XI Polski Kongres
Prawa Planowania Przestrzennego

Prawo planowania przestrzennego okiem prawników, architektów i urbanistów


5 grudnia 2024 r. (On-line)
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:
[ujicountdown id="Kongres" expire="2024/12/05 09:00" hide="false" url="" subscr="" recurring="" rectype="second" repeats=""]

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusja

 

Panel 1

Projekt nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
9.00 – 10.30 – Igor Zachariasz

 • System aktów planistycznych w gminie
 • Inwestycje celu publicznego
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza

Panel 2

Uchwały krajobrazowe – najczestsze błędy i problemy
11.00 – 11.45 – Marcin Brzeski

 • Ogólna charakterystyka uchwały krajobrazowej (cele, charakter prawny)
 • Legitymacja zaskarżania uchwały krajobrazowej do sądu administracyjnego
 • Wywłaszczenie krajobrazowe?
 • Problem konstytucyjności prawnych podstaw uchwały krajobrazowej

Specustawa mieszkaniowa – omówienie bieżących problemów
11.45 – 12.30 –  Edyta Wielańczyk-Grzelak

 • Główne założenia specustawy mieszkaniowej
 • Problemy praktyczne, w tym wątpliwości co do charakteru prawnego uchwały
  lokalizacyjnej
 • Pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych na gruncie specustawy
  mieszkaniowej

Panel 3

Wpływ regulacji „ustawy wiatrakowej” na rozwój zabudowy mieszkaniowej i energetyki wiatrowej w Polsce
13.15-13.45 – Filip Sokołowski

 • Problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów przy uchwalaniu planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Konsekwencje wprowadzenia nowych zasad dot. lokalizacji elektrowni wiatrowych dla rozwoju zabudowy na obszarach wiejskich i podmiejskich
 • Błędy w planach miejscowych, które mogą ograniczyć bądź uniemożliwić powstanie farmy wiatrowej.

Odszkodowania planistyczne po nowelizacji Prawa wodnego – rewolucja czy korekta
13.45– 14.30 – Michał Leszczyński

 • istota zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.
 • w jaki sposób nowe zasady stosuje się do planów miejscowych w trakcie uchwalania
 • kolizja podstaw odszkodowawczych

Pieniądze w planowaniu przestrzennym
14.30– 15.30 – Tatiana Tymosiewicz

 • Odszkodowania
 • Opłaty planistyczne
 • Opłaty adiacenckie
 • Najnowsze orzecznictwo

DZIEŃ 2

Warsztaty

 

Część 1

Ryzyko błędów w wybranych elementach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
9.00 – 10.30 – Katarzyna Zantonowicz

 • procedura
 • bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę
 • najnowsze orzecznictwo
 • skutki prawne

Część 2

Decyzje o warunkach zabudowy – najczęstsze błędy
11.00 – 12.30 – Robert Suwaj

 • Istota decyzji o warunkach zabudowy i o zmianie zagospodarowania terenu
 • Zasada równości i zasada proporcjonalności w sprawach wydawania decyzji o warunkach zabudowy
 • Elementy zasady uzasadnionych oczekiwań: „taki sam stan faktyczny i prawny”, „utrwalona praktyka rozstrzygania spraw” oraz „przyczyny uzasadniające odstąpienie od utrwalonej praktyki”
 • Wskazanie inwestorowi niespełnionych lub niewykazanych przesłanek zależnych od niego oraz przedkładanie dodatkowych dowodów, jako obowiązek procesowy organu przed wydaniem decyzji odmownej
 • Uzgodnienia i posiedzenia w sprawie uzgodnienia jako nowe sposoby załatwienia sprawy przez organ współdziałający
 • Obowiązek komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy organami uczestniczącymi w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalania warunków zabudowy.

Część 3

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – najczęstsze błędy
13.15 – 15.00 – Grzegorz Chojnacki 

 • Posługiwanie się językiem urbanistycznym
 • Przykłady częstych błędów formalnych
 • Przykłady częstych błędów merytorycznych
 • Konsekwencje popełnianych błędów

Prelegenci

Igor Zachariasz

Kierownik Katedry Nauk o Administracji Uczelania Łazarskiego

Grzegorz Chojnacki

Architekt, urbanista.

Michał Leszczyński

Ekspert prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego

Tatiana Tymosiewicz

Ekspert prawa zagospodarowania przestrzennego

Robert Suwaj

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny kwartalnika Prawo Budowlane

Katarzyna Zantonowicz

Urbanista, projektant w pracowni urbanistyczno-architektonicznej.

Marcin Brzeski

Radca parwny, Tomasz Bąkowski Kancelaria Radcy Prawnego

Edyta Wielańczyk-Grzelak

Radca prawny w Dr Krystian Ziemski & Partners

Filip Sokołowski

Urbanista z doświadczeniem w rozwoju projektów energetyki wiatrowej

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa
Wskazówki dotyczące dojazdu i parkingu

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Partnerzy

Organizator

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy medialni

Partnerzy merytoryczni

Zgłoszenia

Cała konferencja (2 dni)

Cena: 990 zł + VAT

(1217,70 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

1 dzień konferencji (do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów kwartalnika Prawo Budowlane obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

  Zobacz relacje z naszych innych wydarzeń

  Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
  28 października 2016 r.

  Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
  29 marca 2017 r.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl