Skip to main content
//

Sejm odbył trzecie czytanie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów implementującej Dyrektywę ECN+.

Projekt dotyczy transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego

Projekt został skierowany do Senatu.

Link do procesu legislacyjnego >>>


Szkolenia, webinary i konferencje