Skip to main content
//

Sejm przyjął nowelizację ustawy o referendum lokalnym. Zakłada ona m.in. obniżenie progu frekwencyjnego z 30 na 15 procent oraz zmniejsza o połowę liczbę obywateli niezbędnych do zainicjowania referendum.

Projekt dotyczy zmian w zasadach organizowania i przeprowadzania referendum lokalnego m.in.:

  • wprowadzenie reguły, zgodnie z którą referendum będzie można przeprowadzać dwa razy w czasie trwania kadencji;
  • zmniejszenie o połowę liczby obywateli niezbędnych do zainicjowania referendum; zagwarantowanie inicjatorom referendum 6 miesięcznego (dotychczas jest to 60 dni) terminu na zebranie podpisów mieszkańców popierających referendum;
  • wydłużenie terminu na zaskarżenie do sądu administracyjnego uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego odrzucającej wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum;
  • wydłużenie terminu na usunięcie braków formalnych wniosku o referendum;
  • wydłużenie terminu na złożenie do sądu administracyjnego skargi na postanowienie komisarza wyborczego odrzucającego wniosek o przeprowadzenie referendum;
  • wydłużenie terminu na wniesienie skargi kasacyjnej;
  • stworzenie możliwości utrwalania pracy komisji wyborczej za pomocą aparatów fotograficznych oraz kamer;
  • zwiększenie liczby mężów zaufania wyznaczanych do pracy w komisji wyborczej;
  • zniesienie progu frekwencji, od którego zależy ważność referendum.

Link do procesu legislacyjnego >>>


Szkolenia, webinary i konferencje