Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne w obliczu nowej ustawy Pzp


Transmisja online na żywo
1-3 grudnia 2020
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
9.00 – 9.45 – Irena Skubiszak-Kalinowska

 • Rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Ogłoszenia
 • Ustalenie niektórych warunków zamówienia
 • Przedmiotowe środki dowodowe

Opis przedmiotu zamówienia według nowej ustawy Pzp
9.45 – 10.30 – Dariusz Ziembiński / Marek Tomasik

 • Opis zamówień na usług i dostawy
 • Opis zamówień na roboty budowlane

Panel 2

Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
11.00-12.00 – Michał Bala

 • Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Udostępnienie zasobów
 • Podmiotowe środki dowodowe

Elektronizacja zamówień publicznych pod rządami nowej ustawy Pzp
12.00 – 12.30 – Piotr Kaliński, Magdalena Szmalec

 • Co się zmienia?
 • Perspektywa wykonawcy i zamawiającego

Panel 3

Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp
13.15 – 14.15 – Piotr Mazuro

 • Składanie ofert
 • Otwarcie ofert
 • Ocena ofert
 • Wybór najkorzystniejszej oferty

Ugoda i pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp
14.15 – 15.00 – dr hab. Paweł Nowicki

DZIEŃ 2

Część 1

Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp
09:00 – 10:30 – Jarosław Jerzykowski

Część 2

Przetarg ograniczony według nowej ustawy Pzp 
11.00 – 11.45 – Mateusz Brzeziński

Zamówienia z wolnej ręki według nowej ustawy Pzp 
11.45 – 12.30 – Mateusz Brzeziński

Część 3

Analiza potrzeb i wymagań według nowej ustawy Pzp
13.15 – 13.45 – Sebastian Pietrzyk

Konsorcjum, podwykonawstwo i poleganie na potencjale podmiotów trzecich w nowej ustawie PZP
13.45 – 15.00 – Kamila Mizeracka

DZIEŃ 3

Część 1

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
9.00 – 10.30 – Marcin Boczek

 • Zakres zastosowania
 • Ogłoszenia
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • Tryb podstawowy
 • Wybór najkorzystniejszej oferty

Część 2

Przetarg nieograniczony według nowej ustawy Pzp
11:00 – 12.30 – Anna Jawor

 • Różnice względem obecnych regulacji
 • Przebieg procedury
 • Perspektywa zamawiającego i wykonawcy
 • Potencjane problemy

Część 3

Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp
13.15 – 14.45 – Agnieszka Zaborowska

 • Odwołanie do KIO
 • Skarga do sądu

Prelegenci

Piotr Kaliński

Marketplanet

Magdalena Szmalec

Marketplanet

Jarosław Jerzykowski

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Marcin Boczek

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy.

Piotr Mazuro

Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro

Kamila Mizeracka

Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy, Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych

Agnieszka Zaborowska

Kancelaria Adwokacka Zaborowska

Anna Jawor

Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska

Irena Skubiszak-Kalinowska

Kancelaria Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska

Michał Bala

radca prawny, Eversheds Sutherland Wierzbowski

dr hab. Paweł Nowicki

radca prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni

Dariusz Ziembiński

Kancelaria Dariusz Ziembiński & Partnerzy

Marek Tomasik

Kancelaria Dariusz Ziembiński & Partnerzy

Mateusz Brzeziński

Partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Sebastian Pietrzyk

act BSWW tax & legal

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Dostęp do nagranej konferencji przez 7 dni po wydarzeniu!

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partnerzy merytoryczni

Partner technologiczny:

Partner instytucjonalny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Jak dbamy o bezpieczeństwo uczestników konferencji?

Obowiązkowe maseczki

Każdy z uczestników konferencji obowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta

Dystans między uczestnikami

Każdy uczestnik konferencji będzie siedział przy osobnym stole, oddalonym o min. 2 m. od innych uczestników.

Środki dezynfekujące

Przed salą każdy uczestnik obowiązkowo musi dezynfekować ręce.

Catering i przerwy kawowe

Ośrodek w którym organizowana jest konferencja serwuje catering z zachowaniem wszelkich norm higieny i bezpieczeństwa

Zgłoszenia

Udział stacjonarny

3 dni konferencji

(Całe wydarzenie)

Cena: 1299 zł + VAT

(1597,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

Cena: 1099 zł + VAT

(1351,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

Udział on-line

3 dni konferencji

(Całe wydarzenie)

Cena: 999 zł + VAT

(1228,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

Cena: 899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Sposób uczestnictwa

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl