Skip to main content
//

Projekt ustawy stanowi kolejny krok w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy – czytamy w uzasadnieniu.

W efekcie przeprowadzonych ewaluacji przepisów praw udało się zidentyfikować różne obszary, w których można wprowadzić regulacje jeszcze skuteczniej broniące praw przedsiębiorców. Obszary te dotyczą tematyki m.in. rozpoczynania aktywności ekonomicznej, prowadzenia firmy, sukcesji, a także zasad i sposobu stanowienia prawa gospodarczego.

Mając na względzie, że „punktowego” uregulowania wymaga wiele zagadnień z kilkudziesięciu ustaw nie jest racjonalne przygotowywanie i procedowanie wielu aktów prawnych. Zamiast tego proponuje się jeden akt prawny, zawierający zmiany w kilkudziesięciu ustawach, dla których ideą przewodnią jest ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców.

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie uproszczeń odnoszących się do każdego etapu istnienia i prowadzenia przedsiębiorstwa, tj. rozpoczynania działalności przez przedsiębiorcę, rozwoju jego przedsiębiorstwa w kolejnych latach oraz przekazania jej w ręce następców. Nowelizacja obejmie też przepisy dotyczące zasad stanowienia prawa gospodarczego. W związku z tym, że przyczyną zidentyfikowanych i opisanych problemów są konkretne przepisy prawne, które nakładają wymogi regulacyjne na obywateli i firmy, realizacja celu poprzez działania pozalegislacyjne w tym zakresie nie jest możliwa. Przeprowadzenie osobnej nowelizacji każdego z aktów prawnych, w których zidentyfikowano problemy, wydaje się działaniem nadmiarowym – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Link do procesu legislacyjnego >>>


Szkolenia, webinary i konferencje