Skip to main content
//

Projekt ustawy przewiduje powstanie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Rozwiązanie ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. W jego ramach będzie możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia OIPE przy zmianie miejsca zamieszkania, z jednego do innego państwa członkowskiego UE.

OIPE będzie uzupełnieniem krajowych produktów emerytalnych, dość zbliżonym do IKE/IKZE.

Więcej na ten temat >>>Szkolenia, webinary i konferencje