Skip to main content
//

Do konsultacji trafił projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (UC117), który zakłada m.in. dodatkowe 2 dni wolne dla pracowników za oddanie krwi.

Główne założenia projektu:

 • zagospodarowanie nadwyżek osocza, powstanie Narodowego Frakcjonatora Osocza z siedzibą w Katowicach
 • nowa odznaka po 40/50 litrach – odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu I stopnia (stara odznaka za 20 litrów otrzyma nazwę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu II stopnia)
 • doprecyzowanie przepisu dotyczącego dnia wolnego dla pracy zmianowej. Obejmuje całą zmianę roboczą a nie tylko do końca dnia czyli 24:00
 • wydanie rozporządzenia zawierającego przepisy dotyczące zwrotu kosztów dojazdu (nie jak do tej pory rozliczanie kosztów na podstawie przepisów dotyczących diet czy zarządzeń poszczególnych dyrektorów RCKiK)
 • duplikaty odznak i legitymacji ZHDK odpłatne po koszcie wytworzenia a kolejne duplikaty po 10 zł (nadwyżki nad koszt wyprodukowania PCK przesyła na konto Narodowego Centrum Krwi)
 • 2 dni wolnego na stałe (dzień donacji i następny)
 • możliwość kwalifikacji dawców przez pielęgniarki (wymóg odpowiedniego wykształcenia i praktyki)
 • możliwość przetaczania krwi biorcom przez osoby wykonujące dodatkowe zawody: ratownik, perfuzjonista. Przetaczanie dopuszczalne również w transporcie “międzyszpitalnym” przez LPR.
 • określenie struktury całego systemu służby krwi oraz hierarchii i kompetencji poszczególnych jednostek wchodzących w jej skład w tym NCK
 • kierownik (dyrektor) RCKiK może zawierać ze stowarzyszeniami o zasięgu ogólnopolskim lub zasięgu obejmującym obszar działania danej jednostki, zrzeszającymi honorowych dawców krwi, umowy na organizowanie akcji promowania honorowego krwiodawstwa oraz organizowania akcji poboru krwi.
 • tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” ma znowu nadawać Polski Czerwony Krzyż.

Więcej na ten temat >>>

Link do projektu ustawy >>>


Szkolenia, webinary i konferencje