Skip to main content
//

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym trafił do Sejmu.

Projekt zakłada m.in. uproszczenia, ujednolicenia i przyspieszenia procedur planistycznych w zakresie planowania przestrzennego  poprzez wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, uchwalonego obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego – planu ogólnego.

Link do treści projektu >>>

Zapraszamy na konferencję poświęconą nowym przepisom >>>


Szkolenia, webinary i konferencje