II Kongres Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

Praktyka udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane według nowej ustawy Pzp

Transmisja online na żywo

19 listopada 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Kary umowne w umowach o roboty budowlane – praktyka, błędy i najnowsze orzecznictwo
9.00 – 9.30 – Tomasz Miś

 • Postanowienia umowne dotyczące kar umownych
 • Kary umowne w przepisach ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • Błędy w stosowaniu kar umownych, w szczególności zapłata wygórowanych kar umownych i nieprecyzyjne postanowienia umowne
 • Orzecznictwo sądów powszechnych i Krajowej Izby Odwoławczej

Odpowiedzialność zamawiającego za opis przedmiotu zamówienia i dokumentację projektową
9.30- 10.00 – Paweł Kierończyk

 • Dostarczenie projektu jako podstawowy obowiązek inwestora
 • Obowiązek zamawiającego należytego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia
 • Ryczałt obowiązuje w granicach prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia
 • Weryfikacja projektu przez wykonawcę
 • Zakres świadczenia wykonawcy
 • Skutki niedoskonałości opisu przedmiotu zamówienia
 • Obowiązek informacyjny wykonawcy
 • Możliwość zmiany umowy
 • Odstąpienie od umowy z powodu wad dokumentacji projektowej

Wzrost cen materiałów budowlanych – jak zabezpieczyć interesy zamawiających i wykonawców
10.00-10.30 – Bolesław Szyłkajtis

Panel 2

Klauzule abuzywne w umowie o roboty budowlane
11.00 – 11.30 – Konrad Dyda

 • Klauzule abuzywne w poprzednim Prawie zamówień publicznych
 • Ratio legis obowiązującej regulacji
 • Praktyczne problemy ze sterowaniem nowych przepisów

Roboty dodatkowe – problemy, kontrowersje i dobre praktyki
11.30 – 12.00 – Marta Lipińska

 • Co to są roboty dodatkowe?
 • Roboty dodatkowe w kontraktach „Buduj” i „Projektuj i buduj”
 • Charakter wynagrodzenia a roboty dodatkowe
 • Jak rozliczyć roboty dodatkowe?

Podwykonawstwo w postępowaniu i umowie na roboty budowlane
12.00 – 12.30 – Tadeusz Lewandowski

 • Co to jest podwykonawstwo i jak się ono ma do samozatrudnienia
 • Elementy umowy o podwykonawstwo
 • Ochrona podwykonawcy, w tym warunki zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy

Panel 3

Rozliczenie robót budowlanych – podstawowych, zamiennych, dodatkowych i zaniechanych
13.15 – 14.00 – Piotr Stenko

Panel 4

Konsorcjum i korzystanie ze zdolności podmiotów trzecich w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
14.45– 15.30 – Mateusz Brzeziński

 • Zasady tworzenia konsorcjum
 • Warunki formalno-prawne dotyczące konsorcjum
 • Praktyczne aspekty korzystania ze zdolności podmiotów trzecich

Prelegenci

Konrad Dyda

Prawnik w Kancelarii Jacek Kosiński - Adwokaci i Radcowie Prawni

Mateusz Brzeziński

Partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Paweł Kierończyk

Radca prawny Kancelaria Ziembiński i Partnerzy

Piotr Stenko

Starszy prawnik, Radca prawny w Kancelarii CMS

Bolesław Szyłkajtis

Kancelaria Hoogells

Tadeusz Lewandowski

Wspólnik w Lewandowski i Wspólnicy sp.k.

Marta Lipińska

Radca prawny w GWW

Tomasz Miś

Radca Prawny w Kancelarii ORSO

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Partner merytoryczny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

Cena: 499 zł + VAT

(613,77 zł brutto)

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%.

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl