VI Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania PrzestrzennegoTransmisja on-line na żywo

Platforma wideokonferencyjna Clickmeeting
19-20 maja 2022 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Reforma planowania przestrzennego- co nas czeka?

9.00 – 9.45 – Joanna Maj

Błędy w miejscowych planach zagospodarowania – jak sobie z nimi poradzić?

9.45 – 10.30 – Konrad Dyda

 • Najczęściej pojawiające się błędy w miejscowych planach zagospodarowania
 • Negatywne skutki dla inwestorów – jak je minimalizować
 • Wykładnia miejscowego planu – najważniejsze zasady
 • skutki uchwalenia planu dla wydanej wcześniej decyzji WZ

Panel 2

Lex deweloper – doświadczenia i planowane zmiany

11.00 – 11.45 – Konrad Młynkiewicz

Cyfryzacja planowania przestrzennego – aspekty prawne i techniczne

11.45 – 12.30 – Jakub Makarewicz

Panel 3

Miejscowy plan rewitalizacji. Niepotrzebne narzędzie czy niewykorzystany potencjał?

13.15 – 13.30 – Jakub  Szlachetko

Stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

14.00 – 14.45 – Piotr Jarzyński

 • Stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie nadzorczym
 • Stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie skargi do sądu administracyjnego
 • Skutki stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

DZIEŃ 2

Panel 1

8 najważniejszych orzeczeń wpływających na kształt decyzji o warunkach zabudowy

9.00 – 9.45 –  Katarzyna Chruślińska, Małgorzata Kuplińska

Odszkodowania planistyczne

9.45 – 10.30 – Lucyna Staniszewska

Panel 2

Ochrona gruntów w procesie inwestycyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przeznaczenia gruntów leśnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

11.00 – 11.45 – Bartosz Budych

 • Zagadnienia wstępne w procedurze zmiany przeznaczenia gruntów leśnych
 • Analiza wybranych przypadków
 • Wnioski końcowe

Tworzenie Strategii Rozwoju Gminy w aspektach: modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej i szerokich konsultacji społecznych

11.45 – 12.30 – Łukasz Broniszewski, Katarzyna Podlaska

Panel 3

Drogi wewnętrzne w planie zagospodarowania przestrzennego

14.00 – 14.45 – Lidia Blaszka

Due diligence, planowanie przestrzenne a wybór nieruchomości i przygotowanie inwestycji

14.45 – 15.30-  Grzegorz Chojnacki

Prelegenci

Konrad Młynkiewicz

Radca prawny , Due dilligence Nieruchomości, proces inwestycyjny, NSA

Piotr Jarzyński

Partner w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.

Grzegorz Chojnacki

Architekt, urbanista

Lidia Blaszka

Lidia Blaszka , Radca prawny.

Jakub Szlachetko

adwokat, dyrektor zarządzający w ``SZLACHETKO prawnicy&urbaniści`` , Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim

Katarzyna Barańska

Attorney-at-law (radca prawny), Infrastructure & Environment

Lucyna Staniszewska

Adwokat w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.

Łukasz Broniszewski

Prezes Fundacji Stabilo

Jakub Makarewicz

Członek Zarządu Geofabryka Sp. z o.o.

Mateusz Stawski

Adwokat. Stawski Adwokaci. Prawo nieruchomości i prawo budowlane

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partner

Partner medialny

Partner merytoryczny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

2 dni

(cała konferencja)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

1 dzień

(do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału w konferencji
 • Magazyn MyCompany Polska

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów kwartalnika Prawo Budowlane obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.: 531 671 326)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl