II Kongres Warunków Kontraktowych w Budownictwie

Bieżące problemy w praktycznym stosowaniu warunków kontraktowych w budownictwie

Konferencja stacjonarna + transmisja online na żywo
Adgar Plaza | Warszawa
28 października 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Roszczenia związane z COVID-19 w budownictwie
9.00 – 9.45Agnieszka Wasiluk

 • Roszczenia związane z opóźnieniem organów i urzędów w czasie pandemii 
 • Problemy z podwykonawcami i własnymi pracownikami w czasie pandemii 
 • Nadużycia Wykonawców i Zamawiających korzystania z przepisów w czasie pandemii 

Podwykonawcy w rozumieniu ustawy Pzp a warunki kontraktowe
9.45 – 10.30 – Marta Lipińska 

Panel 2

Praktyczne aspekty występowania z roszczeniami w trybie Subklauzuli 20.1 Warunków Kontraktowych FIDIC
11.00 – 11.45 – Małgorzata Borowiak

 • Pojęcie, przedmiot oraz przyczyny powstawania roszczeń wykonawców robót budowlanych;
 • Procedura zgłaszania roszczeń – Subklauzula 20.1 Warunków Kontraktowych FIDIC;
 • Podstawowe błędy w procedurze zgłaszania roszczeń.

Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC 
11.45 – 12.30Leszek Bochen

 • Cel waloryzacji i ograniczenia
 • Klauzula 13.8 Warunków Kontraktowych FIDIC
 • Modyfikacje w Warunkach Szczególnych
 • Studium przypadku

Panel 3

Procedura Zmiany na podstawie Inżynierii Wartości – Subklauzula 13.2. Warunków Kontraktowych FIDIC
13.15 – 14.00Szymon Sakowski

 • Charakterystyka Zmiany na podstawie Subklauzuli 13.2 (Inżynieria Wartości) 
 • Procedura Zmiany na podstawie Inżynierii Wartości 
 • Subklauzula 13.2 – różnice między FIDIC Red a Yellow Book 
 • Procedura Zmiany na podstawie Subklauzuli 13.2 w sporach budowlanych 

Praktyczne problemy stosowania kar umownych w umowie o roboty budowlane
14.00 – 14.45dr Marek Topór

 • Funkcje kary umownej w umowie o roboty budowlane. Problem represyjnego charakteru kary umownej 
 • Problem prawny zastrzeżenia kary umownej bez wskazania maksymalnej jej wysokości 
 • Kompensacyjny charakter odszkodowania a problematyka miarkowania kar umownych 
 • Wskazówki dotyczące konstruowania kar umownych w umowie o roboty budowlane 

Odpowiedzialność zamawiającego za opis dokumentację projektową
14.45 – 15.30
Dariusz Ziembiński

Prelegenci

Szymon Sakowski

Adwokat w DLA Piper

Agnieszka Wasiluk

Radca prawny w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dr Marek Topór

Adwokat w Kubas Kos Gałkowski | Inżynier konsultant

Małgorzata Borowiak

Radca prawny w Kancelaria Prawna Tomasz Siedlecki

Marta Lipińska

Radca prawny w GWW

Leszek Bochen

Kierownik Zespołu Inżyniera w ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Dariusz Ziembiński

Radca prawny w Kancelaria Ziembiński & Partnerzy

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partner merytoryczny

Partner

Partner medialny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Jak dbamy o bezpieczeństwo uczestników konferencji?

Obowiązkowe maseczki

Każdy z uczestników konferencji obowiązany jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta

Dystans między uczestnikami

Każdy uczestnik konferencji będzie siedział przy osobnym stole, oddalonym o min. 2 m. od innych uczestników.

Środki dezynfekujące

Przed salą każdy uczestnik obowiązkowo musi dezynfekować ręce.

Catering i przerwy kawowe

Ośrodek w którym organizowana jest konferencja serwuje catering z zachowaniem wszelkich norm higieny i bezpieczeństwa

Zgłoszenia

Udział stacjonarny

Cena: 499 zł + VAT

(613,77 zł brutto)

Udział on-line

Cena: 399 zł + VAT

(490,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch (udział stacjonarny)
 • Przerwa kawowa (udział stacjonarny)
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat udziału
 • Magazyn MyCompany Polska

 

 

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy/instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Prawo budowlane. Kwartalnik” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Sposób uczestnictwa

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl