Skip to main content
//

1 czerwca 2023 r. Rada UE przyjęła podejście ogólne w sprawie Europejskiego Aktu o Wolności Mediów (EMFA). EMFA jest odpowiedzią na rosnące w UE obawy dotyczące upolitycznienia mediów.

Najważniejsze założenia rozporządzenia:

  • niezależne media publiczne o stabilnym źródle finansowania,
  • przejrzystość własności mediów,
  • ochrona niezależności redakcyjnej,
  • zabezpieczenia zapewniające pluralizm mediów i zapobiegające koncentracji mediów,
  • utworzenie Europejskiej Rady ds. Usług Medialnych (nowy organ nadzorujący wolność mediów).

Projekt rozporządzenia >>>Szkolenia, webinary i konferencje