Skip to main content
//

A wszystko za sprawą Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

„Odwołanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego uzasadnia wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego złożony do Ministra Zdrowia w dniu 20 kwietnia 2023 r., w którym Głównym Inspektor Sanitarny wnioskuje o odwołanie tego stanu, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, w szczególności biorąc pod uwagę spadek liczby diagnozowanych zakażeń SARS-CoV-2, a także spadek liczby zgonów i hospitalizacji obserwowany w ostatnim czasie. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się we wniosku, stanowiącym załącznik do projektu rozporządzenia. Mając na uwadze powyższy wniosek za zasadne uznaje się odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego.” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Link do procesu legislacyjnego >>>Szkolenia, webinary i konferencje