V Polski Kongres Prawa Ochrony Danych OsobowychKonferencja stacjonarna + transmisja online na żywo

Four Points by Sheraton | Warszawa
18-20 listopada 2020 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusje

Panel 1

Nowe zagrożenia w cyberprzestrzeni dla ochrony danych osobowych
9.00 – 09.45 – Ireneusz Piecuch

 • cyberbezpieczeństwo danych osobowych
 • nowe sposoby kradzieży danych osobowych
 • najczęstsze ataki i jak się przed nimi chronić

Zmiany organizacyjne w firmie i ich wpływ na obowiązki wynikające z RODO
9.45 – 10.30 – Dominik Lubasz

 • Zmiany organizacyjne a analiza ryzyka jako podstawy zapewnienia zgodności z RODO
 • Przemodelowanie procesów przetwarzania w związku z występowaniem czynników zewnętrznych.
 • Modyfikacja rejestru czynności przetwarzania

Panel 2

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej a ochrona danych osobowych
11.00 – 11.45 – Damian Karwala

 • Zmiany w zasadach prowadzenia marketingu bezpośredniego
 • Nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców komunikacji elektronicznej
 • Ochrona użytkowników końcowych
 • Przetwarzanie danych telekomunikacyjnych

Inspektor ochrony danych a system zarządzania zgodnością 
11.45 – 12.30 – Maciej Wlazło

 • zadania jednostki ds. zarządzania zgodnością (compliance) a ochrona danych osobowych
 • Compliance Oficer i struktura organizacyjna jednostki ds. zarządzania zgodnością
 • niezależność funkcji compliance a obowiązek zapewnienia braku konfliktu interesów przy wykonywaniu zadań IOD (sprawa Proximus)

Panel 3

Cookies a ochrona danych osobowych
13.15 – 13.45 – Piotr Liwszic

 • Uregulowania prawne
 • Stanowiska europejskich organów kontroli

Zapewnienie zgodności z RODO podczas pracy zdalnej – analiza dotychczasowych doświadczeń i problemów
13.45 – 14.15 – Małgorzata Brańska

„Złoty rekord klienta” we wszystkich systemach informatycznych a RODO
14.15 – 14.45 – Piotr Wojciechowski i Mateusz Jakubik

 • Czym jest ZRK?
 • Sposoby jego wykorzystania w organizacji
 • Zasada rozliczalności zgód
 • Obowiązek informacyjny – jak wykazać, który został spełniony

Czego nauczyła nas dotychczasowa aktywność UODO? Podsumowanie i wnioski praktyczne dla administratorów 
14.45 – 15.30 – Tomasz Osiej, dr Michał Czarnecki

DZIEŃ 2

Wykłady i dyskusje

Panel 1

Najnowsze kary za naruszenie RODO nałożone przez PUODO – błędy i wnioski
9.00 – 9.40 – Jan Byrski, Henryk Hoser

Nowoczesne formy marketingu internetowego a RODO. Czy da się to pogodzić
9.40 – 10.10 – Witold Chomiczewski

Audyt wewnętrzny wykonywany przez Inspektora Ochrony Danych – doświadczenia, dobre praktyki i błędy
10.10 – 10.40 – Piotr Kawczyński

 • Metodyka prowadzenia audytu przez IOD
 • Zakres audytu a zasada rozliczalności wynikająca z RODO
 • Przełożenie wyników audytu na działania korygujące i korekcyjne

Panel 2

Mechanizmy „data protection by design and default” w praktyce
11.10 – 11.55 – Tomasz Ochocki

 • cele stosowania mechanizmów DPbDD
 • implementacja zasad przetwarzania danych osobowych (art. 5 RODO) w ramach DPbDD
 • stosowanie domyślnej ochrony danych osobowych – zalecenia EROD
 • stosowanie ochrony danych osobowych w fazie projektowania – zalecenia EROD

Certyfikacja Inspektorów Ochrony Danych – potrzeby i możliwości
11.55 – 12.30 – Konrad Gałaj-Emiliańczyk

 • kursy i studia podyplomowe,
 • certyfikaty firm konsultingowych,
 • certyfikaty akredytowane przez PCA,
 • certyfikaty międzynarodowe.

Panel 3

COVID-19 a ochrona danych osobowych – największe wyzwania dla IOD podczas epidemii
13.15 – 13.45 – Anna Kobylańska

Monitoring a ochrona danych osobowych
13.45 – 14.30 – Marcin Serafin

Audyt dostawców wykonywany przez Inspektora Ochrony Danych – zagadnienia prawne i praktyczne
14.30 – 15.00 – Piotr Kawczyński

 • Wymagania prawne dla podmiotu przetwarzającego i dalszych podmiotów przetwarzających
 • Audyt łańcucha powierzeń:
  • Standardy wykorzystywane w audycie strony drugiej i trzeciej
  • Zakres audytu
  • Formy prowadzenia audytu
  • Okresowe oceny
  • Nadzór nad wdrażaniem działań poaudytowych

Przetwarzanie danych osobowych a przeciwdziałanie mobbingowi
15.00 – 15.45 – Aleksandra Piotrowska-Marzęta

 • organizacja procedury antymobbingowej
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach działań antymobbingowych
 • jak spełniać obowiązek informacyjny w ramach działań antymobbingowych

DZIEŃ 3

RODO w praktyce

Panel 1

Najciekawsze naruszenia i kary nałożone przez europejskie organy kontroli za naruszenie RODO
9.00 – 9.45 – Magdalena Kogut – Czarkowska

 • omówienie wybranych decyzji – czego możemy się nauczyć na błędach innych?
 • jakie trendy w działaniach organów są widoczne w innych krajach UE?
 • priorytety na przyszłość – jakie plany mają organy nadzorcze?

Konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Schrems II
9.45 – 10.30  – Arwid Mednis

Panel 2

Komunikat chmurowy KNF a ochrona danych osobowych
11.00 – 11.30 – Anna Dmochowska

 • rodzaje chmur obliczeniowych a spełnienie wymagań RODO
 • umowa z dostawcą usług chmury obliczeniowej
 • klasyfikacja danych osobowych w chmurze obliczeniowej

Współadministrowanie – jak pogodzić ogień z wodą?
11.30 – 12.00 – Izabela Kowalczyk-Pakuła

 • Co to jest współadministrowanie?
 • Przykłady współadministrowania w praktyce
 • Jak przygotować wspólne uzgodnienia?
 • Odpowiedzialność współadministratorów?

Techniczne i organizacyjne zabezpieczenie danych w firmie – dobre praktyki
12.00 – 12.30 – Michał Sztąberek

 • wymogi RODO w zakresie zabezpieczenia danych osobowych
 • obligatoryjne i fakultatywne środki organizacyjne
 • omówienie przykładowych (często stosowanych) środków technicznych
 • case study na przykładzie małej firmy

Panel 3

Polityki równościowe i raportowanie a ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
13.15 – 14.00 – dr Dominika Dörre-Kolasa

 • Jak zgodnie z RODO i KP prawidłowo przeciwdziałać dyskryminacji z uwagi na orientację seksualną
 • Okres retencji danych osób ubiegających się o zatrudnienie z perspektywy ciężaru dowodu w sprawie o odszkodowanie z tytułu naruszenia równego traktowania w zatrudnieniu
 • Zasada minimalizacji danych i ograniczenia przechowania a obowiązek pracodawcy przeciwdziałania dyskryminacji

Ponowne wykorzystanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający – między teorią a praktyką
14.00 – 14.45 – Sławomir Kowalski

Zróżnicowane konsekwencje dla administratora decyzji naprawczych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – od ostrzeżenia po nakaz
14.45 – 15.30 – Grzegorz Sibiga

Prelegenci

Anna Dmochowska

DMZ Kancelaria Prawna, Adwokat, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Audytor w obszarze spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Aleksandra Piotrowska-Marzęta

DMZ Kancelaria Prawna, Adwokat, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych i wybranych dziedzin prawa nowych technologii

Marcin Serafin

Maruta

Witold Chomiczewski

Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Bureau Veritas Polska sp. z o.o

Damian Karwala

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm

dr Dominika Dörre-Kolasa

Radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski

Piotr Liwszic

ODO24

Dominik Lubasz

Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

Arwid Mednis

KOBYLAŃSKA LEWOSZEWSKI MEDNIS

Jan Byrski

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Henryk Hoser

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Maciej Wlazło

Ekspert ochrony danych osobowych

Tomasz Ochocki

ODO 24

Magdalena Kogut-Czarkowska

Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy

Irek Piecuch

Senior Partner, DGTL

Anna Kobylańska

Kobylańska Lewoszewski Mednis Law Firm

Izabela Kowalczuk-Pakuła

Bird & Bird

dr hab. Grzegorz Sibiga

adwokat, partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Mateusz Jakubik

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych w Tauron Polska Energia

Piotr Wojciechowski

Kierownik zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych w Tauron Polska Energia

Tomasz Osiej

Radca prawny, Partner zarządzający w OSIEJ i Partnerzy Kancelaria Prawna

dr Michał Czarnecki

Doktor nauk prawnych, Partner w OSIEJ i Partnerzy Kancelaria Prawna

Tomasz Ochocki

Kierownik zespołu merytorycznego w ODO 24

Piotr Kawczyński

Dyrektor Zarządzający FORSAFE Sp. z o.o. / Inspektor Ochrony Danych / CDPSE, LA 27001, IA 27701, MCTS, MCP

Michał Sztąberek

Ekspert ochrony danych, Prawnik, Prezes Zarządu w iSecure

Sławomir Kowalski

Partner w kancelarii Maruta Wachta

Małgorzata Brańska

Inspektor Ochrony Danych w Randstad Polska

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów
ul. Suwak 7b, 02-676 Warszawa

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjny Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a (wspólne wejście z Urzędem Zamówień Publicznych). Po wejściu do budynku należy kierować się w prawą stronę, gdzie znajduje się Recepcja Centrum oraz rejestracja uczestników konferencji.

Parking:

Kompleks Adgar dysponuje trzypoziomowym parkingiem podziemnym na ponad 600 miejsc. Po zwalidowaniu biletu parkingowego przez uczestnika konferencji w Recepcji Centrum, koszt parkingu wynosi 2 pln/h.

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakoś obrazu (full HD)

Możliwość zadawania na żywo pytań (chat)

Dostęp do nagranej konferencji przez 7 dni po wydarzeniu!

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy merytoryczni

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Jak dbamy o bezpieczeństwo uczestników konferencji?

Obowiązkowe maseczki

Każdy z uczestników konferencji obowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta

Dystans między uczestnikami

Każdy uczestnik konferencji będzie siedział przy osobnym stole, oddalonym o min. 2 m. od innych uczestników.

Środki dezynfekujące

Przed salą każdy uczestnik obowiązkowo musi dezynfekować ręce.

Catering i przerwy kawowe

Ośrodek w którym organizowana jest konferencja serwuje catering z zachowaniem wszelkich norm higieny i bezpieczeństwa

Zgłoszenia

Udział stacjonarny

3 dni konferencji

(całe wydarzenie)

1299 zł + VAT

(1 597,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

1099 zł + VAT

(1 351,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

799 zł + VAT

(982,77‬ zł brutto)

Udział online

3 dni konferencji

(całe wydarzenie)

999 zł + VAT

(1 228,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Magazyn ODO” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Wybór dni

Dzień 1Dzień 2Dzień 3
 
Dzień 1Dzień 2Dzień 3
 

Sposób uczestnictwa

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email
Imię i nazwiskoTelefonAdres email

Dodatkowe uwagi:

Źródło informacji o konferencji:
Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

Oświadczenia:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.