Kongres Kadry i Płace

Bieżące problemy i wyzwania w zakresie zarządzania kadrami i wynagrodzeniami w organizacji

Transmisja online na żywo

26 maja 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej 
9.45 – 10.30 – Łukasz Prasołek

 • Jak właściwie wykonać obowiązek informacyjny wobec pracowników, których akta są digitalizowane?
 • Czy elektronizacja może być etapowa i dotyczyć wybranych zbiorów dokumentów?
 • Ile mamy zbiorów dokumentacji pracowniczej i  jakie dokumenty nadal muszą być papierowe?
 • Czy podpisywanie skanów dokumentów można zautomatyzować?
 • Czy pracownik ma wpływ na postać kopii dokumentów, o których wydanie wnioskuje?
 • Czy zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej ułatwią procesy elektronizacji dokumentacji?

Panel 2

Czas pracy – wnioski z pandemii, czyli o czym warto wiedzieć w kontekście planowania czasu pracy, tak, aby było ono dostosowane do zmieniających się okoliczności?
11.00 – 11.45 – Monika Wacikowska

 • Jak wykorzystać wiedzę z pandemii o dłuższym okresie rozliczeniowym i kiedy warto go wdrożyć, a kiedy jest on dla pracodawcy nieopłacalny i kosztowny?
 • Równoważny system czasu pracy – dlaczego warto z niego skorzystać i jakie dobre rozwiązania z niego płyną.
 • Oddawanie wolnego za nadgodziny – dlaczego pandemia nauczyła pracodawców, że jest to najczęściej najdroższy sposób rekompensaty?

Ochrona danych osobowych w kadrach i płacach w praktyce
11.45 – 12.30- Michał Kibil

Panel 3

50% kosztów uzyskania przychodów – praktyka i problemy
13.15 – 13.45 – Marzena Rączkiewicz, Maciej Wilczkiewicz

 • Regulacje prawne dotyczące zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 • Prawa autorskie w umowie o pracę (1) kiedy można zastosować (2) do kogo mogą mieć zastosowanie 50% koszty z tytułu przeniesienia praw autorskich (3) dokumentacja potwierdzająca wykonanie utworu
 • Praktyczne aspekty zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w umowie o pracę

Zwrot kosztów pracy zdalnej, a PIT i ZUS – aspekty teoretyczne i praktyczne
13.45 – 14.30- Adam Alkadi

 • Zwrot kosztów pracy zdalnej przed pandemią, a PIT i ZUS. Jak wtedy kształtowała się praktyka władz skarbowych?
 • Czy w związku z pandemią zmieniło się podejście władz skarbowych do konsekwencji podatkowo-ubezpieczeniowych zwrotu kosztów wykonywania pracy w trybie zdalnym? Omówienie wybranych interpretacji podatkowych.
 • Wszystko wskazuje na to, że praca zdalna zostanie z nami na dłużej. Omówienie projektowanych zmian w Kodeksie pracy w kontekście zwrotu kosztów pracy zdalnej.

Świadczenia i prawa związane z COVID-19 i szczepieniami – bieżące problemy i rozwiązania
14.30 – 15.15- Marta Olkowicz

 • Czy pracodawca może nałożyć na pracownika obowiązek szczepienia się? A jeśli ta, czy pracownik może odmówić?
 • Pracownik oraz członkowie jego rodziny zakażeni COVID-19 lub na kwarantannie. Co wtedy?
 • Punkty szczepień u pracodawców – organizacja, koszty i odpowiedzialność.

Urlop wypoczynkowy w czasach pandemii
15.15 – 16.00 – Jakub Murszewski 

 • Jak wygląda urlop wypoczynkowy w czasach pandemii?
 • Przesunięcie a odwołanie urlopu w czasach pandemii.
 • Co z urlopem zaległym? Jakie działania może podjąć pracodawca?
 • Jaka jest odpowiedzialność pracodawcy za nieprawidłowości w zakresie urlopu wypoczynkowego?

Rozwiązywanie umów o pracę – praktyka i problemy
16.00 – 16.45 – Łukasz Kuczkowski

Prelegenci

Łukasz Prasołek

Wspólnik Zarządzający w Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki Sp. J.

Monika Wacikowska

Właściciel firmy JUSTICARE Kancelaria Prawa Pracy

Łukasz Kuczkowski

Radca Prawny, Partner w Raczkowski

Maciej Wilczkiewicz

Doradca podatkowy w Rödl & Partner

Marzena Rączkiewicz

Doradca podatkowy, Partner w Rödl & Partner

Michał Kibil

Senior Partner w DGTL LAW

Adam Alkadi

Doradca podatkowy w kancelarii Raczkowski

Marta Olkowicz

Młodszy Prawnik w Kancelarii Kopeć Zaborowski

Jakub Murszewski

Radca Prawny w Decathlon Polska

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Wspieramy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

UDZIAŁ W KONGRESIE JEST

BEZPŁATNY

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby zgłaszającej:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Adres email

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl