Skip to main content
//

Praca za pośrednictwem platform internetowych to nowa forma organizowania pracy zarobkowej za pośrednictwem platform cyfrowych. Osoby pracujące w ten sposób są dostępne online w celu świadczenia szerokiej gamy płatnych usług. Do platform cyfrowych zaliczają się np.: Uber, Bolt i Upwork.

Osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych są prawie zawsze klasyfikowane przez platformy jako osoby samozatrudnione. W większości systemów prawnych w Europie oznacza to, że nie mają one dostępu lub mają ograniczony dostęp do ochrony pracy, takiej jak prawo do rokowań zbiorowych, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa oraz systemy zabezpieczenia społecznego.

W grudniu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Proponowana dyrektywa zawiera wykaz kryteriów pozwalających stwierdzić, czy platforma jest pracodawcą. Jeżeli platforma spełnia niezbędne kryteria, zgodnie z prawem zakłada się, że jest ona pracodawcą. W wyniku proponowanej dyrektywy szacuje się, że od 1,7 mln do 4,1 mln osób może zostać przeklasyfikowanych na pracowników. Inne mogą stać się rzeczywiście samozatrudnionymi, ponieważ niektóre platformy mogą dostosowywać swoje modele biznesowe.

Więcej na ten temat >>>

Projekt dyrektywy >>>Szukasz prawnika? Odwiedź Rekrutacje Prawnicze lub JARZYŃSKI Legal + Tax + Compliance Recruitment.

Szkolenia, webinary i konferencje