Skip to main content
//

Projekt ma na celu trwałe uregulowanie na gruncie KPC, rozwiązań polegających na umożliwieniu przeprowadzania posiedzeń zdalnych za pośrednictwem środków informatycznych pozwalających na komunikowanie się na odległość.

Tego typu rozwiązania funkcjonują obecnie na szerszą skalę na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i mają charakter przejściowy.

Należy zarazem podkreślić, że celem zmian w obrębie k.p.c. jest także wprowadzenie na stałe możliwości doręczania pism sądowych pełnomocnikom z wykorzystaniem portalu informacyjnego.

Link do procesu legislacyjnego >>>Jesteśmy partnerem Polskiego Stowarzyszenia Prawników BiznesuDołącz do nas!

Szkolenia, webinary i konferencje