Kongres Warunków Kontraktowych w Budownictwie

Bieżące problemy w praktycznym stosowaniu warunków kontraktowych w budownictwie

Transmisja online na żywo

10 maja 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Rola, obowiązki i uprawnienia inżyniera projektu w toku realizacji umów opartych o Warunki Kontraktowe z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych
9.30-10.10 – Małgorzata Borowiak  

Odpowiedzialność Inwestora i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i Kodeksem Cywilnym
10.10 – 10.40 – Zbigniew Boczek

Panel 2

Stosowanie klauzuli 13 wzorca Warunków Kontraktowych w polskim systemie zamówień publicznych
11.10 – 11.40 – Marta Lipińska

Subklauzula 13.1 Warunków Kontraktowych- studium przypadku na przykładzie drogi ekspresowej
11.40 – 12.10 – dr Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska

 • Inicjatywa uruchomienia procedury zmiany. Czy istnieje „wniosek wykonawcy o wprowadzenie zmiany”?
 • Kiedy Wykonawca ma obowiązek realizować zmieniony przedmiot umowy? Modyfikacje w ramach warunków szczególnych a specyfika Żółtej i Czerwonej Książki WK.
 • Kto ma to wycenić korektę Ceny Kontraktowej i ocenić konieczne zmiany w harmonogramie?
 • Subklauzula 13.1 WK a inne subklauzule Kontraktu, w tym Subklazula 1.9 [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego]
 • Subklauzula 13.1 WK a roszczenie wykonawcy.

Początki stosowania Warunków Kontraktowych w kilku krajach nie mających własnych warunków, podobieństwa i różnice, efekty, wnioski
12.10 – 12.40 – Leszek Bochen

Wpływ zmian przepisów prawa i pandemii COVID-19 na realizację inwestycji opartej na Warunkach Kontraktowych
12.40 – 13.10- Marek Topór

 • Problem wykorzystania pandemii jako pretekstu do zmiany umowy o roboty budowlane opierającej się na warunkach kontraktowych w trybie klauzuli 19 (Force Majeure) RED BOOK 1999/klauzuli 18 (Exceptional Events) RED BOOK 2017.
 • Ukształtowanie treści umowy o roboty budowlane opierającej się na warunkach kontraktowych na podstawie art. 15r ust. 4 tzw. ustawy COVIDowej.
 • Praktyczne aspekty stosowania subklauzuli 13.7 (Adjustments for Changes in Legislation) RED BOOK 1999/subklauzuli 13.6 (Adjustments for Changes in Laws) RED BOOK 2017.
 • Udowadnianie roszczeń czasowych, finansowych oraz roszczeń o ustalenie, wynikających z umów o roboty budowlane bazujących na warunkach kontraktowych.

Panel 3

Roszczenia Wykonawców zgłaszane w ramach kontraktów opartych o Warunki Kontraktowe
13.40 – 14.40- Agnieszka Wasiluk

 • Charakter prawny powiadomienia o roszczeniu, roszczeń przejściowych, pełnego szczegółowego roszczenia i roszczenia ostatecznego.
 • Rozpatrywanie roszczeń na etapie kontraktowym.
 • Roszczenia Wykonawców zgłaszane w czasie trwania epidemii COVID- 19.

Odmowa certyfikacji prac przez Inżyniera Kontraktu – uprawnienia i roszczenia Wykonawcy
14.40 – 15.30 – Szymon Sakowski

 • Kryteria poświadczania prac do płatności
 • Uprawnienia kontraktowe Wykonawcy
 • Roszczenia Wykonawcy na podstawie przepisów ogólnych prawa
 • Podsumowanie strategii działania Wykonawcy

Okres zgłaszania wad w Warunkach Kontraktowych
15.30 – 16.30 – Jacek Piliszek

Prelegenci

Zbigniew J. Boczek

Dyrektor Europejskiego Instytutu Ekonomiki Rynków. Wykładowca na studiach podyplomowych. Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR.

Jacek Piliszek

Biegły Sądowy w zakresie projektowania, budowy i zarządzania

dr Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska

Radca prawny w Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Małgorzata Borowiak

Radca prawny w Kancelaria Prawna Tomasz Siedlecki

Marta Lipińska

Radca prawny w GWW

Leszek Bochen

Kierownik Zespołu Inżyniera w ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Marek Topor

Adwokat w Kubas Kos Gałkowski

Agnieszka Wasiluk

Radca prawny w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Szymon Sakowski

Adwokat w DLA Piper

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Wspieramy

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

Cena: 49 zł + VAT

(60,27 zł brutto)

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy/instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Prawo budowlane. Kwartalnik” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl