Skip to main content
//

Zmianie uległo rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (KE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 („e-formularze”) (Urz. UE L 272 z 25.10.2019,7) w zakresie standardowych formularzy ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Co ta zmiana oznacza?

  • od dnia 25 października 2023 r. obowiązek publikacji ogłoszeń będzie wyłącznie poprzez eNotice2 zgodnie z nowymi standardowymi eformularza.
  • nie będzie możliwości korzystania z obecnie udostępnionych formularzy unijnych w tym zakresie, zarówno bezpośrednio poprzez usługę eNotice jak również z wykorzystaniem usług oferowanych w tym zakresie przez eSenderów.

Ponadto publikacja kolejnych ogłoszeń do wszczętego już postępowania, w którym opublikowano ogłoszenia na obecnych formularzach, będzie realizowana tylko z użyciem nowych formularzy. Będzie to możliwe dzięki konwerterowi udostępnionemu w eNotice2 lub w usłudze innego eSendera, która dostosuje się do tej zmiany.

Uwaga dla zamawiających:

Czas na wdrożenie stosownych wytycznych technicznych umożliwiających przygotowanie do wejścia w życie obowiązku stosowania nowych formularzy oraz dostosowanie się eSenderów od momentu wydania ich przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej jest krótki. Powstaje więc ryzyko w przypadku eSenderów, że mogą nie być gotowe na zmiany (nowe formularze i konwerter) w wymaganym terminie wynikającym z ww. rozporządzenia.

Dlatego też zwracamy uwagę wszystkim Zamawiającym, aby zweryfikowali tę kwestię u swoich dostawców usługi eSendera. Ponadto z uwagi na zakres prac dostosowawczych usługa eSendera udostępniona na Platformie e-Zamówienia nie będzie gotowa na tę zmianę w terminie 25 października 2023 r.

Rekomendacja:

Mając na uwadze powyższe, rekomendujemy, aby dla nowo wszczynanych postępowań unijnych przed 25 października, ogłoszenia unijne przygotowywać i przesyłać do publikacji za pośrednictwem usługi eNotice, chyba że otrzymacie Państwo potwierdzenie od eSenderów z których korzystacie o ich dostosowaniu do nowego stanu prawnego na 25 października 2023.Szkolenia, webinary i konferencje