VII Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego6-7 października 2022 r. (Edycja stacjonarna - Warszawa)
1-2 grudnia 2022 r. (Edycja online na żywo)
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Zawsze aktualna wiedza
Podczas konferencji dowiesz się na temat najnowszego orzecznictwa oraz aktualnych interpretacji przepisów prawa przez sądy, instytucje kontrolne i wybitnych ekspertów.
100% praktyka
Nasi prelegenci to praktycy a konferencja skierowana jest do osób praktycznie zajmujących się tematyką planowaniem przestrzennym. Nie interesuje nas teoria a jedynie praktyka!
Wybitni eksperci
Prelegentami podczas konferencji są najlepsi eksperci w zakresie planowania przestrzennego w kraju z ponad 20-letnim doświadczeniem, autorzy książek i komentarzy, odpowiedzialni za tworzenie nowych przepisów oraz kontrolę ich stosowania.
Networking
Dzięki konferencji poznasz wielu pracowników administracji publicznej, przedstawicieli biznesu, urbanistów oraz ekspertów tworzących rynek planowania przestrzennego, oraz będziesz miał możliwość wymiany swoich doświadczeń i wzbogacenia wiedzy.

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Nadchodząca reforma planowania przestrzennego – czy czeka nas rewolucja?

9.00 – 9.45 – Maciej Górski

Energetyka wiatrowa po zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

9.45 – 10.30 – Filip Sokołowski

Panel 2

Ponowienie czynności planistycznych w procedurze sporządzenia projektu studium i planu miejscowego

11.00 – 11.45 – Marcin Rosegnal

Nowe zasady ustalania odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości

11.45 – 12.30 – Michał Leszczyński

Panel 3

Relacja uchwał antysmogowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

13.15 – 14.00 – Grzegorz Mikos

Zabudowa w planowaniu przestrzennym – problemy interpretacyjne

14.00 – 14.45 – Grzegorz Chojnacki

Systematyka planowania przestrzennego i procesu przygotowania inwestycji a wady planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy

14.45 – 15.30 – Piotr Andrzejewski

DZIEŃ 2

Panel 1

Partycypacja jako szansa na wyższą jakość i przyspieszenie wytwarzania aktów planowania przestrzennego

9.00 – 9.45 – Michał Owadowicz

Mikroapartamenty w planowaniu przestrzennym

9.45 – 10.30 – Tomasz Gamdzyk

Panel 2

Mechanizmy „ochronne” w planowaniu przestrzennym wprowadzone ustawą o rewitalizacji

11.00 – 11.45 – Paulina Sikorska

Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego

11.45 – 12.30 – Krzysztof Kwaśniewicz

 • Roszczenia odszkodowawcze w związku z wydawaniem planów miejscowych
 • Renta planistyczna – zagadnienia praktyczne

Panel 3

Zrównoważona urbanistyka a uwarunkowania planistyczne przygotowania inwestycji mixed-use

13.15 – 14.00 – Daniel Piotrowski

Skarga na plan miejscowy – specyfika, orzecznictwo, wybrane problemy

14.00 – 14.45 – Wojciech Grecki

Prelegenci

Krzysztof Kwaśniewicz

Kancelaria CASUS IURIS

Filip Sokołowski

UrbanConsulting

Grzegorz Chojnacki

Architekt, urbanista

Marcin Rosegnal

URBLEX

Wojciech Grecki

Grecki & Okoń Kancelaria Prawna

Maciej Górski

GPLF Górski & Partners

Daniel Piotrowski

Biuro Zagospodarowania Przestrzennego at Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Grzegorz Mikos

Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokac

Michał Owadowicz

Architekt i urbanista, Mycielski Architecture & Urbanism

Michał Leszczyński

Ekspert planowania przestrzennego.

Piotr Andrzejewski

Członek Krajowej Rady Izby Architektów RP

Paulina Sikorska

Członek Komitetu Rewitalizacji m.st. Warszawy

Tomasz Gamdzyk

Generalny Projektant w Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Edycja on-line

Edycja stacjonarna (Warszawa)

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor Plaza
al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
26 piętro

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Partner merytoryczny

Partnerzy instytucjonalni

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Średnia ocena naszych konferencji w 2022 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział w edycji stacjonarnej (Warszawa)

2 dni

(cała konferencja)

Cena: 899 zł + VAT

(1 105,77 zł brutto)

1 dzień

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

Udział w edycji on-line

2 dni

(cała konferencja)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

1 dzień

(do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału w konferencji

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów kwartalnika Prawo Budowlane obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.: 535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2
   

  Sposób uczestnictwa

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl