IV Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania PrzestrzennegoTransmisja online na żywo

18-19 marca 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Instalacje fotowoltaiczne a planowanie przestrzenne
9.00 – 9.30

Najczęstsze błędy decyzji o warunkach zabudowy – praktyka i orzecznictwo
9.30 – 10.00 – Aneta Fornalik

Planowanie przestrzenne a zanieczyszczenie świetlne – nowe wyzwanie prawodawcy
10.00 – 10.30 – Katarzyna Szlachetko

Panel 2

Obowiązek publikowania danych przestrzennych wynikający z cyfryzacji planowania przestrzennego w praktyce
11.00 – 11.30

Wybrane błędy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stwierdzone w decyzjach organów nadzorczych i orzecznictwie
11.00 – 11.30 – Piotr Jarzyński

Metropolitalne planowanie przestrzenne. Brakujące ogniwo w systemie
12.00 – 12.30 – Jakub Szlachetko

Panel 3

Odszkodowania za unieważnienie decyzji o warunkach zabudowy wprowadzone w wyniku nowelizacji Prawa wodnego
13.15 – 13.45

Farmy wiatrowe w planowaniu przestrzennym
13.45 – 14.30

Wykluczenie przestrzenne – zarys problemu
14.30 – 15.00 – Aleksandra Urbanowska-Bohun

 • Decyzje WZ na tzw. maski budowlane jako źródło zaburzania przestrzeni miejskiej.
 • Rozpraszanie zabudowy jako źródło wykluczenia komunikacyjnego i infrastrukturalnego.
 • Brak rozwiązań prawnych w zakresie finansowania infrastruktury na terenach nowej zabudowy.
 • Rozwiązania prawne w zakresie przestrzeni biologicznie czynnej jako wykluczanie z dostępu do przestrzeni zielonej w miastach.

DZIEŃ 2

 

Część 1

Uchwały krajobrazowe w Polsce
9.00 – 9.45

Zagospodarowanie przestrzenne terenów przyległych do linii kolejowych
9.45 – 10.30 – Grzegorz Chojnacki

Część 2

Przesył i służebność przesyłu w planowaniu przestrzennym
11.00 – 11.45 – Tatiana Tymosiewicz

 • Przesył i służebność przesyłu
 • Zasiedzenie służebności przesyłu
 • Regulacje kodeks cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • Stanowisko Sądu Najwyższego
 • Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej – skutki dla studiów, planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy, finansów gminy – odszkodowania

Zabudowa śródmiejska w dokumentach planistycznych
11.45 – 12.30 

Część 3

Zawartość i forma prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych
13.00 – 13.30

Renta planistyczna w praktyce i orzecznictwie sądów
13.30 – 14.00

Bilansowanie terenów budowlanych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
14.00 – 14.45 – Radosław Jończak

 • Ogólny opis zagadnienia bilansowania terenów przeznaczonych pod zabudowę na potrzeby planowania przestrzennego, ze wskazaniem celu jego realizacji i skutków, które potencjalnie może wywoływać względem rozwiązań zawieranych w dokumentach planistycznych
 • Zasady i wytyczne: sporządzania analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, sporządzania prognoz demograficznych, oceny i opisu możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy
 • Zasady formułowania maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę
 • Zasady szacowania chłonności obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej oraz obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.

Metody wpływania na treść dokumentów planistycznych
14.45 – 15.30

Prelegenci

Aleksandra Urbanowska - Bohun

Radca prawny w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

Jakub Szlachetko

adwokat, kancelaria prawna ``SZLACHETKO prawnicy&urbaniści``

Grzegorz Chojnacki

Urbanista arch., Pracownia urbanistyczna KANON

Tatiana Tymosiewicz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Aneta Fornalik

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

Radosław Jończak

SoftGIS, kieruje pracami zespołu sporządzającego gminne dokumenty planistyczne

Piotr Jarzyński

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Dostęp do nagranej konferencji przez 7 dni po wydarzeniu!

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Organizator

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział online

2 dni

(cała konferencja)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

1 dzień

(do wyboru)

Cena: 599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów kwartalnika Prawo Budowlane obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl