Skip to main content
//

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. „Chcemy uprościć, przyspieszyć i ujednolicić procedury dotyczące planowania przestrzennego w gminach” – mówi Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zastąpimy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planem ogólnym gminy. Uprościmy procedury planistyczne. Zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy będą bardziej precyzyjne. Udostępnimy darmowy i dostępny dla wszystkich elektroniczny Rejestr Urbanistyczny. Chcemy, by planowanie przestrzenne było szybsze i bardziej zrównoważone – informuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Więcej informacji na temat projektu >>>

Zapraszam na konferencję poświęconą planowanym zmianom >>>


Szkolenia, webinary i konferencje