Skip to main content
//

17 kwietnia 2023 r. weszły w życie zmiana ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Najważniejsze zmiany:

  • Podkreślono odpowiedzialność podmiotu publicznego za elementy stron internetowych i aplikacji mobilnych, którymi ten podmiot zarządza. Czyli podmiot publiczny odpowiada za dostępność cyfrową treści, które zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone, przez niego sfinansowane albo przez niego nabyte.
  • Dodano do wyłączeń dopuszczalnych w ustawie dokumenty i schematy techniczne (które są najczęściej częścią publikacji naukowych lub postępowań przetargowych).
  • Zrezygnowano ze wskazania obowiązkowych elementów, które mają być dostępne cyfrowo pomimo nadmiernych kosztów. Dzięki temu:
  1. uspójniono przepisy odnośnie do nadmiernych kosztów, z przepisami które obowiązują w innych krajach UE;
  2. umożliwiono podmiotom publicznym powoływanie się, w uzasadnionych sytuacjach, na nadmierne koszty zapewnienia dostępności cyfrowej,
  3. ułatwiono monitorowanie wszystkich rodzajów elementów stron lub aplikacji, których dostosowanie wiąże się najczęściej z nadmiernymi kosztami,
  4. podmiot, który oceni (podczas opisanej w ustawie analizy), że zapewnienie dostępności cyfrowej określonego elementu jego strony czy aplikacji mobilnej będzie generować nadmierne koszty, będzie mógł nie zapewniać jego pełnej dostępności cyfrowej. Nadal będzie miał jednak obowiązek. aby udostępniać ten element w jak największym stopniu i zapewniać pełną dostępność cyfrową pozostałych elementów.

Link do ustawy >>>


Szkolenia, webinary i konferencje