VII Polski Kongres Prawa Ochrony Danych OsobowychKonferencja online na żywo

13-15 października 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

COVID a RODO – największe problemy i wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych w czasie pandemii
9.00 – 10.00Agnieszka Zwierzyńska

Szczepienia pracowników a ochrona danych osobowych – RODO a polskie i zagraniczne interpretacje 
10.00 – 10.30Anna Banaszewska

Panel 2

Co to jest transfer danych osobowych? Problematyczne przykłady praktyczne
11.00 – 11.45 – Izabela Kowalczuk-Pakuła 

 • Defincja pojęcia
 • Typowe (choć nadal problematyczne) przykłady transferu (chmura/transfer danych w grupie spółek)
 • Nietypowe problematyczne przykłady (zdalny przegląd danych osobowych znajdujących się w EU przez dostawców poza EOG).

Zasady wymiaru administracyjnych kar pieniężnych na gruncie RODO w świetle decyzji polskiego i zagranicznych organów ochrony danych i sądów
11.45 -12.30 – Marcin Lewoszewski 

Panel 3

Projekt unijnego rozporządzenia o e-prywatności – co nas czeka?
13.15-13.45 – Magdalena Kogut-Czarkowska

 • Ciasteczka – czy będzie prościej? 
 • Marketing bezpośredni od nowa 
 • ePrivacy a RODO – o czym pamiętać 

Omówienie najciekawszych kar PUODO i krajowych naruszeń RODO w 2021 r. 
13.45 – 14.30 – Henryk Hoser, Jan Byrski 

 • Metodyka nakładania kar przez PUODO
 • Zestawienie administracyjnych kar pieniężnych PUODO nałożonych w 2021 roku
 • Przykłady najciekawszych kar PUODO nałożonych w 2021 roku na temat: brak lub niewłaściwa notyfikacja naruszeń ochrony danych, niewystarczające środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych, brak współpracy z organem nadzorczym.

Gdzie kończy się prawnie uzasadniony interes pracodawcy, a gdzie zaczyna inwigilacja pracowników?
14.30 – 15.15Anna Banaszewska

Zarządzanie zgodami na przetwarzanie danych – dobre praktyki i błędy
15.15- 16.00Mateusz Jakubik

DZIEŃ 2

Panel 1

Test równowagi dla przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osoby trzeciej
9.00 – 9.45 – Witold Chomiczewski 

 • Kiedy należy przeprowadzić test równowagi?
 • Jakie kroki należy wykonać przed przeprowadzeniem testu równowagi?
 • Czy kryteria testu równowagi wskazane w preambule RODO są wystarczające?
 • Szczegółowe omówienie kryteriów, według których można przeprowadzić test równowagi?

Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych – dobre praktyki 
9.45 – 10.30 – Kamil Pakalski

Panel 2

Najciekawsze decyzje w obszarze RODO zagranicznych organów nadzorczych i wyroki zagranicznych sądów z tego obszaru wydane w 2021 roku.
11.00 – 11.45 – Anna Kobylańska 

Praca zdalna i hybrydowa – wyzwania dla pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych
11.45 -12.30Anna Kamińska

 • Praca zdalna i hybrydowa, czyli co?
 • Narzędzia wykorzystywane przy pracy zdalnej – czy potrzeba procedur?
 • Czy i jak kontrolować pracownika pracującego zdalnie?
 • Najczęstsze wątpliwości (maile, wideokonferencje, kontrola czasu pracy i in.)

Panel 3

Wdrażanie RODO w MŚP – problemy, podejście modelowe, standaryzacja, narzędzia
13.15 – 14.00 Adam Szkurłat

 • Omówienie podstawowych problemów wdrożeniowych u mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • Standaryzacja wdrożenia – próba określenia modelu
 • Wykorzystanie narzędzi wspierających wdrożenie i analizę ryzyka

Audyt zgodności z RODO w służbie zdrowia
14.00 -14.45 – Konrad Gałaj-Emiliańczyk 

 • specyficzne wymagania sektora medycznego
 • ochrona danych, a ochrona życia i zdrowia pacjentów
 • świadomość personelu medycznego w zakresie ochrony danych 

Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
14.45- 15.30Olga Legat

Omówienie najciekawszych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w sektorze bankowym
15.30 – 16.00 – Karolina Gałęzowska 

 • Przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu umowy – overwiew i problemy sektora bankowego
 • Przetwarzanie danych osobowych w przypadku złożenia wniosków kredytowych
 • Omówienie najważniejszych decyzji organu

DZIEŃ 3

Panel 1

Analiza ryzyka – prowadzenie i dokumentowanie (case study)
9.00 – 9.45Paweł Tobiczyk

Privacy by design oraz privacy by default w orzecznictwie sądowym i decyzjach krajowych i zagranicznych organów nadzoru
9.45 – 10.30Olga Legat

Panel 2

Marketing internetowy a RODO – błędy i dobre praktyki
11.00 – 11.45 – Henryk Hoser

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w kontekście działalności marketingowej w Internecie – zgoda czy prawnie uzasadniony interes?
 • Przetwarzanie danych osobowych a prowadzenie marketingu z wykorzystaniem konkretnych kanałów komunikacji
 • Zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingowych – dobre/złe praktyki w zakresie zbierania i umożliwiania wycofywania zgód (zasady łączenia zgód, łatwe wycofanie zgody)
 • Obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych do celów marketingowych w Internecie – warstwowe podejście do informowania w praktyce.
 • Profilowanie do celów marketingowych a przejrzystość przetwarzania i prawa podmiotu danych – potencjalne problemy

Ochrona danych osobowych w HR – błędy i dobre praktyki
11.45 – 12.30 – Anna Matusiak-Wekiera

 • Czy karty stanowiskowe oraz zakresy obowiązków mogą zastąpić upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy, osoby przyjmowanej do pracy oraz pracowników.
 • Czy odmowa podpisania przez pracownika pakietu oświadczeń tzw. RODO może być podstawą do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy?
 • Pracownik tymczasowy – treść klauzuli informacyjnej pracodawcy użytkownika.

Panel 3

Incydenty transgraniczne – wyzwania i dobre praktyki
13.15 – 14.00 – Marta Kwiatkowska-Cylke 

Kontrola trzeźwości pracowników – projektowane zmiany w kodeksie pracy i ustawie o wychowaniu w trzeźwości
14.00 – 14.45 – Maciej Łukaszewicz

 • Najważniejsze zmiany w Kodeksie Pracy i ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie badania trzeźwości pracowników.
 • Dwa tryby niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy znajdującego się w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol.
 • Stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec projektowanych zmian

Retencja danych w ramach poczty elektronicznej w kontekście ochrony danych osobowych
14.45 – 15.30Marcin Serafin

Prelegenci

Adam Szkurłat

Adwokat w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych

Witold Chomiczewski

Radca Prawny, Wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych

Marcin Lewoszewski

Radca prawny w Kobylańska Lewoszewski Mednis Law Firm

Anna Kobylańska

Kancelaria Kobylańska Lewoszewski Mednis

Olga Legat

Adwokatka, wiceprzewodnicząca Sekcji Prawa Ochrony Danych Osobowych w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz współautorka komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych

Karolina Gałęzowska

Kierownik Biura Ochrony Danych w Bank Millennium

Henryk Hoser

Adwokat, Senior Associate w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Magdalena Kogut – Czarkowska

Prawnik IPTech w Timelex

Marta Kwiatkowska-Cylke

Starszy prawnik w Bird & Bird

Izabela Kowalczuk-Pakuła

Partner w Bird&Bird

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Prawnik, inspektor ochrony danych, Bureau Veritas Polska

prof. UEK dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

R. pr. Katarzyna Szczypińska

ekspert ds. ochrony danych, ODO 24

Marcin Serafin

Partner w Maruta Wachta

mec. Anna Matusiak-Wekiera

radca prawny, szefowa praktyki ochrony danych osobowych oraz compliance w Kancelarii JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. j.

Paweł Tobiczyk

Adwokat w Maruta Wachta

Michalina Kaczmarczyk

Radca prawny w Raczkowski

Anna Kamińska

Radca prawny / Wspólnik w Szuszczyński Kamińska Kancelaria Prawa Pracy

Anna Banaszewska

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro sp. k.

Dominik Lubasz

Radca prawny | Wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Kamil Pakalski

Inspektor Ochrony Danych Gemini Polska, Koordynator w Stowarzyszeniu Praktyków Ochrony Danych

Maciej Łukaszewicz

Specjalista ds. ochrony danych osobowych w iSecure Sp. z o.o.

Agnieszka Zwierzyńska

Adwokat, Starszy prawnik w Kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy

Mateusz Jakubik

Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji w iSecure Sp. z o.o.

Rada programowa

Marcin Serafin

Dominik Lubasz

Piotr Liwszic

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakoś obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania na żywo pytań (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partner medialny

Partner

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Jak dbamy o bezpieczeństwo uczestników konferencji?

Obowiązkowe maseczki

Każdy z uczestników konferencji obowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta

Dystans między uczestnikami

Każdy uczestnik konferencji będzie siedział przy osobnym stole, oddalonym o min. 2 m. od innych uczestników.

Środki dezynfekujące

Przed salą każdy uczestnik obowiązkowo musi dezynfekować ręce.

Catering i przerwy kawowe

Ośrodek w którym organizowana jest konferencja serwuje catering z zachowaniem wszelkich norm higieny i bezpieczeństwa

Zgłoszenia

Udział online

3 dni konferencji

(całe wydarzenie)

799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

599 zł + VAT

(736,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału w konferencji

 

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Magazyn ODO” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl