Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

By 9 marca, 2023 Uncategorized

Do konsultacji trafił projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie (UC117), który zakłada m.in. dodatkowe 2 dni wolne dla pracowników za oddanie krwi.

Główne założenia projektu:

 • zagospodarowanie nadwyżek osocza, powstanie Narodowego Frakcjonatora Osocza z siedzibą w Katowicach
 • nowa odznaka po 40/50 litrach – odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu I stopnia (stara odznaka za 20 litrów otrzyma nazwę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu II stopnia)
 • doprecyzowanie przepisu dotyczącego dnia wolnego dla pracy zmianowej. Obejmuje całą zmianę roboczą a nie tylko do końca dnia czyli 24:00
 • wydanie rozporządzenia zawierającego przepisy dotyczące zwrotu kosztów dojazdu (nie jak do tej pory rozliczanie kosztów na podstawie przepisów dotyczących diet czy zarządzeń poszczególnych dyrektorów RCKiK)
 • duplikaty odznak i legitymacji ZHDK odpłatne po koszcie wytworzenia a kolejne duplikaty po 10 zł (nadwyżki nad koszt wyprodukowania PCK przesyła na konto Narodowego Centrum Krwi)
 • 2 dni wolnego na stałe (dzień donacji i następny)
 • możliwość kwalifikacji dawców przez pielęgniarki (wymóg odpowiedniego wykształcenia i praktyki)
 • możliwość przetaczania krwi biorcom przez osoby wykonujące dodatkowe zawody: ratownik, perfuzjonista. Przetaczanie dopuszczalne również w transporcie “międzyszpitalnym” przez LPR.
 • określenie struktury całego systemu służby krwi oraz hierarchii i kompetencji poszczególnych jednostek wchodzących w jej skład w tym NCK
 • kierownik (dyrektor) RCKiK może zawierać ze stowarzyszeniami o zasięgu ogólnopolskim lub zasięgu obejmującym obszar działania danej jednostki, zrzeszającymi honorowych dawców krwi, umowy na organizowanie akcji promowania honorowego krwiodawstwa oraz organizowania akcji poboru krwi.
 • tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” ma znowu nadawać Polski Czerwony Krzyż.

Więcej na ten temat >>>

Link do projektu ustawy >>>


Zgłoszenia

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

  ×
  Szkolenia, webinary i konferencje