Skip to main content
//

O planowanych zmianach w prawie budowlanym rozmawiamy z mec. Michałem Krasińskim, który będzie również jednym z prelegentów zbliżającego się Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego, w którym można uczestniczyć m.in. w ramach naszego Abonamentu Szkoleniowego


 

Witold Jarzyński: Ostatnie miesiące to natężenie różnych zmian w prawie budowlanym? Jak Pan jest ocenia? Czy zmierzają one w dobrym kierunku?

Michał Krasiński: Można przyjąć twierdzenie iż ostatnie miesiące cechuje względnie duże natężenie zmian Prawa budowlanego. Przedmiotowe zmiany są związane z dostosowaniem Prawa budowlanego do zmieniających się warunków otoczenia. Zmiany ustawy Prawo budowlane w 2023 dotyczą przede wszystkim cyfryzacji procesu budowlanego. Wyraźnie widać postępującą cyfryzację Prawa budowlanego którą w mojej ocenie należy ocenić pozytywnie, mając nadzieje iż całkowita cyfryzacja nie będzie prowadziła do tzw. ,,wykluczenia cyfrowego’’, co podnosiły niektóre organy w konsultacjach publicznych.

WJ: Co Pan rozumie przez wykluczenie cyfrowe?

MK: Poprzez Wykluczenie cyfrowe rozumiem wykluczenie takich uczestników procesu budowlanego którzy np. nie wiedzą co to ePUAP. Prawo budowlane nie powinno być konstruowane tylko dla wielkich inwestorów, deweloperów, ale powinno dbać również o osoby, które często są starsze, schorowane a chciały np. zmienić system ogrzewania w domu z paliwa stałego na gazowy i będą zobligowane złożyć stosowne dokumenty. Jestem zatem ciekaw jak ustawodawca poradzi sobie przy całkowitej planowanej cyfryzacji z problemami takich osób. Nie chciałbym żeby doszło do wytworzenia, sytuacji w której za takie osoby musieliby działać pełnomocnicy, co wiąże się przecież z dodatkowymi kosztami i ryzykiem.

WJ: Na jakim etapie cyfryzacji w budownictwie obecnie jesteśmy?

MK: Poprzez system E-Budownictwo możemy obecnie złożyć coraz więcej dokumentów niezbędnych w procesie budowlanym. Zobaczymy jak Elektroniczny Dziennik Budowy, Elektroniczny Centralny Rejestr Uprawnień Budowlanych jak również Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego zostaną przyjęte przez uczestników procesu budowlanego. Organy nadzoru budowlanego i administracji budowlanej czeka również wdrożenie planowanego Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie.

WJ: Kiedy ten proces może się zakończyć?

MK: Na obecnym etapie trudno powiedzieć. Najnowsza wersja projektu zmiany Ustawo Prawo budowlane (z resztą już czwarta) z dnia 27 lutego 2023 roku została zamieszczona na stronie Rządowego Centrum Legislacji w 9 marca 2023 roku. To właśnie ten projekt który przewiduje m.in. iż wszelkie wnioski, zgłoszenia i zawiadomienia o których mowa w ustawie będą załatwiane wyłącznie w sposób elektroniczny. Sam system SOPAB (System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie) dla organów nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej, według zapowiedzi po wejściu w życie będzie dalej modyfikowany i rozwijany.

WJ: Co obecnie jest największą bolączką uczestników rynku budowlanego?

MK: Myślę, że mamy ten sam problem od wielu, wielu lat. I mówię to z własnego doświadczenia zawodowego, wielu rozmów z uczestnikami rynku budowlanego, a także własnych przemyśleń. Wskazuje tutaj na brak pewności Prawa budowlanego, wielość nowelizacji (obecnie ponad ok. 135), jakość samego procesu legislacyjnego. Obecnie duża i znacząca nowelizacja Prawa budowlanego (ponad 50 kilka stron projektu) procedowana jest razem z aktami wykonawczymi oraz największą od 2003 roku nowelizacją Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uczestnicy rynki obawiają się mniejszego lub większego chaosu inwestycyjnego (blokady), do którego mam nadzieję nie dojdzie. Dodatkowo wskazuje na wielość interpretacji Prawa budowlanego (zarówno organów jak również sądów administracyjnych), którą właśnie powodują nieostre przepisy. W mojej ocenie brak jest całkowitego, spokojnego, przemyślanego podejścia do procesu inwestycyjnego w Polsce, a wszelkie dotychczasowe próby skodyfikowania Prawa budowlanego niestety się nie powiodły.


Szukasz szkoleń prawniczych?

Sprawdź kalendarz naszych wydarzeń >>>

 

Szkolenia, webinary i konferencje