VIII Polski Kongres
Wykonawców Zamówień Publicznych

Prawo zamówień publicznych okiem praktyków i prawników


11-13 marca 2024 r. (on-line)
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:
[ujicountdown id="Kongres" expire="2024/03/11 09:30" hide="false" url="" subscr="" recurring="" rectype="second" repeats=""]

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle praktyki

9.30 – 10.15   – Mateusz Brzeziński

Rażąco niska cena w ofercie

10.15 – 11.00 – Konrad Różowicz

Błędy i naruszenia zamawiających w dokumentacji postępowania, czyli co warto sprawdzić zaraz po publikacji postępowania?

11.00 – 11.45 – Kalikst Nagel

Błędy w przedmiotowych środkach dowodowych i ich uzupełnianie

11.45 – 12.30 – Hubert Wiśniewski

Panel 2

Umowa o zamówienie publiczne z perspektywy wykonawcy – na co zwrócić uwagę?

13.15 – 14.15 – dr Piotr Brzeziński

Kryteria oceny oferty – najczęstsze błędy wykonawców i zamawiających

14.15 – 15.00 – Rita Świętek

DZIEŃ 2

Część 1

Zamówienia z wolnej ręki – praktyka i najnowsze orzecznictwo

9.30 – 10.30 – Karolina Kacprzak

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawców zamówień publicznych

10.30 – 11.30 – Sylwia Zielezińska

Konsorcjum wykonawców – najnowsze orzecznictwo, dobre praktyki i najczęstsze błędy

11.30 – 12.30 – Marta Owczarczyk

Część 2

Kary umowne w zamówieniach publicznych

13.00 – 13.45 – Tadeusz Lewandowski

Analiza ofert konkurencji w praktyce

13.45 – 14.30 – Sebastian Pietrzyk

DZIEŃ 3

Część 1

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich w zamówieniach publicznych – najnowsze orzecznictwo, dobre praktyki i najczęstsze błędy

9.30 – 10.15 – Andrzej Łukaszewicz

Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych – najnowsze orzecznictwo, dobre praktyki i najczęstsze błędy

10.15 – 11.00 – Piotr Mazuro

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

11.00 – 11.45 – Żaklina Ossowska

Możliwości wykonawcy wpływania na postępowanie przetargowe

11.45 -12.30 – Agnieszka Hencner-Chmiel

Część 2

Podstawy wykluczenia wykonawców – najważniejsze zagadnienia praktyczne

13.00 – 13.40 – Mateusz Brzeziński

Opis przedmiotu zamówienia – najczęstsze błędy wykonawców przy składaniu ofert

13.40 – 14.15 – Mateusz Brzeziński

Warunki udziału w postępowaniu – zasady, błędy i dobre praktyki z perspektywy wykonawców

14.15 – 15.00 – Piotr Jać

Prelegenci

Piotr Brzeziński

Counsel w Gide Loyrette Nouel

Konrad Różowicz

Partner w kancelarii Ziemski & Partnerzy

Mateusz Brzeziński

Partner w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Marta Owczarczyk

Sadkowski i Wspólnicy

Żaklina Ossowska

Senior Associate w Greenberg Traurig

Andrzej Łukaszewicz

Trener i ekspert prawa zamówień publicznych

Sebastian Pietrzyk

Adwokat, ekspert prawa zamówień publicznych

Piotr Mazuro

Partner zarządzający w Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy

Agnieszka Hencner-Chmiel

Prawnik w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

Piotr Jać

TenderHut

Tadeusz Lewandowski

Wspólnik w kancelarii Lewandowski i Wspólnicy sp.k.

dr Kalikst Nagel

Radca prawny, KN Legal Expert

Piotr Kunicki

Radca prawny, KUNICKI LAW BUSINESS FIRM

Sylwia Zielezińska

Partner w Rö

Rita Świętek

Partner w GWLEX

Michał Szczęsny

Radca prawny w Sadkowski i Wspólnicy

Karolina Kacprzak

Associate w kancelarii Bird & Bird

Hubert Wiśniewski

Radca prawny, counsel w GESSEL

Edycja on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Organizator

Partnerzy

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy medialni

Partnerzy merytoryczni

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam:

Zgłoszenia

Udział w edycji online

3 dni konferencji

(cała konferencja)

Cena: 999 zł + VAT

(1 228,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

2 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 899 zł + VAT

(1 105,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

1 dzień konferencji

(do wyboru)

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
  • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl