Szkolenie on-line

Nowe Prawo Zamówień Publicznych dla Zamawiających

19 maja 2021 r.

Do szkolenia zostało:

Program

Część 1

I. Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne

 • Zmiany w specyfikacji warunków zamówienia
 • Zmiany w opisie przedmiotu zamówienia
 • Przedmiotowe środki dowodowe – termin składania, nowe reguły ich uzupełniania
 • Warunki udziału w postępowaniu

Panel 2

II. Czynności podejmowane w toku postępowania

 • Składanie ofert, forma oferty
 • Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i uzupełnienia
 • Podmiotowe środki dowodowe – forma i reguły składania, uzupełniania i wyjaśniania
 • Otwarcie ofert oraz upublicznienie informacji po otwarciu ofert
 • Termin związania ofertą, reguły przedłużania i możliwości wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą
 • Wadium – obowiązek żądania czy uprawnienie, wysokość, formy i reguły zwrotu wadium
 • Badanie i ocena ofert, wezwanie do wyjaśnień, poprawa omyłek w ofercie, wezwanie do rażąco niskiej ceny
 • Przesłanki odrzucenia oferty
 • Unieważnienie postępowania
 • Etapy postępowania w przetargu nieograniczonym
 • Wezwania jakie może kierować zamawiający do wykonawcy
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, omówienie każdego z wariantów.

Panel 3

III. Umowy o zamówienie publiczne – omówienie zmian

IV. Środki ochrony prawnej – omówienie zmian

IV. Dokumentowanie postępowania 

 • Raport z realizacji zamówienia – nowy obowiązek zamawiającego
 • Protokół postępowania o zamówienie publiczne
 • Postać elektroniczna czy papierowa – jak sporządzić i przechowywać

Trener

Michał Szczodry

Radca prawny, of-counsel w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners. Absolwent prawa Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.. W swojej praktyce zawodowej skupia się  na prawie zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji zamawiających i wykonawców przed KIO i Sądami Okręgowymi. Uczestniczył w postępowaniach przetargowych min. na budowę Szpitala Południowego w Warszawie, ochronę na Stadionie Narodowym, odbioru i zagospodarowania odpadów, budowy i utrzymania dróg a także przewozu osób. Pomaga zamawiającym w sporządzaniu dokumentacji przetargowej i prowadzeniu procesu udzielenia zamówień publicznych. Posiada bogatą praktykę zawodową w obsłudze przedsiębiorców zwłaszcza tych których główmy źródłem przychodu są publiczne przetargi. Ukończył aplikacje radcowską jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu on-line?

Doskonała jakoś obrazu (full HD)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Możliwość dyskusji z trenerem na chacie

Ucz się bezpiecznie z domu lub biura

Partnerzy

Partnerzy szkolenia

Wspieramy

Opinie o naszych wydarzeniach:

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Zaufali nam:

Ocena naszych wydarzeń w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zgłoszenia

Cena: 349 zł + VAT

(429,27‬ zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Szkoleniu oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działające pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Zgody nie są obligatoryjne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl