

 • jakie wady mogą zostać objęte odpowiedzialnością deliktową za wady robót budowlanych
 • różnice pomiędzy rękojmią a odpowiedzialnością deliktową za wady robót budowlanych
 • podmioty uprawnione do dochodzenia roszczeń deliktowych i podmioty zobowiązane
 • wymagalność i przedawnienie roszczenia deliktowego wynikającego z wady robót budowlanych

DZIEŃ 3

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Panel 1

Waloryzacja umowna w trybie subklauzuli 13.8 WK FIDIC

9.00 – 9.45 – Mateusz Jaworski, Piotr Stenko

Klauzule abuzywne w umowa o roboty budowlane

9.45 – 10.30 – Piotr Mazuro

Panel 2

Ryzyko inflacji w zamówieniach publicznych.

11.00 – 11.45 – Dariusz Koba

 • dlaczego inflacja jest ryzykiem zamawiającego
 • jak budować klauzule waloryzacyjne
 • jak nie mieszać klauzul automatycznych ze zwrotem kosztów
 • powszechne nadużycia zamawiających

Tajemnica przedsiębiorstwa – nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej

11.45 – 12.30 – Dariusz Ziembiński

Panel 3

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – zagadnienia praktyczne

13.15 – 14.00 – Mateusz Brzeziński

Ugodowe rozwiązanie kwestii spornych w zamówieniach publicznych

14.00 – 14.45 – Michal Bork, Lidia Dziurzyńska-Leipert, Piotr Stenko

Dostosowanie kontraktu budowlanego do wymogów realizacji inwestycji z wykorzystaniem metodyki BIM (Building Information Modeling)

14.45 -15.30 – Kamil Stolarski, Konrad Majewski

 • dostosowanie kontraktu budowlanego do wymogów realizacji inwestycji z wykorzystaniem metodyki BIM
 • jak należy podejść do zastosowania BIM w kontekście umowy o roboty budowlane i dokumentów towarzyszących.
 • jakie konsekwencje mogą rodzić poszczególne postanowienia kontraktu, a jakie ich brak

Prelegenci

Lidia Blaszka

Radca prawny, partner BLS Blaszka Loretański Stempski Łomżyński Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

Dominik Sypniewski

Partner w Real Estate&Construction at Góralski & Goss Legal

Krzysztof Kwaśniewicz

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych CASUS IURIS

Dariusz Ziembiński

Radca prawny, Kancelaria Ziembiński & Partnerzy

Piotr Jarzyński

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Konrad Dyda

Prawnik w Kancelarii Jacek Kosiński - Adwokaci i Radcowie Prawni, zajmuje się prawem budowlanym oraz zamówieniami publicznymi

Barbara Pancer

Counsel w Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński Sp. k.

Piotr Mazuro

Partner zarządzający w Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k.

Aneta Mróz

Radca prawny, Partner Mróz Radcy Prawni Sp. p.

Joanna Maj

Radca prawny, Urząd Miejski w Sosnowcu

Mateusz Jaworski

Associate, CMS

Piotr Stenko

Radca prawny, Senior Associate, CMS

Lidia Dziurzyńska-Leipert

Partner, CMS

Filip Wasilewski

Radca prawny, PDFW Lawyers

dr Katarzyna Barańska

Ekspert prawa budowlanego

Konrad Młynkiewicz

Radca prawny, Kancelaria Konrad Młynkiewicz

Jakub Dydak

Specjalista ds. zamówień publicznych, Eurovia

Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska

Legal Counsel w Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Kamil Furman

Dyrektor Działu Prawnego i Compliance, Eurovia

Jarosław Jerzykowski

Wspólnik zarządzający, radca prawny w Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni

Dariusz Koba

Koba Consulting Group

Michał Bork

Counsel at CMS Cameron McKenna

Jacek Łubecki

Radca prawny, wspólnik, Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy

Kamil Stolarski

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner zarządzający w kancelarii SMW Legal

Konrad Majewski

Specjalista w zakresie prawnych aspektów BIM, radca prawny, partner zarządzający kancelarii SMW Legal

Agata Demuth

Partner, kancelaria MDDP

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Organizatorzy

Partnerzy

Partner

Partnerzy merytoryczni

Partner medialny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

3 dni konferencji

(cała konferencja)

849 zł + VAT

(1044,27 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

749 zł + VAT

(921,27 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

649 zł + VAT

(798,27 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału w konferencji

 

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma kwartalnik „Prawo budowlane” oraz „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl