V Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania PrzestrzennegoTransmisja on-line na żywo

Platforma wideokonferencyjna Clickmeeting
20-21 września 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Cyfryzacja planowania przestrzennego w praktyce 
9.00 – 10.30 – Kacper Kamiński, Anna Michalik

 • Kierunki rozwoju cyfryzacji planowania przestrzennego
 • Obowiązujące regulacje, wsparcie procesu cyfryzacji planowania przestrzennego
 • Jakość tworzonych danych APP, najczęstsze błędy w plikach GML
 • Poprawne dane APP, dobre praktyki

Panel 2

Uchwały krajobrazowe – przegląd dotychczasowych doświadczeń
11.00 – 12.00 – Katarzyna Barańska

 • Po co nam uchwały krajobrazowe? 
 • Trzy najważniejsze kwestie dotyczące uchwał krajobrazowych 
 • Dwa podstawowe problemy praktyczne 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na podstawie fałszywych dowodów lub w wyniku przestępstwa
12.00 – 12.30Alicja Kociemba

 • Podstawy wznowienia postępowania z art. 145 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego)
 • Orzeczenia sądu lub innego organu, stwierdzającego sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa
 • Dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe
 • Decyzja o warunkach zabudowy wydana w wyniku przestępstwa

Panel 3

Decyzje o warunkach zabudowy a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – problemy praktyczne
13.15 – 14.00Piotr Jarzyński

 • Decyzja WZ dla terenu objętego planem miejscowym
 • Skutki prawne złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, gdy dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trakcie postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – zawieszenie postępowania
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa

Doświadczenia i dobre praktyki z realizacji poszerzonych konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym
14.00 – 14.45Dagmara Bieńkowska 

 • Przykłady technik i doświadczenia z realizacji pogłębionych konsultacji społecznych na wczesnych etapach planowania przestrzennego (mpzp, suikzp) oraz w ramach procesów okołoinwestycyjnych
 • Współpraca na linii zleceniodawca-projektant-podmiot prowadzący konsultacje
 • Korzyści z dodatkowych (pozaustawowych) konsultacji społecznych
 • Rekomendacje pod kątem rozszerzenia działań partycypacyjnych w procesach planowania i zagospodarowania przestrzennego

Dostęp do drogi publicznej w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
14.45 – 15.30Aneta Fornalik

 • Drogi publiczne – czym są?
 • Dostęp faktyczny do drogi publicznej – ujęcie techniczne
 • Odpowiedni dostęp do drogi publicznej
 • Dostęp poprzez drogę wewnętrzną
 • Dostęp realny do drogi publicznej
 • Służebność drogowa
 • Najnowsze orzecznictwo

DZIEŃ 2

Panel 1

Przeznaczenie nieruchomości według decyzji o warunkach zabudowy – wybrane aspekty podatkowe
9.00 – 9.45Iwona Jacieczko

 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek leśny
 • Podatek rolny
 • Podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak skutecznie prowadzić konsultacje społeczne w dobie pandemii?  Dobre praktyki
9.45 – 10.30Łukasz Broniszewski

 • internetowe konsultacje aktów planowania przestrzennego
 • praktyczne przykłady metod prowadzenia konsultacji społecznych

Panel 2

Wyznaczanie obszaru analizowanego w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
11.00 – 11.45Lucyna Staniszewska

 • Analiza urbanistyczna a obszar analizowany 
 • Obszar analizowany
 • Front działki
 • Kształt obszaru analizowanego
 • Najnowsze orzecznictwo

Adaptacja do zmian klimatu a planowanie przestrzenne
11.45 – 12.30Grzegorz Chojnacki

 • Podstawowe pojęcia 
 • Planowanie przestrzenne w Polsce w kontekście dokumentów globalnych 
 • Planowanie przestrzenne w Polsce pod kątem mitygacji i adaptacji do zmian klimatu 
 • Przykłady dobrych praktyk w polskich dokumentach planistycznych 

Panel 3

Narzędzia internetowe w procedurze planistycznej 
13.15 – 14.00 – Jakub Makarewicz
 

 • możliwości realizacji komunikacji elektronicznej w procedurze planistycznej
 • rola infrastruktury danych przestrzennych
 • metody projektowania w oparciu o infrastrukturę danych przestrzennych

Praktyczne aspekty cyfryzacji procedury planistycznej
14.00 – 14.45dr Tomasz Giętkowski

 • przeprowadzanie konsultacji społecznych (dyskusje publiczne, geoankiety, zbieranie wniosków i uwag) poprzez internet
 • zarządzanie zbiorem danych GML (tworzenie i aktualizacja GML APP)
 • publikacja zbioru danych przestrzennych

Zasada proporcjonalności w planach zagospodarowania przestrzennego
14.45 – 15.30Lidia Blaszka

 • Źródło zasady proporcjonalności
 • Zasada proporcjonalności a treść uchwał mpzp
 • Praktyczne przykłady zastosowania zasady proporcjonalności w orzecznictwie

Prelegenci

Lidia Blaszka

Radca prawny, partner BLS Blaszka Loretański Stempski Łomżyński Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

dr Katarzyna Barańska

liderka zespołu Infrastruktura i Środowisko, Kochański & Partners

Piotr Jarzyński

Partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.

Grzegorz Chojnacki

Prezes zarządu w KANON sp. z o. o.

Aneta Fornalik

Adwokat w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło & Topolewski S.K.A.

Alicja Kociemba

Adwokat w Kancelaria Adwokacka Adwokat Alicja Kociemba

Iwona Jacieczko

Doradca Podatkowy w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło & Topolewski S.K.A.

Kacper Kamiński

Naczelnik wydziału Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Departament Planowania Przestrzennego. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Anna Michalik

Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Dagmara Bieńkowska

Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch. Ekspert w obszarze planowania i zarządzania strategicznego, konsultacji społecznych, partycypacji w planowaniu przestrzennym

Lucyna Staniszewska

Adwokat w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.

Łukasz Broniszewski

Prezes Fundacji Stabilo

Jakub Makarewicz

Członek Zarządu Geofabryka Sp. z o.o.

dr Tomasz Giętkowski

Członek Zarządu Geofabryka Sp. z o.o.

Rada programowa

Grzegorz Chojnacki

Jakub Szlachetko

Miejsce konferencji

 

 

 

Clickmeeting – platforma do webinariów i wideokonferencji 

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partner

Partner medialny

Partner merytoryczny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

2 dni

(cała konferencja)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

1 dzień

(do wyboru)

Cena: 599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału w konferencji
 • Magazyn MyCompany Polska

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów kwartalnika Prawo Budowlane obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2
   

  Sposób uczestnictwa

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl