II Kongres Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia


Transmisja on-line na żywo

8 czerwca 2022 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:
[ujicountdown id="Kongres" expire="2022/06/08 09:00" hide="false" url="" subscr="" recurring="" rectype="second" repeats=""]

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Regulacja testów genetycznych w Polsce

9.00 – 9.45 – Kacper Olejniczak

Nowe zasady reklamy wyrobów medycznych

9.45 – 10.30 – Jakub Misiak

 • Czym jest reklama
 • Wymogi dozwolonej reklamy
 • Reklama publiczna i reklama kierowana do profesjonalistów
 • Nadzór i sankcje

Panel 2

Środki ochrony praw farmaceutów przed naruszeniami ze strony pacjentów

11.00 – 11.45 – Konrad Dyda

Dystrybucja leków w sytuacjach kryzysowych

11.45 – 12.30 – Michał Chodorek

 • Out of stock – obowiązki podmiotów odpowiedzialnych i hurtowni w sytuacji braku ciągłości dostaw
 • Wnioski z inspekcji doraźnych GIF związanych z brakiem ciągłości dostaw
 • Dostarczanie leków w ramach pomocy humanitarnej

Panel 3

Uproszczony tryb zatrudnienia lekarzy z Ukrainy w Polsce

13.15- 14.00 – Karol Kolankiewicz

Odpowiedzialność osób wykonujących zawód medyczny

14.00 – 14.45 – Barbara Młodawska

 • odpowiedzialność zawodowa (dyscyplinarna)
 • odpowiedzialność odszkodowawcza
 • odpowiedzialność karna

Nadchodzące wyzwania w dystrybucji farmaceutyków – wpływ zmiany przepisów prawa konkurencji na struktury dualnej dystrybucji i praktyki wymiany informacji

14.45-15.30- Maciej Żelewski

Zakaz reklamy aptek a Dyrektywa Omnibus i wyrok TSUE w sprawie Vanderborghta (C-339/15).

15.30-16.15- Dr Wiktor Krzymowski

Prelegenci

Barbara Młodawska

Barbara Młodawska BM LEGAL Kancelaria Adwokacka

Jakub Misiak

Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Karol Kolankiewicz

Kancelaria Adwokacka Karol Kolankiewicz

Dr Wiktor Krzymowski

Adwokat, AstraZeneca

Konrad Dyda

Prezes zarządu w Med&Lex sp. z o.o. i Fundacja Praw Medyka; Właściciel Centrum Usług Prawnych i Biznesowych - Centro Servizi Legali e Commerciali

Michał Chodorek

Partner| Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Maciej Żelewski

Adwokat, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Kacper Olejniczak

Ekspert ds. Branży Life Sciences , Konfederacja Lewiatan

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Partner medialny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

Cena: 499 zł + VAT

(613,77 zł brutto)

Telefonicznie (tel.: 531 671 326)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:

  Dane do faktury:

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Telefon

  Ulica

  Adres email

  Miasto

  Kod pocztowy

  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)

  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:

  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl