3 najczęstsze błędy wykonawców w ofertach składanych w zamówieniach publicznych

By 9 maja, 2023 Uncategorized

Wykonawcy popełniają różne błędy w czasie składania ofert w zamówieniach publicznych. Poniżej prezentujemy listę 3 błędów, które z naszej praktyki najczęściej pojawiają się w ostatnim czasie.

 1. Nieprawidłowości w złożonym kosztorysie ofertowym. Błędy w tym zakresie najczęściej dotyczą braku podania w ofercie wymaganych wartości w danej pozycji kosztorysu ofertowego, co może kosztować wykonawcę odrzuceniem jego oferty z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP. Niestety, nie wszystko w tym zakresie można poprawić, uzupełnić czy wyjaśnić.
 2. Brak potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Nie chodzi o sam brak posiadania np. doświadczenia. Lecz o taką sytuację, w której z opisu doświadczenia nie wynika, czy wykonawca wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Po stronie zamawiającego tworzy to niepewność, która potem może się skończyć wezwaniem do wyjaśnień lub uzupełnienia, a nawet odrzuceniem oferty z uwagi na brak wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
 3. Zaoferowanie innego przedmiotu zamówienia, niż chce tego zamawiający. Zdarzają się takie sytuacje, w których wykonawcy z jakiegoś powodu (najczęściej, domyślam się, z pośpiechu – nie doczytując dokumentów zamówienia) oferują inny przedmiot świadczenia, niż wskazał to zamawiający. Choć czasem nie można odmówić jakości oferowanego przedmiotu, to jednak zamawiający musi go oceniać przez pryzmat swojego opisu przedmiotu zamówienia. A wtedy, zobowiązany jest odrzucić taką ofertę, jako niezgodną z warunkami zamówienia.

Szukasz porady prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych? Zadzwoń do nas (502 342 502), napisz (kancelaria@jbp-law.pl) lub odwiedź naszą stronę: https://jbp-law.pl/


Zgłoszenia

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

  ×
  Szkolenia, webinary i konferencje