Skip to main content
//

UE chce wzmocnić zasadę równości wynagrodzeń za taką samą pracę dla mężczyzn i kobiet poprzez nowe unijne przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń.

Służyć ma temu Dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń, która wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE (Rada przyjęła nowe przepisy o przejrzystości wynagrodzeń 24 kwietnia 2023 r.). Państwa UE będą mieć trzy lata na jej przeniesienie do prawa krajowego, czyli na jego dostosowanie w taki sposób, by uwzględniało ono nowe przepisy.

Unijna dyrektywa ma pomóc zwalczać dyskryminację płacową i zlikwidować lukę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE.

Na mocy nowych przepisów firmy w UE będą zobowiązane udzielać informacji o wynagrodzeniach i jeśli luka płacowa ze względu na płeć przekracza 5% – podejmować odpowiednie działania.

Dyrektywa zawiera również przepisy o odszkodowaniach dla ofiar dyskryminacji płacowej i o karach, w tym karach grzywny, dla pracodawców łamiących nowe regulacje.

Więcej na temat nowych przepisów >>>Szkolenia, webinary i konferencje