XII Polski Kongres Prawa Ochrony Danych Osobowych

Spotkanie praktyków prawa ochrony danych osobowych15-17 kwietnia 2024 r. (on-line)

Zarejestruj się

Do najbliższej edycji zostało:
[ujicountdown id="Kongres" expire="2024/04/15 09:30" hide="false" url="" subscr="" recurring="" rectype="second" repeats=""]

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

Zawsze aktualna wiedza
Podczas konferencji dowiesz się na temat najnowszego orzecznictwa, aktualnych interpretacji przepisów prawa przez sądy, instytucje kontrolne i wybitnych ekspertów.
100% praktyka
Nasi prelegenci to praktycy a konferencja skierowana jest do osób praktycznie zajmujących się tematyką RODO. Nie interesuje nas teoria a jedynie praktyka!
Wybitni eksperci
Prelegentami podczas konferencji są najlepsi eksperci w zakresie ochrony danych osobowych w kraju z wieloletnim doświadczeniem, autorzy książek i komentarzy, odpowiedzialni za tworzenie nowych przepisów oraz kontrolę ich stosowania.
Networking
Dzięki konferencji poznasz wielu Inspektorów Ochrony Danych, pracowników administracji publicznej, przedstawicieli biznesu, prawników, informatyków i ekspertów. Będziesz miał możliwość wymiany swoich doświadczeń i wzbogacenia wiedzy.

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Data Act a Rodo

9.30 – 10.15 – Izabela Kowalczuk-Pakuła

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych – zasady i dobre praktyki

10.15 – 11.00 – Piotr Kalina

Odpowiedzialność karna za przetwarzanie danych osobowych

11.00 – 11.45 – Piotr Czubaty

Panel 2

Dane biometryczne – aktualny stan ochrony

12.15 – 13.00 – Marek Porzeżyński

Zmiana celu przetwarzania – co trzeba zrobić aby wykorzystać dane w innym celu niż ten, w którym zostały pozyskane

13.00 – 13.45 – Sławomir Kowalski

Ochrona danych osobowych małoletnich na gruncie AUC

13.45 – 14.30 – Mateusz Borkiewicz

Audyty podmiotów przetwarzających – zerowe i cykliczne (fakty, mity, praktyka)

14.30 – 15.15 – Agnieszka Duda

DZIEŃ 2

Panel 1

Prawa osób, których dane są przetwarzane

9.30 – 10.15 – Henryk Hoser

Wiążące Reguły Korporacyjne – czas je odczarować

10.15 – 11.00 – Damian Karwala

Przetwarzanie danych o karalności w Polsce

11.00 – 11.45 – Olga Rentflejsz

Panel 2

Ochrona Danych a nowe przepisy UE w zakresie cyberbezpieczeństwa

12.15 – 13.00 – Mateusz Jakubik, Rafał Prabucki

Zgoda na stosowanie technologii śledzących w aplikacjach mobilnych

13.00 – 13.45 – Agnieszka Rapcewicz

Odpowiedzialność prawna i obowiązki administratora w sytuacji nieuprawnionego dostępu do danych osobowych – wybrane zagadnienia

13.45 – 14.30- Grzegorz Pobożniak

„Data protection first” jako właściwe podejście do procesów biznesowych

14.30 – 15.15 – Marcin Cwener

DZIEŃ 3

Panel 1

Projektowanie procesów przetwarzania danych osobowych zorientowane na użytkownika

9.30 – 10.15 – Kamil Wojciechowski

Najciekawsze decyzje i orzeczenia europejskich organów nadzorczych oraz sądów dotyczące RODO

10.15 – 11.00 – Piotr Łochowski

Zasady dostępu do danych finansowych klientów w świetle nowych, projektowanych przepisów unijnych

11.00 – 11.45 – Daria Wojciechowska

Panel 2

Sztuczna inteligencja (AI) i problemy na gruncie ochrony danych osobowych

12.15 – 13.00 – Szymon Sieniewicz

Praca zdalna a ochrona danych osobowych – problemy praktyczne

13.00 – 13.45 – Jan Komosa

Status i pozycja IOD w świetle raportu EROD z 16.01.2024 na temat wyznaczania inspektorów ochrony danych

13.45 – 14.30 – Adam Szkurłat

Prelegenci

Grzegorz Pobożniak

Partner w Kubas Kos Gałkowski

Szymon Sieniewicz

Head of TMT & IP w Linklaters

Piotr Kalina

Partner w Rymarz Zdort Maruta

Damian Karwala

Counsel w CMS

Sławomir Kowalski

Partner w _Just_LAW

Izabela Kowalczuk-Pakuła

Partner w Bird & Bird

Mateusz Jakubik

Compliance Officer, Członek Zarządu SABI

Rafał Prabucki

Prawnik, ekspert prawa ochrony danych osobowych

Agnieszka Rapcewicz

Counsel w _Just_LAW

Piotr Czubaty

Ekspert ds. ochrony danych osobowych, compliance i AML w JBP Jarzyński Brzeziński Partners

dr Marek Porzeżyński

Partner, Kancelaria Linke Kulicki

Daria Wojciechowska

Senior Associate w Linklaters

Kamil Wojciechowski

Ekspert ds. ochrony danych osobowych, Forsafe

Olga Rentflejsz

Manager w EY Law

Piotr Łochowski

Partner w Barta & Łochowski

Mateusz Borkiewicz

Partner w Leśniewski Borkiewicz Kostka & Partners

Jan Komosa

Adwokat, DAPR

Adam Szkurłat

Adwokat w Lubasz i Wspólnicy

Marcin Cwener

Counsel w Rymarz Zdort Maruta

Agnieszka Duda

Of Counsel DWF

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy rekrutacyjni

Partnerzy instytucjonalmni

Partner Legaltech

Partner merytoryczny

Partnerzy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Średnia ocena naszych konferencji w 2022 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział w edycji on-line

3 dni konferencji

(całe wydarzenie)

899 zł + VAT

(1 105,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

2 dni konferencji

(do wyboru)

799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

1 dzień konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

lub za darmo w abonamencie!

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału w konferencji

 

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Magazyn ODO” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Oświadczenia:

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl