Skip to main content
//

Skarga wpłynęła do TSUE 10 marca 2023 r. i dotyczy unijnej dyrektywy z 23 października 2019 r. ustanawiającej zasady i procedury dotyczące ochrony sygnalistów, czyli osób, które zgłaszają informacje uzyskane w związku z pracą na temat łamania prawa.

Dyrektywa powinna zostać implementowana do polskiego systemu prawnego do grudnia 2021 r.

Polski projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, wdrażającej dyrektywę, znajduje się na etapie prac legislacyjnych w ramach Rady Ministrów.

Link do opisu projektu ustawy >>>


Szkolenia, webinary i konferencje