II Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych w Sektorze Publicznym

Ochrona danych osobowych w z perspektywy sektora publicznego


Konferencja stacjonarna + transmisja online na żywo

Warszawa | 4-6 listopada 2020 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Szkolenia video | Nagrania z konferencji online | Ucz się nie wychodząc z domu! >>>

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Klauzule informacyjne w sektorze publicznym – jak je przygotować i przekazać
9.00 – 10.00 – Aleksandra Piotrowska

Wyznaczenie, status i zadania Inspektora Ochrony Danych
10.00 – 10.30 – Witold Chomiczewski

Panel 2

Monitoring a ochrona danych osobowych
11.00- 12.30 Marcin Serafin

Panel 3

Utrzymanie zgodności z RODO w jednostkach sektora publicznego – przegląd Systemu Ochrony Danych Osobowych
13.15- 14.00 – Konrad Gałaj-Emiliańczyk

 • okresowe audyty zgodności z RODO,
 • okresowe przeprowadzanie analizy ryzyka,
 • ocena działania domyślnej ochrony danych,
 • doskonalenie systemu ochrony danych osobowych.

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w sektorze publicznym – porównanie zadań i uprawnień organów nadzorczych
14.00 – 15.00 – Piotr Liwszic

DZIEŃ 2

Panel nr 1

Jak samodzielnie przeprowadzić weryfikację zgodności z RODO w sektorze publicznym?
9.00- 9.45 – Damian Gąska

Podejście oparte na ryzyku w sektorze publicznym
9.45- 10.30 – Dominik Lubasz

 • Analiza ryzyka jako podstawa zapewnienia zgodności z RODO
 • Obowiązki administratora oparta na analizie ryzyka
 • Wykonanie analizy ryzyka a RCP

Panel 2

Prawa osób, których dane dotyczą na przykładzie urzędu – praktyczne problemy
11.00- 12.30

Panel 3

Zamówienia publiczne po 1 stycznia 2021 r. według nowej ustawy Pzp a ochrona danych osobowych
13.15- 14.00

COVID-19 a ochrona danych osobowych – konsekwencje praktyczne
14.00- 15.00 – Mateusz Jakubik

DZIEŃ 3

Panel 1

Warunki ponownego wykorzystywania danych osobowych będących informacją sektora publicznego – wprowadzenie przez podmiot zobowiązany ze sfery publicznej  cywilnoprawnych mechanizmów ochrony danych osobowych na podstawie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
9.00- 9.45 – Grzegorz Sibiga

Konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Schrems II
9.45- 10.30

Panel 2

Najciekawsze wnioski dla sektora publicznego wypływające z praktyki europejskich organów kontroli 
11.00- 12.30

Panel 3

Kontrola Prezesa UODO – przygotowanie, przebieg i praktyka
13.15- 14.00

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w sektorze publicznym
14.00- 15.00 – Grzegorz Procajło

Prelegenci

Witold Chomiczewski

Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

Dominik Lubasz

Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Bureau Veritas Polska sp. z o.o

Piotr Liwszic

ODO 24

Marcin Serafin

Maruta

Damian Gąska

ODO 24

Grzegorz Procajło

St. Spec. Ds. Ochrony danych osobowych Tauron Polska Energia

Aleksandra Piotrowska-Marzęta

Adwokat, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych i wybranych dziedzin prawa nowych technologii

dr hab. Grzegorz Sibiga

adwokat, partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Mateusz Jakubik

Specjalista ds. Ochrony danych osobowych w Tauron Polska Energia

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Dostęp do nagranej konferencji przez 7 dni po wydarzeniu!

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział stacjonarny

3 dni konferencji

(Całe wydarzenie)

Cena: 1299 zł + VAT

(1597,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

Cena: 1099 zł + VAT

(1351,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

Udział online

3 dni konferencji

(Całe wydarzenie)

Cena: 999 zł + VAT

(1228,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

Cena: 899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Magazyn ODO” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Dzień 1Dzień 2Dzień 3
 
Dzień 1Dzień 2Dzień 3
 

Sposób uczestnictwa

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email

Dodatkowe uwagi:

Źródło informacji o konferencji:
Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

Oświadczenia:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.