Nowe przepisy ustawy o dostępności cyfrowej

By 18 kwietnia, 2023 Uncategorized

17 kwietnia 2023 r. weszły w życie zmiana ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Najważniejsze zmiany:

 • Podkreślono odpowiedzialność podmiotu publicznego za elementy stron internetowych i aplikacji mobilnych, którymi ten podmiot zarządza. Czyli podmiot publiczny odpowiada za dostępność cyfrową treści, które zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone, przez niego sfinansowane albo przez niego nabyte.
 • Dodano do wyłączeń dopuszczalnych w ustawie dokumenty i schematy techniczne (które są najczęściej częścią publikacji naukowych lub postępowań przetargowych).
 • Zrezygnowano ze wskazania obowiązkowych elementów, które mają być dostępne cyfrowo pomimo nadmiernych kosztów. Dzięki temu:
 1. uspójniono przepisy odnośnie do nadmiernych kosztów, z przepisami które obowiązują w innych krajach UE;
 2. umożliwiono podmiotom publicznym powoływanie się, w uzasadnionych sytuacjach, na nadmierne koszty zapewnienia dostępności cyfrowej,
 3. ułatwiono monitorowanie wszystkich rodzajów elementów stron lub aplikacji, których dostosowanie wiąże się najczęściej z nadmiernymi kosztami,
 4. podmiot, który oceni (podczas opisanej w ustawie analizy), że zapewnienie dostępności cyfrowej określonego elementu jego strony czy aplikacji mobilnej będzie generować nadmierne koszty, będzie mógł nie zapewniać jego pełnej dostępności cyfrowej. Nadal będzie miał jednak obowiązek. aby udostępniać ten element w jak największym stopniu i zapewniać pełną dostępność cyfrową pozostałych elementów.

Link do ustawy >>>


Zgłoszenia

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

  ×
  Szkolenia, webinary i konferencje