Skip to main content
//

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk 2990) został przyjęty przez Sejm i przekazany do podpisu Prezydentowi RP.

Projekt dotyczy transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Link do procesu legislacyjnego >>>

Zapraszamy na konferencję „Najnowsze zmiany w prawie konkurencji„.


Szkolenia, webinary i konferencje