Zamówienia publiczne w czasach epidemii

Wpływ epidemii koronawirusa na sytuację wykonawców i zamawiających


Konferencja on-line (video)
30 kwietnia 2020 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:
[ujicountdown id="Kongres" expire="2020/04/30 09:00" hide="false" url="" subscr="" recurring="" rectype="second" repeats=""]

Program

Panel 1

Tarcza antykryzysowa a zamówienia publiczne
Martyna Wójcik

 • Wyłączenia stosowania przepisów PZP
 • Procedura zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 15r,
 • Wpływ zmiany umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą na umowy podwykonawcze,
 • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w trybie art. 15r a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Panel 2

Zmiana zawartej umowy o zamówienie publiczne w czasie epidemii
Piotr Mazuro

 • Zmiana umowy – obowiązki informacyjne
 • Zmiana umowy na podstawie klauzul umownych
 • Zmiany umowy na podstawie 144 ust. 1 pkt 3 PZP
 • Siła wyższa
 • Zmiana umów, które mają być dopiero zawarte

Możliwość naliczenia kar umownych lub odstąpienia od umowy w czasie epidemii
Sebastian Pietrzyk

Panel 3

Trwające postępowania i komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w czasie epidemii
Andrzej Łukaszewicz

 • Komunikacja: zmiana formy komunikacji  w postępowaniach poniżej progów unijnych (np.uzupełnienia dokumentów)
 • Dopuszczenie składania ofert w formie elektronicznej dla zamówień poniżej progów
 • Wydłużenie terminu składania ofert w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych z uwagi na skutki Covid 19
 • Otwarcie ofert on-line nadal publiczne i jawne

Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi do sądów okręgowych w czasie epidemii
Julita Hoffmann

 • Ograniczenia w działalności Krajowej Izby Odwoławczej/Urzędu Zamówień Publicznych
 • Zasady wnoszenia odwołań
 • Możliwe zmiany w przeprowadzaniu posiedzeń i rozpraw z udziałem uczestników
 • Działalność sądu okręgowego w czasie epidemii

Prelegenci

Piotr Mazuro

Kancelaria Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy

Andrzej Łukaszewicz

Trener zamówień publicznych

Martyna Wójcik

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy

Julita Hoffmann

Bird & Bird

Sebastian Pietrzyk

BSWW

Rada programowa

Paweł Faczyński

Bartosz Pitak

Mateusz Brzeziński

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakoś obrazu (full HD)

Dostęp do nagranej konferencji przez 48h

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Opinie o poprzednich edycjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Zgłoszenia

Cena: 199 zł + VAT

(244,77‬ zł brutto)

Dostęp do nagrania konferencji przez 48 h od zakupu (nie wcześniej niż od 30 kwietnia)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Podatki” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działające pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Nasze poprzednie wydarzenia

  Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
  28 października 2016 r.

  Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
  29 marca 2017 r.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl