Skip to main content
//

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów o przedłużeniu stanu zagrożenia epidemicznego do 30 kwietnia 2023 r. 

Chodzi konkretnie o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

W projekcie przewiduje się m.in.:

1) wprowadzenie modyfikacji o charakterze porządkującym wynikających ze zmiany podmiotu prowadzącego Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 (z Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia);

2) przedłużenie do dnia 30 kwietnia 2023 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego, co jest uzasadnione:

  • aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem,
  • odnotowywaną liczbą zakażeń wirusem grypy, która stanowi czynnik mogący negatywnie wpływać na sytuację zdrowotną populacji,
  • sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską.


Jesteśmy partnerem Polskiego Stowarzyszenia Prawników BiznesuDołącz do nas >>>

Szkolenia, webinary i konferencje