Rok nowej ustawy Prawa Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne po 12 miesiącach funkcjonowania nowych przepisów

Transmisja on-line na żywo
Platforma wideokonferencyjna Clickmeeting
6-8 grudnia 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Największe problemy praktyczne zamawiających po roku obowiązywania nowej ustawy Pzp 
9.00 – 9.45 – Anna Dancewicz-Krzywania

 • Problematyka zagadnień ogólnych zamówień klasycznych w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Szczególne problemy Zamawiających przy wyłanianiu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego i trybie podstawowym – bez negocjacji

Największe problemy praktyczne wykonawców po roku obowiązywania nowej ustawy Pzp 
9.45 – 10.30 – Justyna Starek

Panel 2

Kontrola zamówień publicznych według nowej ustawy Pzp
11.00 – 11.30 – Rafał Baczewski

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) przy wykorzystaniu regulacji nowej ustawy Pzp
11.30 – 12.00 – Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

 • wybór partnera prywatnego w PPP – co się zmieniło w związku z nowym PZP?
 • czym się różni analiza potrzeb i wymagań od oceny efektywności w projekcie PPP?
 • umowa o PPP w świetle nowych przepisów PZP – czy jest łatwiej?

Unieważnienie postępowania według nowej ustawy Pzp
12.00 – 12.30 – Mateusz Brzeziński

Panel 3

Klauzule abuzywne w umowach o zamówienia publiczne – praktyka, problemy i kontrowersje
13.15 – 14.15 –
 Jarosław Jerzykowski

Warunki udziału w postępowaniu i poleganie na potencjale podmiotów trzecich w nowej ustawie Pzp
14.15 – 15.00 Kamila Mizeracka

 • Czy obowiązująca ustawa zrewolucjonizowała sposób konstruowania warunków udziału w postępowaniu?
 • Zapisy i weryfikacja sytuacji podmiotu trzeciego w toku postępowania

Najciekawsze orzecznictwo KIO na temat nowej ustawy Pzp
15.00 – 15.45 – Dariusz Ziembiński

DZIEŃ 2

Część 1

Tryb podstawowy, wariant II – praktyczne problemy i doświadczenia
9.00 – 9.45 –  Łukasz Krawczyk

 • praktyczne zagadnienia związane z trybem podstawowym z możliwością negocjacji.
 • największe problemy, na jakie napotykają wykonawcy
 • wątpliwości w zakresie omawianej procedury wynikające z treści obowiązujących przepisów.

 

Opis przedmiotu zamówienia według nowej ustawy Pzp
9.45 – 10.30 –  Aldona Pajor

 • OPZ w nowej ustawie z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych
 • Dopuszczalne i zakazane sposoby Opisu Przedmiotu Zamówienia

Część 2

Elektronizacja zamówień publicznych – błędy wykonawców i zamawiających, najnowsze orzecznictwo i interpretacje 
11.00 – 11.45 – 
Andrzela Gawrońska-Baran

 • Komunikacja elektroniczna, postać elektroniczna a forma elektroniczna, podpis osobisty a osobiste podpisanie – problemy wciąż aktualne
 • Błędy zamawiających w zapewnieniu środków komunikacji elektronicznej na przykładzie wezwania do uzupełnień podmiotowych środków dowodowych, wyjaśnień rażąco niskiej ceny – case study z orzecznictwa KIO
 • Błędy wykonawców – przykłady z praktyki

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
11.45 – 12.30 – Michał Nawrocki

 • Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania – najważniejsze zmiany
 • Podmiotowe środki dowodowe – jakich dokumentów podmiotowych może żądać zamawiający na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia?

Część 3

Warsztat – Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według nowego Pzp
13.15 – 14.00 – Tomasza Krzyżanowski

 • Analiza Potrzeb i Wymagań
 • Wstępne Konsultacje Rynkowe w kontekście nowej zasady efektywności udzielania zamówień publicznych
 • Uwzględnianie przez zamawiających Polityki Zakupowej Państwa

Odpowiedzialność wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy, przesłanki uwolnienia wykonawcy od odpowiedzialności kontraktowej, niewykonanie a nienależyte wykonanie umowy
14.00 – 14.45 – Mateusz Fraszka

 • Odpowiedzialność wykonawcy w świetle obowiązkowych postanowień umowy zawartej w ramach PZP
 • Siła wyższa i COVID a realizacja umów
 • Konsekwencje niewykonania / nienależytego wykonania umowy oraz metody ochrony

DZIEŃ 3

Część 1

Warsztat – składanie ofert według nowej ustawy Pzp 
9.00 – 9.45 –  Andrzej Łukaszewicz

Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp 
9.45 – 10.30 –  Marta Lipińska

 • Jakie kwestie musi regulować umowa o zamówienie publiczne?
 • Czego nie wolno zamawiającym – klauzule abuzywne w nowym prawie zamówień publicznych
 • Błędy w umowach – przykłady praktyczne

Część 2

Warsztat – Przetarg nieograniczony według nowej ustawy Pzp 
11.00 – 12.30 Anna Banaszewska

Część 3

Warsztat – Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp
13.15 – 14.15 – Sebastian Pietrzyk

Warsztat – Tryb podstawowy według nowej ustawy Pzp
14.15 – 15.15 – Martyna Wójcik

 • Warianty trybu podstawowego
 • Różnice pomiędzy Wariantami
 • Kryteria wyboru Wariantu trybu podstawowego i  konsekwencje (?)

Prelegenci

Martyna Wójcik

Radca prawny w Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie prawni sp. p.

Marta Lipińska

Radca prawny w GWW

Sebastian Pietrzyk

Adwokat

Kamila Mizeracka

Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych Kamila Mizeracka

Aldona Pajor

Prawnik w Zaborowska Kancelaria Adwokacka

Andrzej Łukaszewicz

Zamówienia Publiczne Andrzej Łukaszewicz

Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny (właściciel) AGB Kancelaria Radcy Prawnego

Jarosław Jerzykowski

Radca prawny w Jerzykowski i Wspólnicy

Łukasz Krawczyk

Radca Prawny w CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.

Anna Dancewicz-Krzywania

Radca prawny, Kancelaria Zamówień Publicznych - Krzywania Bielski i Partnerzy

Michał Nawrocki

Maruta Wachta

Michał Wojciechowski

Kancelaria Hoogels

Justyna Starek

Ekspert prawa zamówień publicznych

Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

Radca prawny, specjalistka w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego i kontraktów infrastrukturalnych.

Tomasz Krzyżanowski

Radca prawny, Senior Associate w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Mateusz Fraszka

Associate, SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak sp.k., specjalizacja Infrastruktura, Zamówienia publiczne

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Partner medialny

Partner technologiczny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

3 dni konferencji

(Całe wydarzenie)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Sposób uczestnictwa

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl