VI Polski Kongres Prawa Ochrony Danych OsobowychTransmisja online na żywo


21-23 kwietnia 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Wykłady i dyskusje

Panel 1

Dane zbierane przez popularne aplikacje internetowe
9.00 – 09.45

 • Facebook/Massanger
 • WhatsApp
 • Linkedin
 • Instagram
 • Inne

Dobre praktyki anonimizacji danych osobowych 
9.45 – 10.30

Panel 2

Wnioski z najnowszych kar administracyjnych Prezesa UODO
11.00 – 11.45 – Piotr Liwszic

 • incydentalny przegląd zabezpieczeń – Virgin Mobile Polska,
 • zgłoszenie naruszenie bez zbędnej zwłoki – TUIR WARTA S.A.,
 • sprawdzanie potencjalnych luk – ID Finance Poland

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej a ochrona danych osobowych
11.45 – 12.30

Panel 3

Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
13.15 – 14.00 – Marcin Serafin

Uzupełniające narzędzia w zakresie transferu do państw trzecich (Rekomendacji 01/2020
wydana przez EROD)

14.00 – 14.45

Techniczne i organizacyjne aspekty dokumentowania udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych
14.45 – 15.30 – Sławomir Nowak

DZIEŃ 2

Wykłady i dyskusje

Panel 1

Współzależności dyrektywy PSD2 i RODO (Guidelines 06/2020)
9.00 – 9.45

Najciekawsze kary i decyzje zagranicznych organów nadzoru – wnioski praktyczne
9.45 – 10.30

Panel 2

Cookies a ochrona danych osobowych
11.00 – 11.45

Sztuczna inteligencja a ochrona danych
11.45 – 12.30 – Dominik Lubasz

Panel 3

Ochrona danych osobowych w HR – błędy i dobre praktyki
13.15 – 14.15

Marketing internetowy a RODO – błędy i dobre praktyki
14.15- 15.15

DZIEŃ 3

RODO w praktyce

Panel 1

Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym – wyzwania i dobre praktyki
9.00 – 9.45

Cyberbezpieczeństwo – jak minimalizować zagrożenia dla ochrony danych osobowych?
9.45 – 10.30

Panel 2

Analityka danych w Internecie a ochrona danych osobowych 
11.00 – 11.45

Case study – sposób prowadzenia i dokumentowania analizy ryzyka dla przykładowej strony internetowej
11.45 – 12.45 – Paweł Tobiczyk

Panel 3

Ochrona danych osobowych dzieci
13.15 – 14.00

Transfery danych poza Unię Europejską 
14.00 – 14.45

Incydenty – analiza i ocena wagi naruszeń w praktyce
14.45 – 15.30

Prelegenci

Dominik Lubasz

Radca Prawny, Wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych

Witold Chomiczewski

Radca Prawny, Wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych

Arwid Mednis

Kancelaria Kobylańska Lewoszewski Mednis

Anna Kobylańska

Kancelaria Kobylańska Lewoszewski Mednis

Piotr Liwszic

wykładowca, specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, bezpieczeństwa informacji.

Dominika Dörre-Kolasa

Radca prawny, Partner w Raczkowski

Damian Karwala

radca prawny; członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS

Magdalena Kogut – Czarkowska

Prawnik IPTech w Timelex

Aleksandra Piotrowska-Marzęta

DMZ Kancelaria Prawna

Piotr Kawczyński

Dyrektor Zarządzający FORSAFE Sp. z o.o. / Inspektor Ochrony Danych / CDPSE, LA 27001, IA 27701, MCTS, MCP

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Prawnik, inspektor ochrony danych, Bureau Veritas Polska

Michał Sztąberek

Prezes Zarządu iSecure

Izabela Kowalczuk-Pakuła

Partner w Bird&Bird

Marcin Serafin

Partner w Maruta Wachta

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakoś obrazu (full HD)

Możliwość zadawania na żywo pytań (chat)

Dostęp do nagranej konferencji przez 7 dni po wydarzeniu!

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Wspieramy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział online

3 dni konferencji

(całe wydarzenie)

999 zł + VAT

(1 228,77 zł brutto)

2 dni konferencji

(do wyboru)

899 zł + VAT

(1105,77 zł brutto)

1 dzień konferencji

(do wyboru)

699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Magazyn ODO” dodatkowa zniżka 5%.

 

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński).
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług).
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl).
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Wybór dni

  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   
  Dzień 1Dzień 2Dzień 3
   

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.