Kongres Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia


Transmisja on-line na żywo

16 listopada 2021 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

DZIEŃ 1

Panel 1

Prawa pacjenta i odpowiedzialność za ich naruszenie – omówienie najważniejszych zagadnień
9.00 – 9.45 – Barbara Młodawska

 • Katalog praw pacjenta
 • Postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pacjenta
 • Zasady odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta
 • Wybrane orzecznictwo

Powiązania patentowe w ustawie refundacyjnej i w projekcie jej nowelizacji
9.45 – 10.30 – Żaneta Zemła-Pacud

 • Pojęcie powiązania patentowego (patent linkage)
 • Powiązania patentowe w dotychczasowej ustawie refudacyjnej i jego ocena
 • Powiązania patentowe na tle prawa patentowego, farmaceutycznego i prawa konkurencji
 • Proponowany kształt mechanizmu powiązania patentowego w nowelizacji ustawy refundacyjnej i jego potencjalne konsekwencje

Panel 2

Trudne sytuacje w relacjach z pacjentami – wybrane zagadnienia prawne 
11.00 – 11.45 – Karol Kolankiewicz

 • Zachowania agresywne
 • Nieufność
 • Nadmierna dociekliwość
 • Roszczenia
 • Nieuzasadnione oczekiwania

Nowelizacja ustawy refundacyjnej
11.45 – 12.30 – Juliusz Krzyżanowski

 • Omówienie najważniejszych zmian zaproponowanych w nowelizacji ustawy o refundacji z perspektywy branży i pacjentów.
 • Jak projektowane zmiany mogą wpłynąć na funkcjonowanie rynku?
 • Refundacja ze środków Funduszu Medycznego – co wiemy po roku obowiązywania i czego możemy spodziewać się w przyszłości?

Panel 3

Reklama leków: reklama a informacja, reklama porównawcza, reklama na odległość (wizyty zdalne) – Case study
13.15 – 14.00 – Anna Banaszewska

 • Reklama leków definicja pojęcia, zakaz reklamy, reklama ograniczona.
 • Reklama a informacja, neutralna wypowiedź stanowiąca zakazaną reklamę.
 • Dozwolona i niedozwolona reklama porównawcza.
 • Reklama na odległość (wizyty zdalne), reklama w mediach społecznościowych.

Ekosystem danych w Life Science – Value based healthcare i Big Data
14.00 – 14.45 – Michał Chodorek

 • Rejestry publiczne w ochronie zdrowia – w którą stronę ewoluują, jakie dane są w nich zbierane, jakie są zasady dostępu do danych
 • Dostęp do danych, wykorzystywanie danych medycznych i danych osobowych dot. zdrowia (do celów naukowych, rozwoju AI/ML i innych)
 • W którą stronę zmierza UE i PL w zakresie dostępu do danych? European Health Data Space, Polska Strategia AI

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych 
14.45- 15.30 – Julia Łokaj, Mateusz Winczura

 • Zalety i wady nowych rozwiązań
 • Projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Prelegenci

Barbara Młodawska

Barbara Młodawska BM LEGAL Kancelaria Adwokacka

Dr Żaneta Zemła-Pacud

Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy; Instytut Nauk Prawnych PAN

Karol Kolankiewicz

Kancelaria Adwokacka Karol Kolankiewicz

Juliusz Krzyżanowski

Senior Associate, Baker McKenzie

Anna Banaszewska

radca prawny, doktor nauk prawnych, partner Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro sp. k.

Michał Chodorek

Partner| Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Julia Łokaj

Aplikant adwokacki, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Mateusz Winczura

Aplikant adwokacki, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Uczestnicz w konferencji on-line

Doskonała jakość obrazu (full HD)

Niższa cena!

Możliwość zadawania pytań na żywo (chat)

Możliwość jednoczesnego śledzenia prezentacji i prelegenta

Partnerzy

Organizator

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Partner medialny

Opinie o naszych konferencjach:

Program konferencji został wyczerpany w każdym aspekcie. Od strony organizacyjnej bez zarzutu.
Nie pozostaje nic innego, tylko czekać na kolejne edycje!

Agnieszka MiczkeEuropejski Fundusz Leasingowy S.A.

Kongres spełnił moje oczekiwania. Jakość merytoryczna konferencji OK, różnorodna i dla mnie ciekawa tematyka.

Sebastian PiętaDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Jestem jak najbardziej zadowolona z konferencji w której uczestniczyłam.

Magdalena KrzymińskaSiemens Mobility Sp. z o.o.

Ocena naszych konferencji w 2020 r.:

Ogólna ocena wydarzenia:

4.67 / 5

Organizacja:

4.45 / 5

Catering:

4.76 / 5

Miejsce wydarzenia:

4.44 / 5

Zaufali nam: 

Zgłoszenia

Udział on-line

Cena: 349 zł + VAT

(429,27 zł brutto)

Rabaty:

  • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Uczestnik wydarzenia został poinformowany, że organizator może utrwalić przebieg wydarzenia dla celów świadczenia umowy, dokumentacji, a także promocji lub reklamy, co może wiązać się z nieodpłatnym sporządzeniem (utrwaleniem) wizerunku Uczestnika w niniejszych celach, w postaci filmu lub fotografii, na co Uczestnik wyraża zgodę. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń. Uczestnik obecny na wydarzeniu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez organizatora swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z wydarzenia, dla celów wymienionych powyżej, bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez jego zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie. Zgoda jest udzielona przez Uczestnika bez jakichkolwiek roszczeń.

6. Nadto informujemy, że wizerunek uczestnika nie będzie rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi Uczestnika w negatywnym świetle.

7. Instytucja/Firma wskazując Uczestnika, który weźmie udział w Wydarzeniu oświadcza, że przekazała mu informacje zawarte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w szczególności te informacje, które dotyczą przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku oraz zasad przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie uczestnictwa

  Dane osoby składającej zamówienie:Dane do faktury:
  Imię i nazwisko
  Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Telefon
  Ulica
  Adres email
  Miasto
  Kod pocztowy
  NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
  Rodzaj faktury

  Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

  Ilość uczestników:

  Dane uczestników:

  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email
  Imię i nazwiskoTelefonAdres email

  Dodatkowe uwagi:

  Źródło informacji o konferencji:
  Social media (Facebook, Linkedin, etc)NewsletterKontakt telefonicznyInne

  Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

   Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

  sklep.mustreadmedia.pl