VI Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Prawo zamówień publicznych z perspektywy sektora prywatnego

Konferencja on-line
16-18 marca 2022 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy z powodu zmiany cen lub kosztów

9.00 – 9.45 – Lidia Piotr-Krajecka

Jak prawidłowo wyjaśnić sposób obliczenia ceny oferty – czyli jak unikać zarzutu zaoferowania rażąco niskiej ceny. Studium przypadków analiza orzecznictwa

9.45 – 10.30 – Paulina Sawicka

Panel 2

Tajemnica przedsiębiorstwa – nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej

11.00 – 11.45 – Mateusz Pająk

Korzystanie ze środków ochrony prawnej przez wykonawcę w praktyce

11.45 – 12.30 – Sebastian Pietrzyk

Panel 3

Umowa o zamówienie publiczne z perspektywy wykonawcy – na co zwrócić uwagę?

13.15 – 14.00 – Piotr Nowak

 • analiza umów stanowiących część SWZ
 • prawa i obowiązki wykonawcy
 • środki ochrony prawnej;
 • podsumowanie roku działania nowej ustawy Pzp

Czy da się „żyć” z zamówień publicznych?

14.45 – 15.30 – Dariusz Koba

DZIEŃ 2

Część 1

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich w zamówieniach publicznych – najnowsze orzecznictwo, dobre praktyki i najczęstsze błędy

9.00 – 9.45 – Piotr Mazuro

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych – najnowsze orzecznictwo, dobre praktyki i najczęstsze błędy

9.45 – 10.30 – Mateusz Brzeziński

Część 2

Konsorcjum wykonawców – najnowsze orzecznictwo, dobre praktyki i najczęstsze błędy

11.00 – 11.45 – Katarzyna Wyzgal

 • Podział zadań w ramach konsorcjum a sumowanie doświadczenia
 • Prawidłowe umocowanie do reprezentowania konsorcjum wykonawców
 • Czy są możliwe zmiany składu konsorcjum?

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych

11.45 – 12.30 – Karolina Posadzy-Trocińska

Część 3

Procedura uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów i ofert w nowej ustawie Pzp – wybrane zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje

13.15 – 14.00 – Aneta Szepietowska

Zmiana umowy o zamówienie publiczne – warunki, zasady, błędy

14.00 – 14.45 – Marcelina Daszkiewicz

Klauzule abuzywne w umowach o zamówienie publiczne

14.45 – 15.30 – Martyna Lubieniecka

DZIEŃ 3

Część 1

Podstawy wykluczenia wykonawców – najważniejsze zagadnienia praktyczne

9.00 – 9.45 – Joanna Hołowińska

Kary umowne w zamówieniach publicznych

9.45 – 10.30   Magdalena Dzido

Część 2

Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych – zasady, błędy i dobre praktyki z perspektywy wykonawców 

11.00 – 11.45 – Piotr Schmidt

Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych a ryzyko wykluczenia z postępowania

11.45 -12.30 – Justyna Starek

Część 3

Samooczyszczenie wykonawcy – zagadnienia praktyczne

13.15 – 14.00 – Piotr Nepelski

Warunki udziału w postępowaniu – zasady, błędy i dobre praktyki z perspektywy wykonawców

14.00 – 14.45 – Wojciech Piórkowski

Sytuacje, w których wykonawcę  nie chronią środki ochrony prawnej – kwestie praktyczne

14.45 – 15.30 – Adam Głocki

Prelegenci

Paulina Sawicka

Associate, DWF Poland Jamka sp.k.

Lidia Piotr-Krajecka

Radca prawny, biegły sądowy, doradca z zakresu zamówień publicznych.

Mateusz Pająk

Radca prawny, Kancelaria Ziembiński & Partnerzy

Sebastian Pietrzyk

Adwokat

Dariusz Koba

Koba Consulting Group

Piotr Dominik Nowak

radca prawny, wykładowca akademicki

Piotr Mazuro

Partner zarządzający w Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k.

Justyna Starek

Prawnik, doktorantka prawa Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Katarzyna Wyzgal

Adwokat, Krynicki, Dajczer, Kamiński, Heromiński

Karolina Posadzy-Trocińska

Adwokat, Krynicki, Dajczer, Kamiński, Heromiński Spółka Partnerska Radców Prawnych

Aneta Szepietowska

Radca prawny, Krynicki, Dajczer, Kamiński, Heromiński Spółka Partnerska Radców Prawnych

Marcelina Daszkiewicz

Adwokat, starszy prawnik w BSWW act legal & tax

Piotr Schmidt

Prezes Zarządu w Prudens PDP

Wojciech Piórkowski

radca prawny, wspólnik kierujący departamentem prawa zamówień publicznych w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski S.K.A., autor publikacji, trener oraz wykładowca akademicki

Adam Głocki

Radca prawny, FUJIFILM Europe GmbH

Magdalena Dzido

Adwokat, Kancelaria Adwokacka Zaborowska

Martyna Lubieniecka

Radca prawny, Skanska S.A.

Piotr Nepelski

Radca prawny, Senior Associate Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Joanna Hołowińska

Adwokat, partner, CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Organizator

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam:

Zgłoszenia

Udział online

3 dni konferencji

(cała konferencja)

Cena: 999 zł + VAT

(1 228,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

Cena: 899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl