Kongres Prawa Ochrony Środowiska


Bieżące problemy i wyzwania w stosowaniu regulacji ochrony środowiska w Polsce

Transmisja online na żywo

30 czerwca 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:
[ujicountdown id="Kongres" expire="2021/06/30 09:00" hide="false" url="" subscr="" recurring="" rectype="second" repeats=""]

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Compliance środowiskowy, czyli zarządzanie bezpieczeństwem w obszarze ochrony środowiska
9.00 – 10.00- Katarzyna Barańska

 • ryzyka i odpowiedzialność (karna, finansowa) w kwestiach odpowiedzialności środowiskowej
 • kluczowe dla biznesu tzw. zielone trendy
 • korzyści płynące z przygotowywania kilkuletnich strategii środowiskowych
 • cel i benefity płynące z pozyskania zielonych finansowań

Planowanie postępowań administracyjnych zmierzających do wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska
10.00 – 10.30 – Marta Banasiak

 • Charakterystyka środowiskowych postępowań administracyjnych.
 • Skutki braku przygotowania do wystąpienia z wnioskiem o wydanie określonej decyzji z zakresu ochrony środowiska.
 • „Mapowanie” postępowań środowiskowych – czym jest i czy ma sens?

Panel 2

Implementacja pakietu Circular Economy oraz dyrektywy Single-use plastic – obecny stan prac
11.00 – 11.45- Wojciech Szopiński

 • pakiet Circular Economy i jego implementacja
 • dyrektywa SUP (single-use plastic) i jej implementacja
 • inicjatywy obecne i planowane wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu.

Zmiana lasu na użytek rolny w kontekście uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych
11.45 – 12.30- Marek Geszprych

Panel 3

Ocena stopnia implementacji przepisów dotyczących inwentaryzacji przyrodniczej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw realizujących infrastrukturę strategiczną
13.15 – 14.00 – Artur Kawicki

Gospodarka odpadami w Polsce – najczęstsze problemy i wyzwania prawne
14.00 – 14.45 – Joanna Kostrzewska

 • Funkcjonowanie zakładów gospodarki odpadami w perspektywie ciągłych zmian legislacyjnych
 • Wzrost kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi – główne źródła problemu
 • Kontrole i kary w gospodarce odpadami środkiem do walki z „szarą strefą”

Prelegenci

dr Katarzyna Barańska

liderka zespołu Infrastruktura i Środowisko, Kochański & Partners

Marta Banasiak

Specjalista ds. ochrony środowiska - prawnik w Kancelarii Ochrony Środowiska

Wojciech Szopiński

Associate w Praktyce Prawa Ochrony Środowiska w kancelarii CMS

Marek Geszprych

Radca prawny w Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Artur Kawicki

Doktor Nauk o Ziemi, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji w PSG

Andrzej Dziura

Radca Prawny w Kancelarii ODJT

Joanna Kostrzewska

Partner w firmie Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partner

Wspieramy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST

BEZPŁATNY
(limit 200 osób)

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby zgłaszającej:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Adres email

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl