ESG: Projekt dyrektywy w sprawie oświadczeń środowiskowych

By 27 kwietnia, 2023 Uncategorized

Rada Unii Europejskiej opublikowała projekt dyrektywy ws. oświadczeń środowiskowych (ang. green claims). Dyrektywa stanowi kolejny akt prawny z obszaru ESG i zmierza w kierunku ograniczenia zjawiska tzw. greenwashingu.

Aktualnie na europejskim rynku producenci licznych produktów stosują oświadczenia środowiskowe. Jednakże zgodnie z badaniami przeprowadzanymi przez Komisję Europejską 53,3% zbadanych oświadczeń było niejasnych, wprowadzających w błąd lub bezpodstawnych, a 40% całkowicie nieuzasadnionych. Jest to zarówno mylące dla klientów, jak i nieuczciwe wobec spółek, które faktycznie podejmują działania na rzecz poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska. Projekt ma na celu zapobiegać publikacji nieprawidłowych i niejasnych oznaczeń środowiskowych produktów, a dzięki temu sprostać rosnącym oczekiwaniom konsumentów w kwestii wpływu nabywanych produktów na środowisko.

Projekt adresowany jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy składają oświadczenia środowiskowe związane ze swoimi produktami lub stosują systemy oznakowania ekologicznego. Dotyczy to również przedsiębiorstw spoza UE, kierujących oświadczenia lub oznakowania środowiskowe do konsumentów w UE.

Projekt dyrektywy będzie teraz podlegać dalszemu procedowaniu na poziomie unijnym a po przyjęciu finalnej wersji aktu, państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na implementację przepisów. Z kolei przepisy krajowe będą stosowane 24 miesiące po wejściu w życie dyrektywy.

Link do tekstu dyrektywy >>>Zgłoszenia

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

  ×
  Szkolenia, webinary i konferencje