III Polski Kongres Prawa Planowania i Zagospodarowania PrzestrzennegoTransmisja online na żywo

25-27 listopada 2020 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Praktyka stosowania specustawy mieszkaniowej po 2 latach od jej wejścia w życie
9.00 – 9.45 – Konrad Młynkiewicz

 • Najczęstsze problemy i błędy
 • Omówienie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

Opiniowanie o zgodności z planem miejscowym w ramach postępowania o zezwolenie na zbieranie odpadów
9.45 – 10.30 – Krzysztof Kwaśniewicz

Panel 2

Skutki finansowe uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
11.15 – 12.30 – Joanna Dziedzic-Bukowska

 • Roszczenie o wykup nieruchomości lub jej części
 • Najnowsze orzecznictwo sądowe

Panel 3

Dostęp do drogi publicznej w planowaniu przestrzennym
13.15 – 14.00 – Dominik Sypniewski

 • Dostęp bezpośredni
 • Droga wewnętrzna
 • Odpowiednia służebność
 • Umowy drogowe

DZIEŃ 2

 

Część 1

Formy udziału społeczeństwa w uchwalaniu regulacji planistycznych
9.45 – 10.30 – Aleksander Moroz

Część 2

Problematyka ochrony gruntów rolnych w planowaniu przestrzennym
11.00 – 11.30 – Filip Sokołowski

 • zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze
 • droga przez mękę czy wolna amerykanka?
 • ochrona gruntów rolnych a decyzje o warunkach zabudowy
 • ograniczenia w sprzedaży gruntów rolnych – czy coś się zmieniło?
 • rozwój fotowoltaiki a ochrona gruntów rolnych

Obniżenie lub wzrost wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
11.30 – 12.30 – adw. dr Lucyna Staniszewska

Część 3

Rola gminnych i miejskich komisji urbanistyczno-architektonicznych w planowaniu na poziomie lokalnym
13.15 – 14.00 – urbanista arch. Grzegorz Chojnacki

Uchwały krajobrazowe w praktyce – najczęstsze błędy i problemy
14.00 – 14.45 – Prof. Sławomir Pawłowski

DZIEŃ 3

Wykłady i dyskusja

Część 1

Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
9.00 – 09.45 – urbanista arch. Grzegorz Chojnacki

Podstawy stwierdzenie nieważności aktów planistycznych 
9.45 – 10.30 – adw. dr Lucyna Staniszewska

 • właściwość organu
 • tryb
 • zasady

Część 2

Decyzje o warunkach zabudowy – najczęstsze błędy inwestorów i organów
11:00 –11.45 – Adw. Aleksander Grabecki

Linie zabudowy w planowaniu przestrzennym
11.45 – 12.30 – apl. radc. Aleksander Moroz

 • Zasady
 • Najczęstsze błędy
 • Najnowsze orzecznictwo

Część 3

Uzasadnienie do projektu planu miejscowego
13.15 – 14.00 – Tatiana Tymosiewicz

 • Tryb
 • Zasady
 • Rola oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych

Prelegenci

Krzysztof Kwaśniewicz

Kancelaria Casus Iuris

Konrad Młynkiewicz

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Wojciech Wagner

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

urbanista arch. Grzegorz Chojnacki

Pracownia urbanistyczna KANON

apl. radc. Aleksander Moroz

Aplikant radcowski w FILIPIAK BABICZ LEGAL SP.K.

Dominik Sypniewski

Partner w Góralski&Goss Legal

Lidia Dziurzyńska-Leipert

CMS

Aleksander Grabecki

CMS

Tatiana Tymosiewicz

radca ministra oraz ekspert w Ministerstwo Infrastruktury oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Filip Sokołowski

UrbanConsulting Filip Sokołowski

Joanna Dziedzic-Bukowska

Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska

Prof. Sławomir Pawłowski

Doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UAM

adw. dr Lucyna Staniszewska

Adwokat. Starszy prawnik w FILIPIAK BABICZ LEGAL SP.K.

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Dostęp do nagranej konferencji przez 7 dni po wydarzeniu!

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa

Partnerzy

Organizator

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Jak dbamy o bezpieczeństwo uczestników konferencji?

Obowiązkowe maseczki

Każdy z uczestników konferencji obowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta

Dystans między uczestnikami

Każdy uczestnik konferencji będzie siedział przy osobnym stole, oddalonym o min. 2 m. od innych uczestników.

Środki dezynfekujące

Przed salą każdy uczestnik obowiązkowo musi dezynfekować ręce.

Catering i przerwy kawowe

Ośrodek w którym organizowana jest konferencja serwuje catering z zachowaniem wszelkich norm higieny i bezpieczeństwa

Zgłoszenia

Udział osobisty w konferencji

Cała konferencja

(3 dni)

Cena: 1199 zł + VAT

(1 474,77 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

2 dni konferencji

(do wyboru)

Cena: 999 zł + VAT

(1228,77 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

1 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

Transmisja online

Cała konferencja (3 dni)

Cena: 899 zł + VAT

(1 105,77 zł brutto)

Taniej o 369 zł !

2 dni (do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

Taniej o 246 zł !

1 dzień (do wyboru)

Cena: 599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

Taniej o 123 zł !

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów kwartalnika Prawo Budowlane obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Sposób uczestnictwa

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl