Skip to main content
//

Rada Unii Europejskiej opublikowała projekt dyrektywy ws. oświadczeń środowiskowych (ang. green claims). Dyrektywa stanowi kolejny akt prawny z obszaru ESG i zmierza w kierunku ograniczenia zjawiska tzw. greenwashingu.

Aktualnie na europejskim rynku producenci licznych produktów stosują oświadczenia środowiskowe. Jednakże zgodnie z badaniami przeprowadzanymi przez Komisję Europejską 53,3% zbadanych oświadczeń było niejasnych, wprowadzających w błąd lub bezpodstawnych, a 40% całkowicie nieuzasadnionych. Jest to zarówno mylące dla klientów, jak i nieuczciwe wobec spółek, które faktycznie podejmują działania na rzecz poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska. Projekt ma na celu zapobiegać publikacji nieprawidłowych i niejasnych oznaczeń środowiskowych produktów, a dzięki temu sprostać rosnącym oczekiwaniom konsumentów w kwestii wpływu nabywanych produktów na środowisko.

Projekt adresowany jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy składają oświadczenia środowiskowe związane ze swoimi produktami lub stosują systemy oznakowania ekologicznego. Dotyczy to również przedsiębiorstw spoza UE, kierujących oświadczenia lub oznakowania środowiskowe do konsumentów w UE.

Projekt dyrektywy będzie teraz podlegać dalszemu procedowaniu na poziomie unijnym a po przyjęciu finalnej wersji aktu, państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na implementację przepisów. Z kolei przepisy krajowe będą stosowane 24 miesiące po wejściu w życie dyrektywy.

Link do tekstu dyrektywy >>>Szkolenia, webinary i konferencje