VII Polski Kongres
Wykonawców Zamówień Publicznych

Prawo zamówień publicznych okiem praktyków i prawników

8-10 marca 2023 r. (Warszawa)
26-28 kwietnia 2022 r. (on-line)
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle praktyki zamawiających i najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

9.00 – 9.45 – Mateusz Brzeziński

Pozacenowe kryteria wyboru oferty – kwestie praktyczne dla wykonawców

9.45 – 10.30 – Żaklina Ossowska

Panel 2

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na decyzje i zaniechania zamawiającego

11.00 – 11.45 – Kamila Mizeracka

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – co czeka nas w przyszłości?

11.45 – 12.30 – ekspert Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Panel 3

Umowa o zamówienie publiczne z perspektywy wykonawcy – na co zwrócić uwagę?

13.15 – 14.00 – Sebastian Pietrzyk

Wyjaśnianie dokumentacji przetargowej – jakie instrumenty posiada wykonawca?

14.00 – 14.45 – Tomasz Krzyżanowski

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – praktyka i najczęstsze błędy

14.45 – 15.30 – Michał Bala, Weronika Jędrzejewska

DZIEŃ 2

Część 1

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich w zamówieniach publicznych – najnowsze orzecznictwo, dobre praktyki i najczęstsze błędy

9.00 – 9.45 – Michał Bagłaj

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawców zamówień publicznych

9.45 – 10.30 – Dariusz Koba

Część 2

Konsorcjum wykonawców – najnowsze orzecznictwo, dobre praktyki i najczęstsze błędy

11.00 – 11.45 – Robert Siwik

 • Podział zadań w ramach konsorcjum a sumowanie doświadczenia
 • Prawidłowe umocowanie do reprezentowania konsorcjum wykonawców
 • Czy są możliwe zmiany składu konsorcjum?

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych

11.45 – 12.30 – Michał Szczęsny

Część 3

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych – najnowsze orzecznictwo, dobre praktyki i najczęstsze błędy

13.15 – 14.00 – Sylwia Zielezińska

Zmiana umowy o zamówienie publiczne – warunki, zasady, błędy

14.00 – 14.45 – Andrzej Czerniak

Klauzule abuzywne w umowach o zamówienie publiczne

14.45 – 15.30 – Justyna Starek

DZIEŃ 3

Część 1

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych

9.00 – 9.45 – Wojciech Kaliński

Kary umowne w zamówieniach publicznych

9.45 – 10.30 – Tadeusz Lewandowski

Część 2

Zasady składania ofert elektronicznie

11.00 – 11.45

 • forma elektroniczna,
 • postać elektroniczna,
 • podpisy,
 • formaty plików
 • błędy i kontrowersje

Możliwości wykonawcy wpływania na postępowanie przetargowe

11.45 -12.30 – Marta Ewiak – Kawecka

 • zadawanie pytań do SWZ,
 • wnioski o zmianę SWZ,
 • informacje do Zamawiającego,
 • wnioski o kontrole,
 • inne.

Część 3

Samooczyszczenie wykonawcy – zagadnienia praktyczne

13.15 – 14.00 – Bartłomiej Ziółkowski

Warunki udziału w postępowaniu – zasady, błędy i dobre praktyki z perspektywy wykonawców

14.00 – 14.45 – Konrad Różowicz

Podstawy wykluczenia wykonawców – najważniejsze zagadnienia praktyczne

14.45 – 15.30- Andrzej Łukaszewicz

Prelegenci

Mateusz Brzeziński

Partner w kancelarii JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert prawa zamówień publicznych

Sebastian Pietrzyk

Adwokat

Bartłomiej Ziółkowski

Siedlecki Kancelaria Prawna

Dariusz Koba

Koba Consulting Group

Michał Szczęsny

Radca prawny, Sadkowski i Wspólnicy

Marta Ewiak – Kawecka

Adwokat w KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki

Justyna Starek

Ekspert prawa zamówień publicznych

Tadeusz Lewandowski

Kancelaria Lewandowski i Wspólnicy

Kamila Mizeracka

Ekspert prawa zamówień publicznych

Żaklina Ossowska

Radca prawny, Kancelaria Dariusz Ziembiński & Partnerzy KZP

Tomasz Krzyżanowski

Radca prawny w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

dr Wojciech Kaliński

Partner w Barta&Kaliński

Michał Bala

Senior Associate, Eversheds Sutherland

Weronika Jędrzejewska

Associate, Eversheds Sutherland

Robert Siwik

Kancelaria Radcy Prawnego Dr Robert Siwik

Michał Bagłaj

Partner w SSW Pragmatic Solutions

Sylwia Zielezińska

Wspólnik w Rö

Andrzej Czerniak

Partner w Kancelaria Radców Prawnych Czerniak Hemerling spółka partnerska

Konrad Różowicz

Prawnik

Edycja on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Edycja stacjonarna

Atlas Tower

Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

Organizator

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam:

Zgłoszenia

Udział w edycji stacjonarnej (Warszawa)

3 dni konferencji

(cała konferencja)

Cena: 999 zł + VAT

(1 228,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

Cena: 899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

Udział w edycji online

3 dni konferencji

(cała konferencja)

Cena: 899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

2 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

1 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Sposób uczestnictwa

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl