Skip to main content
//

Mimo, iż przepisy ustawy o fundacji rodzinnej zostały dopiero co przyjęte, już trwają prace nad ich zmianą.

Zmiany mają objąć zasady opodatkowania fundacji. m.in. w zakresie:

  • możliwość łączenia roli fundator i beneficjenta fundacji rodzinnej z rolą wspólnika w spółkach opodatkowanych estońskim CIT.
  • obniżenie opodatkowania PIT do 10% dla beneficjentów.
  • wprowadzenie do ustawy pojęcie świadczeń w postaci ukrytych zysków.
  • ograniczenie zakresu zwolnienia fundacji z CIT.

Szkolenia, webinary i konferencje