Skip to main content
//

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5-6 Ustawy o cudzoziemcach. Projekt stanowi realizację upoważnienia udzielonego Ministrowi i opisanego w art. 77 ust. 11 tejże ustawy.

Zawody, których przedstawiciele będą mogli ubiegać się o wizę poza kolejnością zostały ujęte w załączniku do rozporządzenia. Są to m.in.:

 • lekarze specjaliści,
 • pielęgniarki,
 • asystenci i opiekunowie osób niepełnosprawnych.
 • analitycy systemów komputerowych,
 • programiści aplikacji,
 • projektanci i administratorzy baz danych,
 • specjaliści ds. sieci komputerowych.
 • inżynierzy do spraw przemysłu i produkcji,
 • technicy budownictwa,
 • elektrycy,
 • murarze,
 • ślusarze,
 • kierowcy.


Szkolenia, webinary i konferencje