Projekt rozporządzenia w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej

By 20 kwietnia, 2023 Uncategorized

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w sprawie przyjmowania poza kolejnością wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5-6 Ustawy o cudzoziemcach. Projekt stanowi realizację upoważnienia udzielonego Ministrowi i opisanego w art. 77 ust. 11 tejże ustawy.

Zawody, których przedstawiciele będą mogli ubiegać się o wizę poza kolejnością zostały ujęte w załączniku do rozporządzenia. Są to m.in.:

 • lekarze specjaliści,
 • pielęgniarki,
 • asystenci i opiekunowie osób niepełnosprawnych.
 • analitycy systemów komputerowych,
 • programiści aplikacji,
 • projektanci i administratorzy baz danych,
 • specjaliści ds. sieci komputerowych.
 • inżynierzy do spraw przemysłu i produkcji,
 • technicy budownictwa,
 • elektrycy,
 • murarze,
 • ślusarze,
 • kierowcy.


Zgłoszenia

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

  ×
  Szkolenia, webinary i konferencje