Skip to main content
//

13 marca 2023 r. opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. To bardzo istotny dokument pod kątem praktycznego stosowania ostatniej nowelizacji prawa pracy

W części obejmującej badanie trzeźwości wejdzie w życie po upływie 7 dni od opublikowania, a w część dotycząca pracy zdalnej z dniem 7 kwietnia 2023 r., czyli wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Pracy.

Link do rozporządzenia >>>


Szkolenia, webinary i konferencje